Fejlesztések 2013-2021.

Print Friendly, PDF & Email

Kedves Pázmándiak, Tisztelt Lakosság!

Ilyenkor az óév vége előtt és talán az új év kezdetén is sokan számvetést készítenek az elmúlt időszakról és tervezik a jövőt.

Engedjék meg, hogy némi ismertetőt tegyek közzé településünk helyzetéről.

Bizonyos fórumokon személyüket felvállalni nem merő honfitársaink, falubelijeink éles kritikával próbálják bizonyítani, idézem: 2006.10.01-én, 15 évvel ezelőtt kezdődött el az a folyamat, ami végül ahhoz vezetett, hogy településünk egy szellemi és – ha a kátyúkat is figyelembe vesszük- fizikai romhalmazzá változott.

Mind ezt főleg az akkor képviselővé választott, és a 2010 óta pedig polgármesterként regnáló háromgyermekes édesanyára fogják.

Majd a bejegyzésük további részében az alábbiakat fogalmazzák meg:

„Érdemes megnézni a szomszéd településeket, a beruházásokat, fejlesztéseket. Pázmándon a csatornázás óta (amiről tudjuk, hogy nem sikerült valami fényesen) egy nagyobb beruházás történt a Sportcsarnok (igaz ennek hatékonysága, kihasználtsága és fenntartása nem egy sikertörténet). Olyan beruházás, ami a lakosság magasabb életszínvonalát elősegíti, nem történt. Tisztázzuk: felújítani egy épületet, kitalálni hangzatos neveket (vö. Gyermekek Királysága) ez nem érdemi fejlesztés vagy beruházás.”

Nos akkor nézzük meg a valóságot. 2010-ben az új önkormányzat 20.000.000.-Ft, más összegzések alapján 50.000.000.-Ft hiánnyal vette át a hivatalt az előző polgármestertől.

A csatornázás valóban oly annyira nem sikerült fényesen, hogy az azóta is jelentkező kivitelezési hibákon felül, a beruházás befejezésének évében a Szennyvíz Közivízmű Társulás hatvan napon belüli kötelező megszűntetése sem sikerült. Erre még nyolc évet kellett várni, közben a Társulás számlájáról szépen elfogyott a pénz! A Társulás felszámolásához szükséges ügyvédi díjat is az önkormányzatnak kellett kifizetni, amit hivatalos levélben kért a Társulás egykori elnöke. Mindenki tudja ki ő, aki most a Gazdasági Bizottság tagja. Ha valaki nem hiszi járjon utána!

Ennyit a múltról most inkább nézzük az eddigi eredményeket, még a „fizikai romhalmazzá” válás, mint állítás ellenére is.

Kezdjük az útfelújításokkal, az adatok 2013-2021 közötti időszakra vonatkoznak

 1. Nem adósságkonszolidált önkorm.tám. 2015 évben. Ebből útfelújítás, csapadékvízelvezetés: Vörösmarty u., Széchenyi u., Fő utca, Szabadság u., Bem u.
 2. (12 256 740.-Ft + 3 011 297.-Ft)

Összesen: 15.268.037.Ft

 1. Nem adósságkonszolidált önkorm. tám. 2016 évben, Ebből út, járda, híd felújítás:

28 493 028.-Ft

 1. Útfelújítás: 221/2018.(X.18.) KT. határozat alapján. Vadász, Alkotmány, Diófa u. 15 472 364.- Ft
 2. Útfelújítás: 348/2017.(VII.17.)  helyi járda, csapadékvíz elvezetés, 5 625 000.-Ft
 3. Önkormányzati fejlesztések 2019. kétoldali buszöböl kialakítása. 20 000 000.-Ft

 Útfelújítás, 2019. évi Zártkerti Program pályázat 10 000 000

 1. Pázmánd- Kápolnásnyék Kerékpárút TOP-3.1.1.-15-FEI-2016-0001

367 791 645.-Ft

 Folyamatban lévő beruházások

 1. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Mező utca)

Utak felújítása, 247., 200/2 Mező utca Szabadság utcától a Diófa utcáig 430 méter hosszban. 100%-os támogatottságú   21.203.928.- Ft

 1. Járdafelújítás (anyagra) 100 %-os támogatottságú. Anyagköltség támogatás. Kivitelezés önkéntes munkavégzéssel. 4.765.920,- Ft
 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. támogatása – belterületi utak, járdák (Ketralja utca felújítása) 85 %-os támogatottságú, önrész 15%    000.000.-Ft
 1. Budapest -Balaton kerékpárút pázmándi szakasza, NIF Zrt Kerékpárút fejlesztés

665.067.200.-Ft

 

Elbírálás alatt lévő pályázatok 

 1. Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1.-21 703.744,- Ft

Ennyit az útfelújításokról.

Ugyan akkor érdemes még ismertetni a 2013-2021 közötti időszak további fejlesztéseit is. Azokat részletesen megtalálják az 1. sz. mellékletben.

Úgy gondolom, hogy az elmarasztaló bírálatok ellenére, a fent bemutatott időszak alatt nem a „fizikai romhalmazzá” válás volt a jellemző. Az elért eredményeket csak az nem látja, aki azok elérésében semmiféle szerepet nem vállalt, de kritizálni nagyon megtanult.

Engedjék meg, hogy az alábbi verssel köszöntsem az új évet egy szebb jövő reményében.

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.

Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén (1956)

Nagyon jó egészséget és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok mindenkinek!

Pázmánd, 2021. 12. 31.

Tisztelettel:

Tóth László
alpolgármester
önkormányzati képviselő

Melléklet: Fejlesztések – 2013- 2021


2022-01-01