Pázmánd Községért Közalapítvány

Beszámoló 2019

Alapítva 2004.

2012-es évi főbb adatai

Kedves Pázmándi Lakosok!

Pázmánd község Önkormányzata 2004-ben, 1.000.000,-Ft alaptőkével hozta létre az alapítványt, amely nyitott, közhasznú és kulturális jellegű.

Kuratórium és Felügyelő Bizottság: Pálfi János elnök, Urfi Péterné titkár, Kiss László+(elhunyt), helyette Déginé Gránitz Tímea tag.

Mészárosné Farsang Erzsébet F.B.elnök, F.B tagok: Meskó Miklós és Lukács Józsefné.

Továbbá: Erdő Lászlóné pénztáros és Szombathy Pálné könyvelő.

Feladatainkat társadalmi munkában látjuk el. A családtagokkal együtt, az alapvető feladatainkon túlmenően, jelentős munkát végeztünk. Együttműködő csapattá formálódtunk. Jellemző az együtt gondolkodás és cselekvés, döntéseinket mindig közös megegyezéssel hozzuk. Tiszteljük és szeretjük egymást.

Pénzügyi forrásaink, az alapítói tőke, adományok és az SZJA 1%. Fő támogatónk az AGROMARK 2000 Zrt, eddig 1.050.000,-Ft-al és a Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft. 1.505.000,-Ft-al támogatást nyújtott. Az SZJA 1%-ból eddig 288.714,-Ft érkezett. További támogatók: Utépszer Kft, Koren Andrásné, Majdán Károly, Orisek László, Kiss László, Kutai Tibor, Tóth Jenő, Kelemen Szabolcs, Rátkai Zsuzsanna, Pálfi Tamás és a Tájház látogatói.

Az ALBA IDEA Kft. 326.714,-Ft értékben fénymásolót adományozott, ami a községházán van elhelyezve, és itt segíti a hivatal dolgozóinak munkáját.

Működésünk első nagyobb léptékű tevékenysége a TÁJHÁZ létrehozása és megnyitása volt. A TÁJHÁZ helye Fő utca 84. Az ingatlan Kraft Jánosné tulajdona, vele, mint tulajdonossal, tíz évre szóló bérleti szerződést kötöttünk. Kraft Jánosné, -Gabi néni – a gondnoki feladatokat is ellátja. Az itt lévő lakóház bemutatja a múlt építési jellegét, elődeink életmódjára jellemző környezetet, és használati eszközöket. Az előkészületekben nagyon sokan vettek részt. Voltak, akik a helyiségeket takarították, tapasztották, helyezték el a falu lakói által adományozott régi használati tárgyakat. Az épület folytatásában egy fészert és egy kemencét építtettünk. Az építők: Köllő Zoltán ács, Szendrei József asztalos és Szendrei József kemenceépítő. Munkával segített 47 fő, tárgyi adományt hozott 51 fő.

A közösen végzett sikeres munka eredményeként 2005.augusztus 28.-án, vasárnap, a falu részéről megjelent sokaság és támogatóink részvételével, a Népdalkör előadásával az Önkormányzat képviselőinek jelenlétében, Kutai Tibor polgármester, a nemzeti színű szalag átvágásával megnyitotta a Tájházat.

A Tájház megnyitásának évfordulóján, augusztus 20.-a környékén, minden évben megrendezzük az Új kenyér napját. Ez alkalommal Szendrei József kemenceépítő és felesége Ibolya asszony, a Nyugdíjas klub tagjainak közreműködésével kenyeret és lángost sütnek. Mindig, mindenkit nagy szeretettel várunk és fogadunk.

A Tájház udvarán minden évben megrendezésre kerül a májusfa állítás, másrészt több civilszervezet tart itt rendezvényt.

A TÁJHÁZ működtetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez pénzre volt szükség. Ezért úgy döntöttünk, hogy jótékonysági estet rendezünk. Erre 2005.november 19-én került sor. Telt ház előtt léptek fel: Petrás Mária, Szeidl Mariann, Bobory Zoltán, Tolcsvay Béla, Vajda Levente és Rozália és az Eszteranna tánciskola, Mova citerazenekar, Pázmándi Népdalkör, Röpike néptáncegyüttes, Tüzifa citerazenekar, Tomkins énekegyüttes, vezényelt Dobra János karnagy. Az est háziasszonya Halász Zsuzsa volt.

A második jótékonysági estet 2009.november 14-re szerveztük. Felléptek: Budai Ilona népdalénekes, Ferenc Éva népdalénekes, Papadimitru Athina színésznő, Tolcsvay Béla énekmondó, Horváth Mária énekművész, Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar, Röpike néptánc Együttes. Ifjúsági néptáncosok: Kerkuska Eszter, Nyárai Fruzsina, Bajári Máté. Gyertyaláng gitár együttes, „Sukidance” tánccsoport szólótáncosai, Just Dance tánccsoport.

Az est háziasszonya ismét Halász Zsuzsa volt.

Ez alkalommal nyitottuk meg, Walter Gábor festőművész kiállítását. A művész úr egy festményt adományozott az alapítványnak, amit az önkormányzat által Lengyel Sándor címzetes kanonok, esperes plébános kapott meg.

Az adományok, a jótékonysági est, és a felajánlott 1%-ból befolyt összegekkel, stabilizálni tudtuk az alapítvány pénzügyi helyzetét. A Tájház bérlete évi 324.000,-Ft.

Az alapítvány részéről adott támogatások:

2006-ban: Polgárőrségnek 40.000,-Ft, a Napköziotthonos Óvoda főzőkonyhájának, valamint az általános iskola melegítő konyhájának működési engedélyéhez szükséges munkák elvégzéséhez 480.000,- Ft, a Népdalkör citeravásárlásához 100.000,-Ft támogatást nyújtott az alapítvány.

2007-ben: Az iskolások utazását 27.000,-Ft-al, a Sportkört 30.000,-Ft-al támogattuk.

2008-ban A.Z.NAP Amatőr Zenekarok Napja rendezvényt 20.000,-Ft-al támogattuk.

2009-ben a Tűzoltó Egyesület gépkocsi beszerzési pályázatát 80.000,-Ft-al, a Lovas Egyesület rendezvényét 20.000,-Ft,-al, a VÖRÖS kereszt felújítását 16.015,-Ft-al támogattuk.

Az alapítvány tagja a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesületnek

2009- őszén elhatároztuk, hogy a vidékfejlesztési programokat támogató LEADER lehetőségével élve pályázatot készítünk. A pályázat célja, a Népdalkör, a Röpike Táncegyüttes és a Szüreti felvonulók ruhatárának felújítása. A pályázat sikeres lett, 2.600.000,-Ft értékben. A kivitelezés előfinanszírozását az Önkormányzat segítségével sikerült megoldani. A ruhák elkészültek, szállításuk és kifizetésük megtörtént. Az Önkormányzat által nyújtott 1.140.000,-Ft támogatást visszafizettük.

Nagyon örülünk és boldogok vagyunk, hogy ez a közcélú pályázat nyertes lett

Szeretnénk a jövőben is hasonló pályázatokon sikeresen szerepelni!

Pázmánd 2011-05-12

Tisztelettel és szeretettel:

Pálfi János
Kuratórium Elnöke.