Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A Királyi Konyha Gyermekeinkért intézményünknél igénybe vett intézményi gyermekétkezések során, Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 2/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott díjak beszedése az alábbiak szerint történik:

Az étkezési díjak mértéke:

Az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 575,- Ft /nap/fő (Áfa nélkül), amely a teljes étkezést (napi háromszori) tartalmazza.

a)      tízórai: 135,- Ft/nap/fő (Áfa nélkül)

b)      ebéd: 330,- Ft/nap/fő (Áfa nélkül)

c)      uzsonna: 110,- Ft/nap/fő (Áfa nélkül)

Az általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 670,- Ft/nap/fő (Áfa nélkül), amely teljes étkezést (napi háromszori) tartalmaz.

a)      tízórai: 135,- Ft/nap/fő (Áfa nélkül)

b)      ebéd: 400,- Ft/nap/fő (Áfa nélkül)

c)      uzsonna: 135,- Ft/nap/fő (Áfa nélkül)

A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 520,- Ft/nap/fő (Áfa nélkül), mely napi négy étkezést tartalmaz.

Díjbeszedés módja:

Az étkezési térítési díjat, az étkezést igénybe vevő, tárgyhó tekintetében a konyha által tárgyhó 15. napjáig kiállított számla alapján a számlán szereplő határidőig köteles megfizetni, a Királyi Konyha Gyermekeinkért intézmény MBH Bank-nál vezetett 57800019-10071799 -00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára (a közleménybe kérjük feltüntetni a számla sorszámát), vagy személyesen befizetni a házipénztárba.

Amennyiben a térítési díj befizetése határidőig nem történik meg, a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése alapján, először fizetési felszólítást küldünk, melynek eredménytelensége esetén, a polgári jogi jogviszonyra tekintettel közjegyzői úton fizetési meghagyást kezdeményezünk. Legalább 2 havi díjhátralék esetén a tartozó a konyha vezetőjétől maximum 4 havi részletfizetést kérhet.

Az étkezési térítési díjból származó túlfizetés a következő havi étkezési térítési díjba kerül beszámításba.

Az étkezés lemondását tárgynapot megelőző nap 9.00 óráig telefonon kell jelezni. A gyermek, a tanuló távolmaradása idejére jutó étkezési térítési díj fizetése alól a bejelentést követő naptól mentesül.

Az étkeztetést a Korm. rend. szerinti nyilatkozatok kitöltésével, a Pázmándi Polgármesteri Hivatalba való eljuttatásával tudják igényelni. Nyilatkozat a Konyha vezetőjétől kérhető, illetve a www.pazmand.hu weboldalról is letölthető. Amennyiben a nyilatkozatot nem küldik vissza 2024. augusztus 2. napjáig, a gyermek szeptember 1. napján nem részesülhet intézményi gyermekétkeztetésben!

Amennyiben a jogszabály által meghatározott ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést szeretnék igényelni, a nyilatkozathoz csatolni kell a kedvezményt megalapozó dokumentumokat (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat, nevelésbe vételt megállapító gyámhatóság határozat, tartós betegséget megállapító szakorvos által kiállított igazolás, fogyatékosság esetén a szakértői bizottság szakvéleményét).

Szíves együttműködésüket köszönjük!

Szűcs Ágnes

jegyző

NYOMTATVÁNYOK:

Bölcsődei étkezési igénylőlap

Óvodai étkezési igénylőlap

Iskolai étkezési igénylőlap

Nyilatkozat ingyenes bölcsődei/óvodai étkezés igényléséhez

Nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek

Kérelem szünidei gyermekétkezés igényléséhez

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Pázmánd Község Polgármestereként köszöntöm Önt Pázmánd hivatalos honlapján.

Honlapunk oldalát böngészve számos érdekesség, hasznos tudnivalók sokasága segíti Önt a tájékozódásban. A lakóink mindennapjait megkönnyítő ügyintézéssel kapcsolatos információk, a gazdasági és a kulturális élet hírei, fontos eseményeinket megörökítő fotók, a civil szervezetek, vállalatok és vállalkozások elérhetőségei könnyen és egyszerűen megtalálhatóak a böngésző számára.

A megújult honlapon szeretnénk a településen élőket, a települést szerető látogatóinkat és minden érdeklődőt a mindennapi életünk részleteibe is beavatni. Remélem, hogy a megújult információs felület valóban hasznos és praktikus megoldásokkal szolgál mindenki számára.

Kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Polgármester

Megszakítás