Óvodai beíratkozás 2021/2022.

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményében

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, hogy

a 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS

IDŐPONTJA:
2021. ÁPRILIS 21 – 23.

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

A beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik, és kérjük visszajuttatni az óvoda e-mail címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése.

Szándéknyilatkozat letölthető itt:  http://pazmandovi.hu/doc/news/szuloi_szandeknyilatkozat_2020.docx

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), személyi igazolványa (ennek hiányában az anyakönyvi kivonata)
  • gyermek TAJ kártyája

A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében, kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint 2021. április 23-ig juttassák vissza az óvoda e-mail címére.

Döntés a kérelemről 2021.május 24-ig születik.

 

RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDET VEZET BE A KAMARA

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara napi működése során a lehető legminimálisabbra csökkenti a koronavírus-járvány terjedésének lehetőségét, a személyes ügyféltalálkozások számát, ezzel is óvva mintegy 400 ezer kamarai tag, valamint munkavállalói egészségét.

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2021. március 8-ától a mintegy 600 fős, országos falugazdász-hálózatánál rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezet be. A NAK kéri tagjait, hogy elsősorban elektronikus úton, e-mailben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba a falugazdászokkal. Amennyiben – kiemelten indokolt esetekben – elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, a kamara kéri, hogy csak e-mailben vagy telefonon előre egyeztetett időpontban keressék fel a falugazdászokat.

 

A NAK ügyfélszolgálata az ugyfelszolgalat@nak.hu címen, illetve az ingyenesen hívható, a +36 80 900 365-ös zöldszámon is a tagok rendelkezésére áll.

 

A kamara kiemelten szem előtt tartja azt, hogy – amennyiben csökken a vírusveszély – a gazdálkodóknak fontos és a személyes ügyintézést gyakran igénylő egységeskérelem-beadási időszak kezdetekor a falugazdászok és az irodai munkatársak zökkenőmentesen és egészségesen tudják majd a támogatásigénylésben segíteni az érintett, 110 ezernél is több kamarai tagot.

 

A falugazdász elérhetősége:

Répási Ernő József
70/436-2464
repasi.erno@nak.hu

 

 

Lelkiásztori bemutatkozás

Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja,

mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsoltárok 145:18)

Áldás békesség! Kedves Pázmándiak!

Nagy Dávid református lelkipásztor vagyok, és 2020. szeptembertől kezdve szolgálok Vereben és Pázmándon. Nagy öröm számomra, hogy családommal (feleségemmel és kislányommal) idekerülhettem, mert egy régi álmom válhatott valóra, hogy missziói gyülekezetben szolgálhassak és építhessem a közösséget.

Gyöngyösről származom. A teológia elvégzése után először Orgoványon voltam segédlelkész, majd négy évig Pesthidegkúton beosztott-lelkészként szolgáltam az Urat.

Elhívásomnak tekintem, hogy ezekben a különösen is nehéz időkben, amikor fizikai és lelki próbák sora ér bennünket, sőt alapvető értékeink kérdőjeleződnek meg, a változó világban mégis Isten örökkévaló és mindig aktuális Szavát hirdessem.

Bizonyára sokakban fölmerülhet a kérdés, miért fontos a templomi közösség? Úgy gondolom, hogy a gyülekezet egyrészt egy „nagy család”, mert minden hívő, Isten gyermekévé lehet a Jézusban való hit által, valamint egymásra is odafigyelünk, tanítjuk, támogatjuk, segítjük a testvéreket. Másrészt pedig a gyülekezet Isten királysága is, ahol Ő az Úr az életünkben, és Őt mindannyian együtt imádjuk, neki adunk hálát az istentiszteleten és a mindennapokban.

Ezt szeretnénk képviselni és átadni a gyakorlatban is azzal, hogy különböző programokat szervezünk, amiken minden korosztály részt vehet. Tudom, hogy még érvényben lévő korlátozások nehezítik a közösségi életet, de Istenben bízva hívogatjuk gyülekezetünk alkalmaira a férfiakat és nőket, gyermekeket, időseket és fiatalokat egyaránt.

Szeretettel várunk mindenkit istentiszteletre minden vasárnap 9:30-kor a verebi református templomban. Amint a vírushelyzet engedi, beindítjuk gyermek-istentiszteleti alkalmainkat, amire hívjuk a kisgyermekeket is. Reménységgel imádkozunk azért, hogy hamarosan Pázmándon is kialakulhat egy testvéri közösség.

Bíztatom Önöket arra, hogy bátran keressenek meg, az iskolai református hittanoktatással kapcsolatban; keresztelő; esküvő; vagy temetés ügyében; illetve ha lelki beszélgetésre van szükségük, szívesen állok rendelkezésükre.

 

Köszönettel és üdvözlettel: Nagy Dávid, lelkipásztor

Elérhetőségeim: