Megemlékezés és könyvbemutató az Őszi Esteken

ŐSZI TEÁZÓS KULTÚR ESTEK
Ha akarjuk, ha nem, akkor is itt van az ősz, itt van újra. Jönnek a hosszú esték, éjszakák. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot Pázmándon, ahol meghívott előadók, a témáknak neves szakértői tartanak előadást, illetve mesélnek magukról.

Tisztelettel meghívjuk Önt 2013. november 22-én 18 órakor kezdődő,
az 1956-os forradalom és szabadságharc pázmándi hősének,
Onyestyák Lászlónak tiszteletére rendezett megemlékezésre.

 Megemlékezik: v. Hajdú Szabolcs (volt ’56-os szabadságharcos)
Helyszín: Pázmánd Történelmi Emlékpark

Magyar lélek
Időutazás a 20. században v. Hajdú Szabolcs
önéletrajzi könyvének bemutatója.

2013. november 22. 19 órai kezdettel

Helyszín: Hét Forrás Művelődési Ház

Vendégünk: v. Hajdú Szabolcs

(volt ’56-os szabadságharcos Történelmi Vitézi Rend Törzskapitánya)

oszesetek

Óvodai létszám tájékoztató, válasz Horváth István nyílt levelére

Többek kérésére ezúton megjelenítjük Tóth Lajos jegyző úr válaszát Horvát István nyílt levelére.

Tisztelt Képviselő úr!
Kedves István!

A Polgármester asszonyhoz, képviselő társaidhoz és hozzám eljuttatott leveledre, melyet az Óvoda vezető választás kapcsán fogalmaztál meg, csak a tényeket rögzítem, válaszként. (Hozzá teszem 2013. augusztus 12-től vagyok jegyző.)

Zárt ülés.
A Pázmándi Önkormányzati SZMSZ zárt ülésre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést. Így az Ötv. (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Polgármester asszony ez alapján javasolta a zárt ülést, amelyet a testület többsége támogatott.

Információ hiány.
A Pázmándi Pitypang Óvoda óvodavezetői beosztás ellátására Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő testülete 2013. május 27-én, 98/2013. (V. 27.) határozatával pályázatot írt ki. A pályázati kiírás a Közoktatási és Igazságügyi Hivatal KÖZIGÁLLÁS állásportálján 2013. június 1-én megjelent. A pályázat kiíró testületi ülést megelőzően 5 nappal a képviselő-testület tagjai az előterjesztést kézhez kapták.

A pályázati felhívásra a rendelkezésre álló törvényes határidőben egy pályázat érkezett.

A pályázatot előzetesen megtárgyalta az óvoda Szülői Munkaközössége, Alkalmazotti Közössége, Óvodaszéke és Nevelőtestülete. Valamennyi közösség egyhangúlag támogatta Fedorné Baracsi Judit óvodavezetői kinevezését.

A képviselő-testület 2013. augusztus 27-én írásos előterjesztés alapján – a képviselő-testület jelenlévő tagjai (6 fő) – egyhangúlag döntött az Óvoda vezető személyéről. Az írásos előterjesztést a képviselők az ülés előtt legalább 5 nappal megkapták.

Óvoda finanszírozás
A 2011. évi CXX tv. a Nemzeti köznevelésről a finanszírozásról ezt írja:

“50. A köznevelési rendszer finanszírozása

88. § (1) A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét.

(4) A költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait.”

Mindezekből következik tehát, hogy azúj intézményfinanszírozási rendszerben a központi költségvetés a fenntartótól függetlenül biztosítja a nevelési-oktatási intézmény feladatai ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait. Az óvodavezető „foglalkozás-kedvezménye” miatt  2013. szeptember 1-jétől életbe lépett rendelkezés szerint –  a korábbiakhoz képest – egy főre jutó plusz finanszírozáshoz jutott az intézmény (illetve még egy finanszírozott fő a szintén újonnan alkalmazott pedagógiai asszisztens). A finanszírozás normatív alapú, a pedagógus átlagbér a gyermek létszám arányában jár, a jogszabályi paraméterek alapján számított pedagóguslétszám után.

Mellékelten küldök Neked egy pedagógus létszám számítási képletet, amely a vonatkozó jogszabályok alapján egyszerűen kiszámíthatóvá teszi a szükséges és állam által finanszírozott létszámot. ( A számítást is elvégeztük Óvodánkra vonatkozóan!)

2013. október 11-én, a Képviselő-testület által elfogadott Óvodai költségvetés szerint:

Állami költségvetési hozzájárulás: (Állami költségvetés, Pákozdi elszámolás, Bérkompenzáció) 15.583.000.- Ft.
Óvoda bérkiadása, járulékokkal, pótlékokkal: 16.400.000.- Ft, amely tartalmazza az állam által nem finanszírozott  jubileumi jutalmat. Ebben az   időszakban: 789.000.- Ft. (1 fő jubileumi jutalma.)

Fentiekből látható, óvodai dolgozó bére és járuléka a Pázmándi önkormányzatot nem terheli.

(Nincs többletlétszám!)

Az önkormányzatnak a fenntartáshoz és üzemeltetéshez kell hozzájárulni, a fentebb idézett Nemzeti köznevelési törvény szerint.

Óvodai létszám:
A 2011. évi CXX tv. 1. sz. melléklete szerint, az Óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma:

Intézményvezető intézményenként –                                                      1 fő;
Intézményvezető-helyettes51 – 200 gyermek létszámig –        1 fő;

 2. sz. melléklet szerint:
Pedagógiai asszisztens3 csoportonként –                                           1 fő.

Óvoda vezető iskolai végzettsége: a Polgármester asszony birtokában van egy szakvélemény amely a Pedagógus szakvizsga követelmény teljesítettségét elismeri. E szakvéleményt a Polgármester asszony, mint képviselő kérte be, azért, hogy felelős döntést hozhasson.

Idézet a szakvéleményből:
1)     Végzettség:

–       A nemzetiköznevelésről szóló CXC tv. 67. § (1)bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele többek között a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

–       A 277/1997. (XII.22.) korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerint vezetőképzés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik olyan pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni; továbbá vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a közoktatási intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.”

Tisztelt Képviselő úr! Kedves István!
Kérlek fogadd el tényszerű közlésemet!

Pázmánd, 2013. október 31.

Tisztelettel:

Tóth Lajos
jegyző

Melléklet: pedagógus létszám számítási képlet

Nyugdíjasaink tiszteletére!

Mindig fontos volt a település vezetői számára a pázmándi időskorúak sorsa. Nem csak egy napra, a tisztelet és hála ennyivel nem tudható le. Ez érzés és életforma. Ez csütörtökön is teljes mértékben bebizonyosodott.

 Az Idősek Napját ünneplőket mindezen gondolatok és érzések tudatosítására a Művelődési Házban fogadták, ahol gyerekműsorokkal és közös ebéddel tisztelegtek koruk és bölcsességük előtt. dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester asszony, valamint Sárkány Zoltán alpolgármester úr – az önkormányzat nevében – emléklappal és ajándéktárggyal lepték meg az ez évben 60, 70, 80, és 90. életévüket betöltő „ünnepelteket”.

Az ünnepségen még soha nem voltak ekkora létszámban. Sütő András szavai: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” Mi meg azt ne feledjük, hogy a mi világunk szüleink, nagyszüleink, dédszüleink életével, munkásságával kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg.

Jótékonysági Est Pázmándon!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2013. november 23-án 17 órakor  megrendezésre kerülő JÓTÉKONYSÁGI ESTRE, melyet  településünk nemes céljainak támogatása érdekében szervezünk.

Fellépnek:

 •  Mészáros János Elek ének
 • Eszter Anna tánciskola 3 korcsoport
 • Farsang Lászlóné ének
 • Gyertyaláng együttes
 • Horváth Dánielné népdalénekes
 • Török Attiláné vers
 • Palásti Leila és Palásti Eszter ír tánc
 • Pázmándi Népdalkör és citerazenekar
 • Röpike néptánc együttes
 • Stein Andor 8. o. tanuló zongora

Helyszín: Hétforrás Művelődési Ház
Pázmánd Fő utca 66.

Belépőjegy: 1500.- Ft

Támogatói jegy váltható 500,-1000,- 1500,- 2000 Ft-os címletekben.

Tombolajegy: 150.- Ft, mellyel értékes ajándékokat nyerhet!

Adományaikat  az OTP 11736082-200551617 bankszámlaszámra, adójuk 1%-át  a 18497472-1-07 adószámra továbbra is szívesen fogadjuk!

Köszönettel:
a szervező,  Pázmánd Községért Közalapítvány

111

Orisekné Farsang Erzsi festmény kiállítása a plébánián

A Pázmánd Községért Közalapítvány szeretettel meghívja Önt és családját a 2013. november 16-án (szombaton) 15 órakor kezdődő Orisekné Farsang Erzsi naiv festőművész “AZ ÉN VILÁGOM” című állandó kiállításának ünnepélyes megnyitójára.

A kiállítás helyszíne:  Plébánia Hivatal    Pázmánd Fő u. 64.
A kiállítást megnyitja:     Urfi Péter, nyugdíjas tanár

Közreműködik:  Török Attiláné vers

                           Kőszegi József és
Nyárai István harmonika

A kiállítás megtekinthető november 30-ig naponta 16-18 óráig, a későbbiekben telefonon történő egyeztetés után, bejelentkezés alapján: Lukács Józsefné 06 70 3312 819

kiallitas1

Átállás a Kábeltelevízió hálózatban!

A mai napon a Kalász NET Kft üzembe helyezte az új kábeltelevíziós fejállomást. Ennek köszönhetően a kép és hang minősége nagyban javulni fog. Sajnálatos módon, sokan jelezték, hogy a csatornákon nincsen hang, csak kép. Ennek oka, hogy az új rendszer precízebben határozza meg a frekvenciát, így a televíziót át kell hangolni.

Mi a teendő?

 • A legtöbb esetben minimális finom hangolással megoldódik a probléma
 • Ha finomhangolással nem jelenik meg a hang, akkor próbálkozzon teljes újrahangolással
 • Ha újrahangolással sem működik, akkor hívja a Kalász NET ügyfélszolgálatán, a 06-40-201-200 -as telefonszámon.

Utolsó kifizetési nap, az iskolakezdési támogatásra!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2013-2014-es tanévre az iskolakezdési támogatás iránti igényeiket Pázmánd Község Önkormányzat hivatalában jelenthetik be, azok az általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulók és hallgatók, akik állandó pázmándi lakosok és számukra a jogszabály nem teszi lehetővé az ingyenes tankönyvhöz jutást!

A támogatás összege 2.000 Ft/fő, melyet a szülők vehetnek át. Az igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • Iskolalátogatási igazolás (abban az esetben, ha a gyermek nem a pázmándi iskolába jár)
 • Személyi igazolvány (az átvevő személyi igazolványa)

A megítélt támogatást készpénzben teljesíti az Önkormányzat.

Ügyfélfogadás:
2013. október 28. /hétfő/ 800-1200 és 1300-17 00

A továbbiakban bővebb felvilágosítást Pázmánd község Önkormányzat hivatalában kérhetnek vagy a 238-004-es telefonszámon!

Ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban és az emlékparkban

Október 23-án a Hét Forrás Művelődési Házban kezdődött az ünnepi megemlékezés Pázmándon.

A Kempelen Farkas Tagiskola tanulóinak műsorában elevenedett meg szóban és kivetítőn az 1956-os, Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharcának eseményei. Az iskolások előadása után a Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület lány csapatának azon tagjai és segítői vehették át ajándékukat, akik az augusztus 20-i kitüntető cím átadásakor nem tudtak jelen lenni.

Ezen alkalomból ünnepi köszöntőt mondott a dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika a település polgármestere. A műsor után közös koszorúzásra és gyertyagyújtásra került sor a Történelmi Emlékparkban. A hivatali személyek után a település lakosai is lerótták kegyeletüket és mécsesek gyújtásával fejezték ki tiszteletüket az ’56-osok előtt.

1989. október 23 óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja. 

Forrás / Fotók: www.velenceito.info

Őszi teázós kultúr estek

Ha akarjuk, ha nem, akkor is itt van az ősz, itt van újra. Jönnek a hosszú esték, éjszakák. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot Pázmándon, ahol meghívott előadók, a témáknak neves szakértői, tartanak előadást, illetve mesélnek magukról.

2013. október 25. 18 órai kezdettel
Helyszín: Pitypang Óvoda (Pázmánd, Fő utca 26.)

Vendégünk:
Varga István
Balczó András (olimpiai bajnok, 12 gyermek édesapja)
Turzó Nazira (gyermek szakpszichológus)

Védnök:
Pázmándi Óvodáért Alapítvány

Kísérő program: Személyes tanácsadás, rajzelemzés

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

okt25