Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar

A Művelődési ház legrégibb hagyományápoló amatőr művészeti csoportja az l981-ben alakult Népdalkör.

Községünkben társas összejöveteleken (lakodalom, névnap, táncmulatság) még ma is hagyománya van a dalolásnak, nótázásnak. A fáma szerint mindig is jó kedvű, jó hangú emberek laktak itt. A népdalkör megalakításának ötlete a kézimunka szakkör asszonyai között merült fel. Az általános iskola énektanára, szakmai segítséget adott a népdalkör indulásához. Rövidesen mintegy 15 fő csatlakozott a munkához. Többek között Sárközi Zsigmondné is, aki Pesovár Ferenc segítségére volt a pázmándi népdalok gyűjtésében. Az első időszakban kizárólag pázmándi népdalokat énekelt a csoport. 1985-ben bővült ki citerazenekarral.

Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar az elmúlt 21 évben fellépéseivel szinte az egész országot bejárta. Rendszeresen részt vesznek országos minősítő versenyeken, sőt a 8. országos minősítő versenyt 1996-ban, a 9-et 1998-ban Pázmándon rendeztük meg. Mindkét alkalommal 12 együttes vett részt a versenyen az ország különböző tájairól, illetve egy együttes Szlovéniából egy pedig Jugoszláviából.

Az együttes eredményei:

1985. országos bronz fokozat (Székesfehérvár)
1987. országos ezüst fokozat (Nádudvar)
1988. megyei ezüst fokozat (Székesfehérvár)
1991. országos ezüst fokozat (Kiskörős)
1993. országos arany fokozat (Csorna)
1996. országos arany fokozat (Pázmánd)
1998. országos arany fokozat (Pázmánd)
2007. ARANYPÁVA díj országos minősítés
1990-ben, 1993-ban, 1994-ben, 1997-ben és 1999-ben a Művelődési ház a Népdalkörrel közösen Országos Népzenei Találkozókat szervezett. (1999-ben a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati támogatásával).

Az együttes vezetője Domak Anikó.