2023.12.15.-i rendes nyílt Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Előterjesztések:

Javaslat a köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

A DRV_V_405 kódszámú Pázmánd víziközmű-rendszerre vonatkozó 2023-2037. évi gördülő beruházási tervének módosítása

A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíj, a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye működéséhez tagdíj és működési hozzájárulás biztosítására

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

A szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak megtartásáról

Az elévült adó tételek nyilvántartásból való kivezetésének jóváhagyása

Belső ellenőri 2023. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 17/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

Téli akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátására szerződés kötése

Az Önkormányzat vagyonkataszter karbantartására, tárgyi eszköz adatkapcsolat kialakítására szerződés kötése

Az Önkormányzat, civil szervezet által benyújtandó, benyújtott és elnyert pályázatokban tanácsadói és koordinációs feladatokra kötött szerződés megszüntetése

A Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar Egyesület és a Sportegyesület Pázmánd civil szervezetek 2023. évi pályázatainak elbírálása

Orisek Ferenc volt pázmándi lakos támogatási kérelme

Pázmánd Község Településrendezési Eszközeinek -Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv- (a Pázmánd 4103 hrsz-ú ingatlan területét érintő) módosításával kapcsolatos döntés meghozatala

A képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása

Bejelentések

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Jelenléti ív név szerinti szavazáshoz

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Pázmánd Község Polgármestereként köszöntöm Önt Pázmánd hivatalos honlapján.

Honlapunk oldalát böngészve számos érdekesség, hasznos tudnivalók sokasága segíti Önt a tájékozódásban. A lakóink mindennapjait megkönnyítő ügyintézéssel kapcsolatos információk, a gazdasági és a kulturális élet hírei, fontos eseményeinket megörökítő fotók, a civil szervezetek, vállalatok és vállalkozások elérhetőségei könnyen és egyszerűen megtalálhatóak a böngésző számára.

A megújult honlapon szeretnénk a településen élőket, a települést szerető látogatóinkat és minden érdeklődőt a mindennapi életünk részleteibe is beavatni. Remélem, hogy a megújult információs felület valóban hasznos és praktikus megoldásokkal szolgál mindenki számára.

Kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Polgármester

Megszakítás