A Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermek Jézus Otthon beszámolója Székelyhídról

Sok pázmándi ember segítségét is köszönik szépen: “Igen is el telt egy iskola év, hamar teltek a napok és a hónapok, a kezdés nem volt könnyű de oly sok élményben részesültünk, tíz gyerekkel kezdtük és most tizenhéttel végeztük az iskolaévet, megismerkedés ,egy új kezdet nem csak nekünk hanem a gyermekink számra is. Iskola év alatt […]

Lelkiásztori bemutatkozás

„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsoltárok 145:18) Áldás békesség! Kedves Pázmándiak! Nagy Dávid református lelkipásztor vagyok, és 2020. szeptembertől kezdve szolgálok Vereben és Pázmándon. Nagy öröm számomra, hogy családommal (feleségemmel és kislányommal) idekerülhettem, mert egy régi álmom válhatott valóra, hogy missziói gyülekezetben szolgálhassak és építhessem a közösséget. Gyöngyösről származom. […]

ISMERJÉK MEG A TÉNYEKET FEKETÉN FEHÉREN II.

A II. Tájékoztató Fórumon felolvasásra került Alsószentiván iskolavezetőjének levele. Alsószentivánon időben léptek. Megmaradtak, működnek, gyarapodnak. Új termeket, székeket, asztalokat, labort, játszóteret kaptak az egyházmegyétől, hogy a minimális feltételek és azon túli igények is biztosítva legyenek a színvonalas oktatáshoz. Olvashatóbb formában a mellékelt levél: “Tisztelt szülők és érdeklődők! A Fatimai Boldogasszony Általános Iskola Igazgatójaként köszöntöm Önöket! […]

Lélekindító morzsák

Ébredj fel alvó Magyarország (dalszöveg) Ébredj fel, alvó Magyarország, Az éjszakának vége már! Halld meg, az Úr szól hozzád, Nyisd meg a szíved, hallgasd szavát! Nem oly rövid az Úr keze, Hogy ne szabadíthatna meg téged. Nem oly süket az Úr füle, Hogy ne hallhatná meg kérésed. Elzárnak tőle vétkeid, Eltakarják őt bűneid. Térj meg […]

Történelem

A pázmándi templomról és egyházközségről A pázmándi templom történetében 1718 az első, minden bizonnyal hiteles évszám. Ekkor szentelte fel a mostani templom még bizonyosan félkész épületét Cserkó István komáromi jezsuita szuperior, azaz házfőnök. A plébániák 1753-54-es összeírásában említik, hogy állt itt egy kőből épített templom, amit a törökök 1688-ban, kivonulásukkor, a községgel együtt felgyújtottak.