Szociális tűzifa támogatás

A támogatásra azon szociális rászoruló pázmándi lakos jogosult, aki vagy akinek a háztartásában olyan személy él aki  a kérelem beadásának napján:

 • időskorúak járadékában vagy
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
 • aktív korúak rendszeres szociális segélyében, vagy
 • normatív lakásfenntartási támogatásban  részesül, vagy
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
 • létfenntartási krízishelyzetben van.

Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet beadni.

A kérelemhez csatolni kell:

 • a kérelmező személyigazolvány lakcímkártya másolatát és
 • a jövedelemigazolásokat.

Első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatása

A támogatásra azon fiatal házasok és élettársi kapcsolatban élő jogosultak, akik még nem töltötték be a 40. életévüket és a házaspár, illetve házastársa/élettársak egyik tagja legalább 5 éve Pázmánd község területén állandó lakcímmel rendelkezik.

Felhívjuk az első lakáshoz jutó fiatal házasok/élettársak figyelmét arra, hogy az önkormányzati támogatás iránti kérelmet 2014. január 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.

Önkormányzati Képviselőtestület

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolatok
 • lakóház építés esetén az építési engedélyt,
 • lakásvásárlás esetén az adás-vételi szerződést.

In memoriam Majdán Károly

In memoriam

MAJDÁN KÁROLY
/1926. – 2014./

Majdán Károly, – nekünk pázmándiaknak csak Karcsi Bácsiért, –  szólt templomunk lélekharangja, 2014. január 6-án.
Azért a Karcsi bácsiért, aki Pázmándon született 1926. július 17-én és halála napjáig itt is élt.  Eredményes munkásságát hosszan lehetne sorolni,  most azonban még nem ennek van itt az ideje. Most még a döbbenettől kell előbb felocsúdnunk ahhoz, hogy életútját méltathassuk.  Nem véletlen az, hogy Karcsi bácsi elsőként kapta meg PÁZMÁND KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRI címét, már a megalapítás évében, vagyis 1996-ban.

Majdán Károly díszpolgárunkat az Önkormányzat saját halottjának tekinti.

A családjával történt egyeztetés után temetéséről később történik intézkedés.

Addig is kérem emlékezzünk rá szeretettel:

„Emlék maradok…

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég
Jusson eszetekbe sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok-
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!

Hiszen szívetekben, jó helyen vagyok…..

Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,

Hiszen szívetekben, jó helyen vagyok….. “

Pázmánd Község Önkormányzata

In memoriam Majdán Károly

In memoriam

MAJDÁN KÁROLY
/1926. – 2014./

Majdán Károly, – nekünk pázmándiaknak csak Karcsi Bácsiért, –  szólt templomunk lélekharangja, 2014. január 6-án.
Azért a Karcsi bácsiért, aki Pázmándon született 1926. július 17-én és halála napjáig itt is élt.  Eredményes munkásságát hosszan lehetne sorolni,  most azonban még nem ennek van itt az ideje. Most még a döbbenettől kell előbb felocsúdnunk ahhoz, hogy életútját méltathassuk.  Nem véletlen az, hogy Karcsi bácsi elsőként kapta meg PÁZMÁND KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRI címét, már a megalapítás évében, vagyis 1996-ban.

Majdán Károly díszpolgárunkat az Önkormányzat saját halottjának tekinti.

A családjával történt egyeztetés után temetéséről később történik intézkedés.

Addig is kérem emlékezzünk rá szeretettel:

„Emlék maradok…

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég
Jusson eszetekbe sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok-
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!

Hiszen szívetekben, jó helyen vagyok…..

Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,

Hiszen szívetekben, jó helyen vagyok….. “

Pázmánd Község Önkormányzata