Hirdetmény

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2024. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2024/2025. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményben

a 2024/2025. nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja:

2024. április 24. (szerda) 8:00-17:00  

 2024. április 25. (csütörtök) 8:00-17:00 

2024. április 26. (péntek) 8:00-17:00

A beíratás helye: Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, 2476 Pázmánd, Fő u. 25.

Az óvoda felvételi körzete Pázmánd község közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

2. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

3. a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

4. a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ kártya)

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2024. május 25-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Pázmánd, 2024. március 27.

                                                                       Pázmánd Község Önkormányzata

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Pázmánd Község Polgármestereként köszöntöm Önt Pázmánd hivatalos honlapján.

Honlapunk oldalát böngészve számos érdekesség, hasznos tudnivalók sokasága segíti Önt a tájékozódásban. A lakóink mindennapjait megkönnyítő ügyintézéssel kapcsolatos információk, a gazdasági és a kulturális élet hírei, fontos eseményeinket megörökítő fotók, a civil szervezetek, vállalatok és vállalkozások elérhetőségei könnyen és egyszerűen megtalálhatóak a böngésző számára.

A megújult honlapon szeretnénk a településen élőket, a települést szerető látogatóinkat és minden érdeklődőt a mindennapi életünk részleteibe is beavatni. Remélem, hogy a megújult információs felület valóban hasznos és praktikus megoldásokkal szolgál mindenki számára.

Kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Polgármester

Megszakítás