Gazdasági bizottság és képviselő testületi ülés

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Képviselő-testület!

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2021. (VI.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 12. cím (a képviselő-testület rendkívüli ülése) 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a képviselő-testület tagja, a képviselő-testület bizottsága és a jegyző kezdeményezheti a polgármesternél a javasolt napirend és a 6. melléklet szerint elkészített előterjesztés és határozati javaslat polgármester részére történő megküldésével, ideértve az elektronikus levelet is”..

Az SzMSZ 21. (3) bekezdése rögzíti, hogy „Ha a polgármester megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés oka kiemelkedő közérdek vagy önkormányzati érdek, a kezdeményezés tudomására jutásától számított 48 órán belül összehívja a képviselő-testületet.”.

Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: A képviselő-testület nem tart rendkívüli ülést – kivéve, ha más módon el nem hárítható emberi életet, egészséget vagy súlyos anyagi kárt veszélyeztető körülmény merül fel – július, augusztus hónapban, illetve december 10. és január 15. között időtartamban.”.

Az idézett jogszabályhelyek vonatkozásában figyelemmel a 21. § (1) bekezdésére jegyzőként kezdeményeztem a polgármesternél rendkívüli ülés összehívását annak okán, hogy bizonyos, általam meghatározott döntések meghozatalának elmaradása, adott esetben Pázmánd bizonyos lakói esetében egészséges súlyosan veszélyeztető körülményt okozhat, illetve esetlegesan anyagi kárral is járhat. Álláspontom szerint szükséges döntések meghozatala kiemelkedő közérdeket és/vagy önkormányzati érdeket érint, azok elmaradása ugyanezen érdekeket jelentősen sértené.

Polgármester Asszony a Jegyzői kezdeményezést megvizsgálta és megalapozottnak találta, mind a 20. § (2) bekezdés vonatkozásában, mind a 21. § (3) bekezdés tekintetében.

Ennek okán a Polgármester Asszony rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásáról döntött 2021. december 17-én 11:00 órára.

Tisztelt Gazdasági Bizottság, Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselők!

Bizonyos döntések meghozatalához szükséges a Gazdasági Bizottság ülése is, amelynek vonatkozásában meghatározott témában egyeztettem Horváth István Elnök úrral. Jelen időpontig vártam Elnök úr válaszára, amely jelen e-mail írásáig nem érkezett meg.

Ennek okán szintén kezdeményezéssel élek a Gazdasági Bizottság ülésének összehívására annak érdekében, hogy Pázmánd település lakosainak egészségcsorbulását a lehetőségeinkhez mérten megelőzzük, illetve elsődleges anyagi károk elhárítását megakadályozzuk, mert álláspontom szerint a szükséges döntések meghozatala kiemelkedő közérdek, illetve önkormányzati érdek.

Kezdeményezem a Gazdasági Bizottság ülésének összehívását és megtartását 2021. december 17.-én 09:00 órára.

Javaslataimra és kezdeményezéseimre figyelemmel Polgármester Asszony elkészítette a Gazdasági Bizottság ülésének javasolt napirendi pontok vonatkozásában a meghívót.

Kérem a kezdeményezett üléseken szíveskedjenek megjelenni, részt venni, hogy az önkormányzati, illetve lakossági érdekű döntések megszülethessenek.

Kérem, továbbá, támogassanak a hatékony, önkormányzati és a település lakosságának érdekét szolgáló, illetve körülményeit javító döntések meghozatalával resztvételükkel és konstruktív képviselői munkájukkal.

Tisztelettel:
Dászkál Tibor Ákos jegyző

2021.12.07. – A Gazdasági Bizottság ülése

2021.12.17. – Képviselő testületi ülés


2021-12-16