Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 2020/2021.

Print Friendly, PDF & Email

Pázmánd Község polgármesterének 3/2020. (III.31.) határozata a 2020. évi óvodai beíratásról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében vészhelyzet idejére biztosított feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában a Pázmánd, Fő u. 25. szám alatti székhelyű Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodába a 2020/2021. nevelési évre történő felvételre jelentkezés időpontját az alábbi időpontokban jóváhagyom:

  • Tekintettel a járványveszélyre a beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik és kérjük visszajuttatni az óvoda email címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése

  • Az Oktatási Hivatal által biztosított lista alapján felvételre kerül minden olyan kisgyermek a településen, aki 2020.augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől. A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint április 17-ig kell elküldeni az óvoda e-mail címére.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2020. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján, a fenntartó közleményt tesz közzé a felvételre jelentkezés időpontjáról és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a település honlapján, kezdeményezi annak közzé tételét az intézmény honlapján, valamint hirdetőtábláján.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: intézményvezető, jegyző, polgármester

Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 2020/2021.

Tisztelt Szülők!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021 nevelési évre tervezett beiratkozások menete eltér az eddigi gyakorlattól. Az egészségügyi szempontok figyelembevételével az óvodák felvételi eljárása az alábbiak szerint módosul:

  • Tekintettel a járványveszélyre a beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik és kérjük visszajuttatni az óvoda email címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése

  • Az Oktatási Hivatal által biztosított lista alapján felvételre kerül minden olyan kisgyermek a településen, aki 2020.augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől. A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint április 17-ig legyenek szívesek elküldeni az óvoda e-mail címére.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2020. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

  • A beiratkozáshoz szükséges egyéb kötelező, személyes íratok bemutatására a gyermek óvodai nevelésének első napján kerül sor. / személyazonosságot igazoló okmányok, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártya, illetve, ha rendelkezik egyéb szakértői véleménnyel, ennek másolata/

Szándéknyilatkozatok beadási határideje: 2020.04.17.

További felvilágosítást kérhető:

Pordány-Horváth Ágnes intézményvezető
Tsz:  06 70/ 520 0095

Pordány-Horváth Ágnes
intézményvezető

A határozat letöltése!

A szándéknyilatkozat letöltése!


2020-04-06