Európai Parlamenti választás 2019.

Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.

Az Európai Parlament tagjainak választásán szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár és ezirányú kérelme esetén az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő nagykorú állampolgára, amennyiben szavazati joga nincs korlátozva (http://www.valasztas.hu/kinek-van-valasztojoga-).

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

A kérelmek benyújthatóak:

 • elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. fsz.).

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

 1. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását május 2-án 16.00 óráig kérheti. E választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe, a kérelmet a Nemzeti Választási Iroda részére elektronikusan vagy postai úton a1397 Budapest, Pf.: 547 címre lehet benyújtani
 2. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, ennek törlését pedig 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti.
 3. A fogyatékossággal élő választópolgár május 17-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

A 2019. március 21-től benyújtható kérelmek:

 1. Ha a szavazás napján lakóhelyétől eltérő magyarországi településen szeretne szavazni, az átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.
 • A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható: május 22-én 16.00 óráig.
 • Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. március 24-én 16.00 óráig.
 1. Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik és a külképviseleten szeretne szavazni, külképviseleti névjegyzékre vételét kérheti.

A kérelem benyújtható, módosítható 2019. május 17-én 16.00 óráig. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 1. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthatja be.

A kérelem benyújtható:

 • május 22-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
 • május 24-én 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • május 24-én 16.00 óra és 2019. május 26-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • május 26-án 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

Helyi Választási Iroda