egyház

Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása templom – Pázmánd Római Katolikus Plébánia

2476 Pázmánd, Fő u. 64.

Ellátja: a lovasberényi Sarlós Boldogasszony Plébánia

Lelkipásztor

Tallér Krisztián

szentszéki bíró, püspöki biztos

Egyházközség

Domak Tibor, ifj. Lőrincz László, , Konkolyné Galamb Tünde, Kőszegi József, dr. Noske Richárd Huba, dr. Noske Richárd Hubáné, Mataczné Törjék Leonóra, Nickl Erika (Szent Gellért Iskola vezetője), Orisek Ignác, Halász Károlyné

Képviselő Testület tagjai

Tallér Krisztián

püspöki biztos

Nickl Erika

intézményvezető igazgató

Halász Károlyné

az egyházközség világi elnöke

dr. Noske Richárd Hubáné

pénzügyi vezető

Darabos Ferencné

sekrestyés

Hivatali ügyintézés

Pázmándi Római Katolikus Egyházközség Plébánia Hivatala: Szentmisék előtt 1 órával , illetve utána intézhetik hivatalos ügyeiket, valamint a telefonszámokon lehet érdeklődni.

Lovasberényben – Sarlós Boldogasszony Plébánia 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 74. Telefon: (22) 456 306

Egyházi hozzájárulás

A hívek egyházi hozzájárulása a 2022-es püspöki rendelkezés értelmében (keresőnkként: 4000,-Ft, / fő) A 2021-es évtől lehetőség van az egyházi hozzájárulás átutalására, illetőleg a csekken történő rendezésre.

Miserend

Páros hónapban 11 óra, páratlan hónapban: 10 óra. A karácsony éjféli és a húsvéti szentmisék ideje változó.

Templomunk

A pázmándi templom történetében 1718 az első, minden bizonnyal hiteles évszám. Ekkor szentelte fel a mostani templom még bizonyosan félkész épületet Cserkó István komáromi jezsuita szuperior, azaz házfőnök.

A plébániák 1753-54-es összeírásában említik, hogy állt itt egy kőből épített templom, amit a törökök 1688-ban, kivonulásukkor, a községgel együtt felgyújtottak. A jezsuita atyák telepítették újra a részben elnéptelenedett Pázmándot felvidéki birtokaikról. Kezük nyomát mind a mai napig őrzi a falu. A mostani kastély/iskolát földszintes épületként ők építették rendház céljaira. Az innsbrucki segítő Szűz Máriát ábrázoló házi oltáruk a székesfehérvári egyházmegye múzeumának gyűjteményét gazdagítja.

Szintén a Jézus Társasági atyák helybeli birtokossága alatt készült az eredetileg a kastély mellett álló, 1735-ös évszámot viselő Mária-oszlop. Szoborrészének eredetije ma a templomban, a bejárat közelébe található.

A Nepomuki Szent János szobrot (a Vadász utca elején) ugyanekkor állíttatták. A templom előtt található fehér kőkereszt stílusjegyei alapján szintén a XVIII. században került mai helyére.

A templom északkeleti fala mellett neogótikus talapzaton álló Szentháromság-szobor 1887-es évszámot visel.

A toronyóra messze hangzó ütéseit már 1805-ben is hallhatták a falubeli embereket. A tönkrement, elrozsdásodott szerkezet és számlapok cseréjét 1987-ben kezdődött a községi tanács. Az óra pedig hamarosan újra indult és most is mutatja az arra járóknak a pontos időt.

A templomot az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség 1963-64-ben külsőleg tataroztatta. Ekkor bontották ki a befalazott kőkeretes, XIII. századi toronyablakokat.

A két tekintélyes méretű, XV. században készült átjárós támpillért és a torony alsó részén vaskos falait szemlélve bizonyos, hogy a török ​​uralom alatt és előtte nagy méretű templom állt itt.

A jelenlegi épületben a legszembetűnőbb a főoltár. Képe a Szeplőtelen Fogantatást ábrázolja. Ismeretlen mester munkája a XVIII. századból. 1869-ben a kor stílusának megfelelő jelentős átalakításokat végeztek a templom belsejében. A Jézus Szíve szoborral díszített mellékoltár is ekkor nyerhette el a mai formáját. A délnyugati fal mellett található Nepomuki Szent János-mellékoltár, a szószék barokk stílusú alkotások az 1700-as évekből.A hatváltozatú, Bach-rendszerű orgonát 1818-ban említik először.

A híveket kiszolgáló helyi plébania 1721-ben alakult meg. A kereszteltekről és házasulandókról ekkortól, a halottakról 1722-től vannak anyakönyvek.  /Jelenleg már helyben nem kutatható, minden régebbi iratot a Székesfehérvári Püspökség Levéltárában Őriznek./

A plébania újabb kori története fiókegyházként – mint önálló plébániával nem rendelkező hely- kezdetben ide tartozott Velence, Sukoró, Gárdony. A változó püspöki besorolás miatt volt olyan időszak (1765 körül), amikor egyszerre 8 filiát kapott szolgálati helynek a pázmándi pap. Igaz, ezek közül Agárd, Nyék, Felső és Alsó Pettend puszták voltak, illetve uradalmi központok, csekély lakossággal.

A templom 1985-ös szigetelését követően 1986-ban kapta meg a jelenlegi fehér színét. A belső falfestés felújítása az elektromos hálózat és a világítótestek szükségszerű kiváltása után 1997 a beázó tető cseréjének éve volt.

A munkálatok szó szerinti megkoronázásaképpen 1998. augusztus 3-án még emelte fel az új toronysisakot a helyére, amely a II. világháborúban megsérült és lezuhant régit pótolja.

Az egyházközség az elmúlt években sikeres pályázatok segítségével megerősítette a templom több mint, 300 éves tornyának támfalát, a templom tetőszerkezetét, megújult a külső vakolat, illetve a 2022 -es év végére a lábazat és a külső kőborítások restaurálása történt meg. Igyekszünk megőrizni templomunkat, az utókor számára. A 2019 -es évtől kezdődően, a falu iskolája, mely a volt uradalmi birtok, de eredetileg Jezsuita rendház. az Egyházmegye fennhatósága alá tartozik.

A fotókat készítette: Sárközi Zsuzsanna

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Pázmánd Község Polgármestereként köszöntöm Önt Pázmánd hivatalos honlapján.

Honlapunk oldalát böngészve számos érdekesség, hasznos tudnivalók sokasága segíti Önt a tájékozódásban. A lakóink mindennapjait megkönnyítő ügyintézéssel kapcsolatos információk, a gazdasági és a kulturális élet hírei, fontos eseményeinket megörökítő fotók, a civil szervezetek, vállalatok és vállalkozások elérhetőségei könnyen és egyszerűen megtalálhatóak a böngésző számára.

A megújult honlapon szeretnénk a településen élőket, a települést szerető látogatóinkat és minden érdeklődőt a mindennapi életünk részleteibe is beavatni. Remélem, hogy a megújult információs felület valóban hasznos és praktikus megoldásokkal szolgál mindenki számára.

Kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Polgármester

Megszakítás