Civil szervezetek

Szekértoló Egyesület

Az egyesület létre jötte a táji és épített, természeti és kulturális örökség megőrzése és megújítása

A népművészet szellemiségének megőrzése, a tárgyalkotó népművészet iránti érdeklődés fenntartása, a kézműves hagyományok, népi kismesterségek megőrzése.

A helyi hagyományok felkutatása, a hagyományok iránti érdeklődés fenntartása, megőrzése és ápolása a régi vidéki élet minden területén.

Az egyesület tevékenysége:

Természeti és kulturális örökség, helyi hagyományok, népművészet felkutatása, összegyűjtése

Hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvények szervezése azok szélesebb körű megismertetése és megőrzése céljából

Népművészeti és hagyományőrző tevékenységek oktatása és terjesztése.

Három Kereszt Alapítvány

Három Kereszt Oktatási Alapítvány

Alapítványunk 2021 májusában jött létre szülői kezdeményezésre. Nevét a községünk címerében is szereplő, zsidókő-hegyi emblematikus három keresztről kapta.

Az Alapítói okiratban szereplő célunk:

„Az alapítvány a pázmándi Szent Gellért Általános Iskolát (2476 Pázmánd, Fő u. 27.) (a továbbiakban: Iskola), az Iskola által a tanulók szellemi, erkölcsi és testi nevelését, a pedagógusok szakmai fejlődését kívánja támogatni, ennek keretében különösen:

– hátrányos helyzetű tanulók támogatását;

– tanulói esélyek egyenlőségének biztosítását;

– tehetséggondozást;

– környezettudatos és egészségtudatos tanulói és tanári attitűd kialakítását, megerősítését;

– szabadidős és sporttevékenység támogatását (pl. táboroztatás, erdei iskola, osztálykirándulások támogatása);

– iskolai és helyi hagyományok őrzését;

– diákönkormányzat működését;

– közreműködést az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtésében, fejlesztésében (pl. okostábla, projektor, nem állami tankönyvek beszerzésének támogatása, játszótér eszközeinek fejlesztése);

– a tanulókat és a pedagógusokat középpontba helyező események, rendezvények szervezését.”

Ennek szellemében működésünk rövid ideje alatt számos programot szerveztünk, illetve lebonyolításában közreműködtünk. A legfontosabbak: Ökonap az iskolában, fémhulladékgyűjtés, adventi forgatagon részvétel, adventi séta első állomása, az iskolai és falusi farsang támogatása, gyermeknap szervezése más egyesületekkel együttműködve. Fontosnak tartjuk, hogy civil szervezetünk minél nagyobb mértékben bekapcsolódjon a község életébe, rendezvényeibe, minél több embert megszólítsunk.

Az iskolai mosdókba 1-1 vízmelegítő beszerzését valósítottuk meg, felajánlásoknak köszönhetően 3 tanulónk családját számítógépekkel segíthettük. Ezúton is köszönünk minden támogató segítséget, adományt! Anyagi forrásainkat pályázatokon való részvétellel igyekszünk bővíteni és a jövőben élni szeretnénk az SZJA 1%-ának lehetőségével is.

Pázmánd, 2023. július 17.

Hirják András Péterné

    kuratóriumi elnök

Pázmánd Női Kézilabda

Történet

Pázmándon 2003-tól működik női kézilabda csapat. Indulásakor Domak Béla vezetésével a Sportegyesület Pázmánd kézilabda szakosztály keretein belül folyt a szakmai munka majd 2013-ban alakult meg a Pázmánd Női Kézilabda Sport Egyesület (Pázmánd NKSE) és 2017-ben a Pázmánd Női Kézilabda Kft (Pázmánd NKK). Jelenleg Gábor-Domak Éva (elnök) és Biró Tamás (társelnök) vezetésével, valamint 15 fős szakmai stáb közreműködésével működik a klub. Az NB I/B-s felnőtt, U22 (NB II felnőtt bajnokságban), U19, U17 osztályú csapataink az országos bajnokságokban, az U8-U15 korosztályok a regionális bajnokságokban versenyeznek, valamint a megyei felnőtt bajnokságban is indítunk női csapatot. A létesítményi feltételek adottak, a 2013/2014-es szezonban TAO támogatás segítségével sikerült kibővíteni Gárdonyban a Gárdonyi Általános Iskola tornacsarnokát, így alkalmassá vált a felnőtt csapatataink NB I/B-s és NB II-es mérkőzéseinek megrendezésére. 2017-ben Pázmándon és Agárdon is szabvány méretű kézilabda pályát adtak át, azóta ezeken a helyszíneken is tartunk edzéseket és bajnoki mérkőzéseket. A Velencei tó környékén egyesületünk az egyetlen, aki általános és középiskolás lányoknak versenyszerű csapatsportot tud biztosítani.

Utánpótlás képzés

Gárdonyban először 2012-ben indult el a kézilabda utánpótlás képzés. Első évben csak junior és serdülő csapatokkal neveztünk a bajnokságba, később megpróbáltunk évenként 1-1 korosztállyal fiatalabbakkal is versenyeztetni. 2019 volt az első év, amikor már a legkisebb korosztályban, U8-ban is indítottunk csapatot. 2023-ban már minden korosztály versenyrendszerében indulnak utánpótlás csapataink és három felnőtt bajnokságban szereplő csapatunk is hétről hétre csatába indul a bajnoki pontokért. Célunk, hogy a jelenlegi 130 fős utánpótlás létszámot a következő években 150-160 aktív sportolói létszámra tudjuk növelni. Már jelenleg is 10 településről vannak igazolt játékosaink. (Pázmánd, Gárdony, Agárd, Pákozd, Zichyújfalu, Martonvásár, Velence, Kápolnásnyék, Székesfehérvár, Budapest). Amennyiben a szükséges anyagi források a jövőben is rendelkezésre állnak a többi környékbeli települések bevonásával tovább szeretnénk fejleszteni régiós utánpótlás-nevelési központunkat Gárdony centrummal.

Felnőtt csapataink NBI/B, NBII, megyei bajnokság

Felnőtt női csapat 2004-től 2012-ig megyei bajnokságban szerepelt, majd 2012-ben kiharcolták az NB II-es indulási jogot és ebben az osztályban 4 szezonon keresztül meghatározó szereplők voltunk. A 2015-2016-os bajnokságot megnyerve egy osztállyal feljebb léptek és azóta is ebben a kiírásban szerepelnek. Az egyesület meghatározó célja az, hogy hosszú távon keresztül megtartsuk az NBI/B indulási jogunkat olyan játékosokkal, akik a munka vagy tanulás mellett vállalják az erős másodosztályban való szereplést. Négy éve a klubnak van egy NB II felnőtt bajnokságban szereplő U22-es fiatalokra épülő csapata is, akik évről évre bizonyíthatják tehetségüket ebben a csoportban. Itt nem hasonló korú, hanem idősebb és tapasztaltabb kézilabdázók ellen fejlődhetnek és a későbbiekre nézve olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amivel az NBI/B-s csapatban játszhatnak tovább. Az NB II és az NBI/B felnőtt csapataink mellett 2022/2023-as szezontól a Megyei I. osztályú Felnőtt Női bajnokságban is jelen vagyunk és meghatározó szerepet vállalunk.

Strandkézilabda

A strandkézilabda az elmúlt években nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül, mind Magyarországon mind a világban. Az MKSZ stratégiai céljával összhangban 2019-ben 3 nemzetközi verseny megrendezésére is alkalmas strandkézilabda pálya létesült Agárdon. A strandkézilabdázás számára ideális helyen egy több mint 4600 m2-es tóparti telken valósult meg a beruházás, a strandkézilabdának minden feltételt a legmagasabb színvonalon lehet itt biztosítani. A pályák jelenleg az ország egyik legszínvonalasabb pályái. Az elmúlt években a magyarországi strandkézilabdázás egyik központja alakult itt ki. Minden évben otthont ad a strandkézilabda bajnokság valamelyik fordulójának, a magyar válogatottak felkészüléseinek, de a Kínai és Norvég válogatott is edzőtáborozott már Agárdon. 2024 tavaszára elkészül az országban egyedülálló strandkézilabda edzőközpont is.

Az elmúlt években támogatóink, a TAO rendszer lehetőségei és a jelentős szülői segítség mellett évről évre sikerülnek a célok elérése. Az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósulása esetén ez eddigiekhez képest sokkal több gyermek fog elkezdeni sportolni, kézilabdázni. Tapasztalat, hogy a gyermekek sportolásán keresztül a szülők is közelebb kerülnek a sporthoz, megértik, hogy miért fontos a rendszeres testmozgás, a szabadidő hasznos eltöltése, a csapatban való munka.

Gábor-Domak Éva

Pázmánd NKSE elnök

Pázmándi Lövészklub

Egyesületünk 1992 óta foglalkozik lövészettel, a szabadidő hasznos eltöltése, a rendszeres sportolás érdekében.

Folyamatos tevékenységet folytat az egészséges életmód biztosítása érdekében versenyek szervezésével, kezelésében levő eszközök biztosításával a tagjainak.

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében lövészversenyeket, technikai bemutatókat szervez, segíti a klubtagok felkészülését a versenyekre.

Együttműködik a nevelési, művelődési, más civil és gazdasági szervezetekkel.

Népszerűsíti a klub tevékenységét, eredményeit.

Az egyesület célja:

  az egészséges életmódra nevelés,

– a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi élet és az öntevékenység kibontakoztatása, tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése,

– a közösségi szellem kialakítása, fejlesztése, az önkéntes tevékenység érvényre jutásának támogatása, segítése,

– programokat szervez a tagjainak és azok családtagjainak, részükre sporteszközöket is rendelkezésükre bocsát,

– céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a működési területén állami, és társadalmi szervekkel, valamint hasonló jellegű sportegyesületekkel, szövetségekkel.

 

Pázmándi Lövészklub

2476 Pázmánd, Béke u. 2.

adószáma: 18480782-1-07

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Pázmánd Község Polgármestereként köszöntöm Önt Pázmánd hivatalos honlapján.

Honlapunk oldalát böngészve számos érdekesség, hasznos tudnivalók sokasága segíti Önt a tájékozódásban. A lakóink mindennapjait megkönnyítő ügyintézéssel kapcsolatos információk, a gazdasági és a kulturális élet hírei, fontos eseményeinket megörökítő fotók, a civil szervezetek, vállalatok és vállalkozások elérhetőségei könnyen és egyszerűen megtalálhatóak a böngésző számára.

A megújult honlapon szeretnénk a településen élőket, a települést szerető látogatóinkat és minden érdeklődőt a mindennapi életünk részleteibe is beavatni. Remélem, hogy a megújult információs felület valóban hasznos és praktikus megoldásokkal szolgál mindenki számára.

Kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Polgármester

Megszakítás