2016. június 21. Testületi ülés meghívó

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 21. napján 20:30 órai kezdettel rendes nyílt és zárt képviselő-testületi ülést tart melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pázmánd Község Önkormányzata (2476 Pázmánd Fő utca 80.)

Nyílt ülés napirendi pontjai

1. Pályázatok

  • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak, járdák)
  • önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása
  • Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

Zárt ülés napirendi pontjai

1. Kamarai állásfoglalásokkal szemben benyújtott kifogások

Előterjesztő: Járfás Andrea Jegyző

Pázmánd, 2016. június 17.

Tisztelettel:

Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

 Értesítjük, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2015. augusztus havi természetbeni juttatását (Erzsébet utalványban) folyósítjuk.

2015.08.28-án (pénteken) 8 órától 12 óráig valamint 2015.08.31-én (hétfőn) 8 órától 18 óráig áll módjában átvenni a Pázmándi Önkormányzat épületében 2476 Pázmánd, Fő utca 80. szám alatt.

Az utalványokat személyesen, személyi igazolvány felmutatásával, vagy meghatalmazással áll csak módunkban, az arra jogosult személynek átadni.

Pázmánd, 2015.08.25.

Járfás Andrea s.k.
jegyző

 

2015.08.10.-i Képviselő-testületi ülés meghívója

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2015. augusztus 10. napján (hétfő) 20:00 órai kezdettel (Gazdasági Bizottsági ülések után) rendes nyílt és zárt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pázmánd Község Önkormányzata (2476 Pázmánd Fő utca 80.)

Nyílt ülés napirendi pontjai

1.)        Adverticum Kft.-vel kötendő bérleti szerződés tervezet
             Előterjesztő: Radványi Gábor Gazdasági Bizottság Elnökhelyettese

2.)        Kormányhivatali észrevételek – adórendelet felülvizsgálatára felhívás.
              Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző

3.)        Közvilágítás korszerűsítés
             Előterjesztő: Sárkány Zoltán alpolgármester

4.)        Pázmándi Pitypang Óvoda alapító okirat módosítása
              Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző

5.)        Gördülő fejlesztési terv elfogadása
              Előterjesztő: Zámbóné Vajda Adrienn alpolgármester

6.)        Közbeszerzési terv elfogadása
              Előterjesztő: Zámbóné Vajda Adrienn alpolgármester

Zárt ülés napirendi pontjai

1.)        Szolgálati lakásokkal kapcsolatos kérelmek
            Előterjesztő: Radványi Gábor Gazdasági Bizottság Elnökhelyettese
Meghívott: Tóth Lajos és Nagy Judit Pázmánd, Széchenyi u. 38. sz. alatti bérlők
Mataczné Törjék Leonóra Pázmánd, Gesztenye fasor 1. sz. alatti bérlő
özv. Gáncs Andrásné Pázmánd, Fő utca 67. sz. alatti bérlő

 2./        2015. augusztus 20.-i ünnepség alkalmával átadandó kitüntetésekről döntéshozata
               Előterjesztő:    dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

3./        Óvodavezetői pályázatra beérkezett pályázatok
              Előterjesztő: Radványi Gábor Gazdasági Bizottság Elnökhelyettese

4./        Köztartozás-mentes adózói adatbázisba (KOMA) felvétel igazolás, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése és összeférhetetlenségi nyilatkozatról határozathozatal
              Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző

5.)        Szociális kérelmek előzetes vizsgálata
              Előterjesztő: Radványi Gábor Gazdasági Bizottság Elnökhelyettese
Lukácsné Sipos Szilvia köztisztviselő

Pázmánd, 2015. augusztus 06.

Tisztelettel:
Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Egyeztetés helyi védettséggel kapcsolatban

Egyeztetés időpontja: 2015. április 3. (péntek) 9:00

helyi_vedettseg

Rendelet tervezet letölthet ide kattintva!

Értesítést kaptak:
Magyar Állam – Vadex
Magyar Állam – Honvédelmi Minisztérium
Pázmánd Község Önkormányzata
Szarka Piroska
Galács Gábor
dr. Fábián Éva
Tóth István
Konkoly László
Konkolyné Galamb Tünde

Ünnepi orvosi rendelés Pázmándon

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy 2014.12.23-án 17 órától-2014.12.29-én reggel 7 óráig folyamatos orvosi ügyelet lesz Velencén a Balatoni u.65-ben.

Ügyelet telefonszáma a következő:06 22 311-104

december 29-én hétfőn Pázmándon 13-16,
Vereben 16-17 óra között, 30-án kedden a szokott időben lesz rendelés

2014.12.30-án 17 órától-2015.01.05-én reggel 7 óráig ismét folyamatos orvosi ügyelet lesz.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag békés boldog új évet kívánunk.

Hivatali ügyelet

Tisztelt Ügyfeleink!

 2014. december 22-én (hétfőn), 23-án (kedden) és december 31-én (szerdán) a Hivatalban ügyeletet biztosítunk az ünnepekre és a kiadandó szabadságokra tekintettel.

 Halaszthatatlan ügyben kérjük, forduljanak az alábbi személyekhez.

Megértésüket köszönjük!

Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester
Tel.: 06-70/4533656

Zámbóné Vajda Adrienn
alpolgármester
Tel.: 06-30/6072215

Sárkány Zoltán
alpolgármester
Tel.: 06-20/4335440

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozásról

A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatója szerint a 2014-2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28-án (hétfőn),
2014. április 29-én (kedden),
2014. április 30-án (szerdán)
8 órától 18 óráig.

A Kormányhivatal hirdetményének teljes szövege itt olvasható: Hirdetmény

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (OM azonosító 200172) működési körzetei

A mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság, valamint a beszédfogyatékosság megállapítását vagy kizárását az országos szakértői bizottság végzi. A tanulási képességek vizsgálatát, a pszichés fejlődési zavar, az értelmi fogyatékosság, autizmus

spektrumzavar, valamint a beszédfogyatékosság megállapítását vagy kizárását a megyei illetékességű szakértői bizottság végzi.

tankerületi szakértői bizottság feladata a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, valamint a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

Elérhetőségek:

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat: székhely, megyei illetékességű szakértői bizottság
8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13. Tel: 06 22/500-011

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
2483 Gárdony, Kossuth Lajos utca 19. Tel: 06 22/589-572

Település Tankerület A pedagógiai szakszolgálatot ellátó tagintézmény neve
Gárdony Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Kápolnásnyék Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Nadap Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Pákozd Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Pázmánd Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Szabadegyháza Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Velence Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Vereb Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Zichyújfalu Gárdonyi Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye

 

Gárdonyi tankerület településeinek körzetei
Település A kötelező felvételit biztosító iskola OM Irsz. Település Cím
Gárdony 1 Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és AMI Gárdonyi Tagiskolája 030081 2483 Gárdony Bóné Kálmán utca  14/b.
Gárdony 2 Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és AMI 030081 2484 Agárd Iskola utca 2.
Kápolnásnyék Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 030175 2475 Kápolnásnyék Gárdonyi út 29.
Nadap Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 201733 2481 Velence Kis utca 1.
Pákozd Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Nemeskócsag Tagiskolája 030081 8095 Pákozd Arany János utca 1-5.
Pázmánd Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Kempelen Farkas Tagiskolája 030175 2476 Pázmánd Fő utca 27.
Szabadegyháza Szabadegyházi Kossuth Lajos Iskola 201703 2432 Szabadegyháza Fő u. 63-65.
Velence Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 201733 2481 Velence Kis u. 1.
Vereb Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (1-4. osztály) 030175 2477 Vereb Berényi u. 4.
Vereb Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (5-8. osztály) 030175 2475 Kápolnásnyék Gárdonyi u. 29.
Zichyújfalu Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és AMI  Fekete István Tagiskolája 030081 8112 Zichyújfalu Iskola u. 6.