Lakossági barnakőszén igényfelmérés

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Lakosok!

A kialakult gazdasági helyzet következtében drasztikusan megemelkedett energiaárak mellett a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakos, úgy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) jelezzék az önkormányzatnál.

Az igény leadás bejelentési határideje 2022. szeptember 28.

Igényét leadhatja e-mail-ben (a szükséges adatok megküldésével) és személyesen az önkormányzatnál.

Müller Tímea ügyintéző elérhetőségei:

E-mail: polghiv@pazmand.hu Telefon: +22/238-004

Az igény bejelentésben meg kell adni:

  • Név
  • Cím
  • Barnakőszén mennyiség (mázsában)

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Pázmánd, 2022.09.21.

Tisztelettel:

Pázmánd Község Önkormányzata
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

 


2022-09-21