Adatkezelési tájékoztató

A pazmand.hu weboldalt Pázmánd Község Önkormányzata kezeli.

Pázmánd Község Önkormányzata jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a pazmand.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Az adatkezelő

Pázmánd Község Önkormányzat
2476 Pázmánd, Fő utca 80.
polghiv@pazmand.hu
Tel.: 06 22 238-004
06 70 654 26 86

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A pazmand.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Pázmánd Község Önkormányzata az esetlegesen mégis jelentkező személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés céljai

 • Weboldal látogatói adatok – A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
 • Kapcsolatfelvételi űrlap – Pázmánd Község Önkormányzata kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy kapcsolatba léphessen az Őket megkeresőkkel. A személyes adatokat a Pázmánd Község Önkormányzata eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

Kezelt Cookie-k:

I.) Funkció és teljesítmény süti wordpress-settings-{X}

A funkciók használatához szükséges: Helyes működés.

Tárolva: 1 év

2.) Funkció és teljesítmény süti: wordpress-settings-time-{}

A funkciók használatához szükséges: Helyes működés.

Tárolva: 1 év

 

3.)Funkció és teljesítmény süti:   wordpress_test_cookie

A funkciók használatához szükséges: Helyes működés.

Tárolva: 1 év

 

4.) WP WordFence

Feltétlenül szükséges süti wfvt_-1987505059 WordPres

Az oldal és a felhasználók biztonsága: Felhasználói biztonság.

Tárolva: 1 nap

 

5.) WP WordFence

Feltétlenül szükséges süti wordfence_verifiedHuman WordPress

Az oldal és a felhasználók biztonsága: Felhasználói biztonság.

Tárolva: 90 perc

Harmadik fél által kezelt Cookie-k:

 • Google
  __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, SIDCC, __Secure-3PAPISID SSID HSID SAPISID APISID SID, NID,  _ga, 1P_JAR, OGPC, SEARCH_SAMESITE, CONSENT, OTZ, DV. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
 • Facebook.com
  datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
 • Twitter.com
  __utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_refere, personalization_idr: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
 • accounts.google.com
  GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
 • LinkedIin
  AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, bcookie, lang, lidc. Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a linkedin oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

A rendszer működéséhez elengedhetetlen néhány süti használata. a sütikről bővebben itt tájékozódhat: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait kommunikáció céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Ön másként nem rendelkezik / a hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai és meghatározott szerződött partnerei férhetnek hozzá. Az automatikusan generált adatokhoz adatfeldolgozóként a Localinfo Kft is hozzáfér, amely Magyarországon tartja fent szerverét.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén Pázmánd Község Önkormányzata az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat..

 

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be a Pázmánd Község Önkormányzata e-mailes elérhetőségén. Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve email címén.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Localinfo Kft tárhelyszolgáltató által bérelt szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk. A szerver Magyarországon található, a 2. pontban megadott adatokat Pázmánd Község Önkormányzata ezzel harmadik országba nem továbbítja.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy Pázmánd Község Önkormányzata megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Euórpai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt polghiv@pazmand.hu e-mail címre juttassa el.

Pázmánd Község Önkormányzata az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

Tisztlettel:

Pázmánd Község Önkormányzata