Általános közzétételi lista

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005 évi XC 22. § 2/b pontja alapján a 18/2005 /XII. 27./ IHM rendelet szabályozza a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákat. #

  • I. Szervezeti, személyzeti adatok
  • II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  • III. Gazdálkodási adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok #

AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapjaA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
2.A szervezeti egység vezetőinek hivatali elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.Ügyfélfogadási rendA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
4.A szervezeti struktúra ábraA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.A testületi tagok neve, beosztása, hivatali elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
6.A bizottsági tagok neve, beosztása, hivatali elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
7.A szerv irányítása alatt álló más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, ügyfélkapcsolatának elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve, elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének hivatalos elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének ügyfélszolgálatának elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok #

AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,SZMSZ és mellékleteiPolgármesteri Hivatal SZMSZA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaÖnkormányzati SZMSZNegyedéventeAz előző állapot törlendő
3.Hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: Ügyintézés / hivatali ügyintézés / nyomtatványokÖnkormányzati és egyéb hatósági ügyekbenA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
4.Irodánkénti bontásbanHatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeHatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásHatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló címHatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidőHatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5.A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt statisztikákA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolásaFolyamatosanAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeÖnkormányzati SZMSZA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módjaTestületi ülést megelőző önkormányzati bizottsági ülések nyilvánosakPostacím, e-mailA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiÖnkormányzati SZMSZA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.A testületi szerv ülésének helye, megtartott üléseinek ideje, testületi ülések látogathatóságának rendje, üléseinek napirendjeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11.A testületi szerv döntéseinek felsorolása (helyi rendeletek)A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12.A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek, melyeket az ÖKT határozatokat is tartalmazzákA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítését aÖnkormányzati SZMSZA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
14.Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista, egyedi közzétételi listaÖnkormányzati SZMSZA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok #

AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó -vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
2.Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Az Állami Számvevőszék által közzétett hivatali ellenőrzések anyagai
3.A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
4.A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
5.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetéseiA változásokat követően azonnalA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama (=Üvegzseb)
Szerződések
5 millió feletti szerződés 5 Millió alatti- Önkormányzat- Megbízási szerződés- számviteli és pénzügyi tanácsadás
Támogatások
Civil szervezetek támogatása 2019.Civil szervezetek támogatása 2020.Civil szervezetek támogatása 2022.

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Pázmánd Község Polgármestereként köszöntöm Önt Pázmánd hivatalos honlapján.

Honlapunk oldalát böngészve számos érdekesség, hasznos tudnivalók sokasága segíti Önt a tájékozódásban. A lakóink mindennapjait megkönnyítő ügyintézéssel kapcsolatos információk, a gazdasági és a kulturális élet hírei, fontos eseményeinket megörökítő fotók, a civil szervezetek, vállalatok és vállalkozások elérhetőségei könnyen és egyszerűen megtalálhatóak a böngésző számára.

A megújult honlapon szeretnénk a településen élőket, a települést szerető látogatóinkat és minden érdeklődőt a mindennapi életünk részleteibe is beavatni. Remélem, hogy a megújult információs felület valóban hasznos és praktikus megoldásokkal szolgál mindenki számára.

Kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Polgármester

Megszakítás