Közérdekű információ

templomBoldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása templom
2476 Pázmánd, Fő u. 64.

ellátja: a lovasberényi Sarlós Boldogasszony Plébánia,


Tallér Krisztián plébános

kriszatyaTel.: 06 (22) 456 306
06 (20) 208 3272
e-mail: krisszatya@freemail.hu

MISEREND
Páratlan hónapban – vasárnap: 10 óra Páros hónapban – vasárnap: 11 óra

Szentségimádás: minden hó első vasárnapján 14:45 órától.

 

Hivatali idő

Pázmándon – Pázmándi Római Katolikus Egyházközség Plébánia Hivatala
Szentmisék előtt 1 órával , illetve utána intézhetik hivatalos ügyeiket, valamint a telefonszámokon lehet érdeklődni.

Lovasberényben – Sarlós Boldogasszony Plébánia
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 74.
Telefon: (22) 456 306

Hétfő: 9-11 óra
Csütörtök: 9-11 óra és 19-20 óra között

Hivatali ügyekben értesíteni:
Halász Károlyné Kriszta (világi elnök): Tel.: 06(30) 439 1688
Darabos Ferencné (sekrestyés): Tel.: 06 (22) 463 699

Hívek egyházi hozzájárulása (egyházadó)

Az egyház feladatainak ellátása elképzelhetetlen egyházközségünk tagjainak anyagi támogatása nélkül. Az Egyházközség működését, az egyházi és alkalmazottak fizetését teszi lehetővé. Pázmándon jelenleg 2.500 Ft személyenként. Tisztelettel kérjük a még a családban élő, de már keresőképes fiatalok támogatását.

Akinek elmaradt tartozása van, attól, egyházi szolgáltatás esetén 3 évre visszamenőleg kérhető számon.

Templomunk 1718 óta áll a falu központjába, hogy megőrizzük szépségét, csak a község támogatásával lehetséges.