Lakossági barnakőszén igényfelmérés

Tisztelt Lakosok!

A kialakult gazdasági helyzet következtében drasztikusan megemelkedett energiaárak mellett a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakos, úgy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) jelezzék az önkormányzatnál.

Az igény leadás bejelentési határideje 2022. szeptember 28.

Igényét leadhatja e-mail-ben (a szükséges adatok megküldésével) és személyesen az önkormányzatnál.

Müller Tímea ügyintéző elérhetőségei:

E-mail: polghiv@pazmand.hu Telefon: +22/238-004

Az igény bejelentésben meg kell adni:

  • Név
  • Cím
  • Barnakőszén mennyiség (mázsában)

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Pázmánd, 2022.09.21.

Tisztelettel:

Pázmánd Község Önkormányzata
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

 

Ebösszeírás – Kutyaoltás

Tájékoztatom a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy a diákok segítségével ismét ebösszeírást végez Erdő Béla közterület-felügyelő.
Az Eb összeírás határideje: 2022. szeptember 5. Letölthető a bejelentőlap.
Ezt követően 2022. SZEPTEMBER 19. HÉTFŐ és 2022. SZEPTEMBER 26. HÉTFŐ A KUTYAOLTÁS IDŐPONTJAI. (részletek hamarosan a postaládákban)
Mindezek után az új állatvédelmi intézkedésekre figyelemmel történik a szigorú ellenőrzés a hatóságok segítségével.
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TOVÁBBRA SEM VEZETI BE AZ EBADÓT!
CÉLUNK AZ ÁLLATOK VÉDELME ÉS NYILVÁNTARTÁSA.
Köszönettel: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

Tájékoztatás ügyfélszolgálatról

TISZTELT ÜGYFELEK!
A HŐSÉGRIADÓ MIATT A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022.06.28 -TÓL VISSZAVONÁSIG
A KÖVETKEZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN ÁLL AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE:
HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG 6 – 14 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 6 – 12 ÓRÁIG.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.
Dr. KONCZ LÁSZLÓ
HELYETTESÍTŐ JEGYZŐ

Óvodai beiratkozás

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, hogy a 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS

IDŐPONTJA:

  1. ÁPRILIS 20 – 21. 08:00 – 16:00 óra között

HELYE:

PÁZMÁNDI PITYPANG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

(2476 PÁZMÁND, FŐ UTCA 25.)

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2022. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), személyi igazolványa (ennek hiányában az anyakönyvi kivonata)
  • gyermek TAJ kártyája

 

A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak.

Döntés a kérelemről 2022.május 23-ig születik.

 

Kérjük azokat a szülőket, akik a 2022/2023 nevelési évben szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni, azt a fenti módon leírtak alapján tegyék meg!

 

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSSAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat 2021. október 20.-tól egy hivatali dolgozó pozitív covid tesztje miatt zárva tart. Ügyintézést postai úton (2476. Pázmánd, Fő utca 80.) vagy e-mail-ben
polghiv@pazmand.hu), vagy hivatali kapun keresztül biztosítjuk. A hivatalos iratok átvétele kizárólag postai úton történik

Személyes ügyintézésre KIZÁRÓLAG előzetes telefonos egyeztetés alapján lesz lehetőség.

A kialakult Covid-19 helyzetre tekintettel a kollégák otthonukban home office ban dolgoznak.

Anyakönyvi ügyek:
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika (tel.: 70/453-3656, e-mail: polghiv@pazmand.hu)

Szociális ügyek:
Kerekes Tímea (tel.: 70/520-1827 e-mail: polghiv@pazmand.hu)

Jegyző:
dr. Dászkál Tibor (tel.: 70/642-5950, e-mail: jegyzo@pazmand.hu)

Adóügy:
Sziládi Edit (tel: 70/641-1856, e-mail: polghiv@pazmand.hu)

Igazgatási ügy:
Kuhinkó Sarolta (tel: 70/643-0055, e-mail: kuhinko.sarolta@pazmand.hu)

Polgármesteri Hivatal titkárság:
Tóth Józsefné (tel: 70/339-8143: e-mail: polghiv@pazmand.hu)

Közterület-felügyelet:
Erdő Béla (tel: 70/333-0377)

Köszönjük együttműködésüket!

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika sk.
polgármester

Dr. Dászkál Tibor sk.
jegyző

Kötelező a maszk viselése Pázmándon

Kedves Pázmándiak és Pázmándon szolgáltatást igénybe vevők! 2020.04.28 naptól a Pázmándi Pandémiás Vezetői Csoport javaslata alapján, a közösség védelme érdekében rendeletben szabályoztam a maszk kötelező használatát.

Kötelező az orrot és a szájat egyaránt eltakaró védőmaszk, vagy más, erre alkalmas textil (kendő, sál) viselete az alábbi helyeken: a) az üzlethelyiségek, szolgáltatást nyújtó és közintézmények közforgalom számára megnyitott bejáratától számított 20 méteres körzeten belül, b) A Volánbusz Zrt. által üzemeltetett személyszállítási közszolgáltatás igénybevétele során a megállóhelyeken.

Hálás vagyok, hogy Pázmándon mindenki hordja a maszkot. Az átutazó forgalomra kizárólag így tudunk hatással lenni, így tudjuk megvédeni az itt élők egészségét. Köszönöm, hogy valamennyi szolgáltató a településen együttműködik, és segíti a védekezést!

Tisztelettel:
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester