Varga Norbert új életet ad a fáknak

Pázmánd, Velence – Tiszteli, szereti a fát, amely tele van különleges emlékekkel – meséli a Pázmándon élő Varga Norbert fafaragó, aki új életet ad a viharkár vagy betegség miatt vágásra ítélt fáknak. Különleges mementók állnak a Velencei Korzó egyik részén: félig kivágott fák földben hagyott törzséből készültek faragások múlt héten. Nem sok hasonlót látni, de Varga Norbert pázmándi fafaragónak köszönhetően egyre több helyen kapnak így új életet, új esélyt a vágásérett fák. A fafaragó szívévnek kedves alkotások ezek, hiszen ezúttal nem holt anyagból készültek, hanem olyan fából, amely valami megfoghatatlan határmezsgyéjén táncol még az életnek. Hiszen törzsükkel még ragaszkodnak az anyaföldhöz, viszont megtépázott, megbetegedett lombkoronájuktól megfosztva már é

Építéshatósági ügyintézés Pázmándon!

Tájékoztatjuk a Kedves lakosokat, ingatlantulajdonosokat, hogy a Pázmándi Polgármesteri Hivatalban 2017. június 06. napjától minden hónap első keddi napján 8-10 óra között az elsőfokú építéshatóság ügyfélfogadást tart.

Bízunk benne, hogy többe élnek majd ezen szakmai segítséggel, melyet eddig hiányként érzékeltünk a településen.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

Ünnepeljenek ma a pázmándi tűzoltókkal!

Pázmánd 500 éves évfordulója, nagy dolgokat tartogat minden lakosának, látogatójának.

A mai nap is különleges számunkra, este láthatják, hallhatják. Tartsanak az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd tagjaival, ünnepeljenek este a szertár előtt!

IMG_7389

IMG_7388

 

A 3-5 éves korosztályban volt a legtöbb influenzás múlt héten

Többen fordultak influenzára utaló tünetekkel az orvoshoz, de alacsonynak mondható a betegség intenzitása. Mór térségéből nem jelentettek megbetegedést.

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2017. április 17. és április 23. között (2017. 16. hetében) a megye területén 120 fő, az előző hetinél 45,0%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 28,6%ooo volt.

A területi megbetegedési arány a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 53,7%ooo, a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén és a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén nem jelentettek megbetegedést. Az influenza aktivitás az átlagos megbetegedési arány alapján az alacsony tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek 44,8%-a a 0-14 éves; 24,1%-a a 15-34 éves; 24,1%-a a 35-59 éves; 6,9%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályba tartozott. A betegek több mint egyharmadát a gyermekek köréből jelentették. Az influenzaszerű megbetegedések gyakorisága ezen a héten is a 3-5 évesek között volt a legmagasabb.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 16. héten sem érkezett jelentés.

Magyarországon 2016. év 40. – 2017. év 15. hete között a feldolgozásra került légúti mintákból 920 betegnél igazoltak influenza A, és 80 betegnél influenza B vírus okozta fertőzést. Harmincöt esetben adenovírus, 178 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.

Megyénk területéről a jelentés írásáig az előzőekben már jelzett 36 influenza A, 1 influenza B és 9 légúti óriássejtes vírus került azonosításra.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2016/2017. évi influenza szezonban, Fejér megyében

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 14. hét 15. hét 16. hét
Dunaújváros, Sárbogárd 6,7 0,0 0,0
Mór, Bicske 0,0 0,0 0,0
Székesfehérvár 57,4 37,0 53,7
FEJÉR MEGYE 32,5 19,7 28,6

Székesfehérvár, 2017. április 26.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Április 20-án és 21-én lesznek az iskolai beiratások

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala tájékoztatást adott ki az iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban.

Dancs Norbert hivatalvezető elmondta, hogy a székesfehérvári járás tanköteles gyermekei számára a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban lesz:

 1. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
 2. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.

A 2011. augusztus 31-ig született, tankötelessé váló gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes iskola vagy a választott iskola első évfolyamára.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálattal élhetnek. A kérelmet a felvételt elutasító intézmény igazgatójánál kell benyújtani:

 • az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Székesfehérvári Tankerületi
  Központ igazgatójának címezve
 • a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve, az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

A döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Több gyermeknél tapasztaltak influenzára utaló tüneteket

Több gyermeknél tapasztaltak influenzára utaló tüneteket

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között a gyermekek körében nőtt, a középkorúaknál azonos az arány. Az orvoshoz forduló betegek 39,4%-a a 0-14 éves; 24,2%-a a 15-34 éves; 30,3%-a a 35-59 éves és 6,1%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki.

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2017. április 3. és április 9. között (2017. 14. hetében) a megye területén 136 fő, az előző hetinél 10,0%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 32,5%ooo volt, jóval a járványos küszöb alatti.

A területi megbetegedési arány változatlanul legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 57,4%ooo (előző héthez képest 24,0%-os emelkedés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 6,7%ooo (előző héthez képest 60,0%-os csökkenés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén hasonlóan az előző héthez nem jelentettek megbetegedést. Az influenza aktivitás az átlagos megbetegedési arány alapján az alacsony tartományban van.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 14. héten sem érkezett jelentés.

Magyarországon 2016. év 40. – 2017. év 13. hete között a feldolgozott légúti mintákból 915 betegnél igazoltak influenza A és 80 betegnél influenza B vírus okozta fertőzést. Harmincöt esetben adenovírus, 176 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.

Megyénk területéről a jelentés írásáig az előzőekben már jelzett 36 influenza A, 1 influenza B és 9 légúti óriássejtes vírust azonosítottak a szakemberek.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2016/2017. évi influenza szezonban, Fejér megyében

 

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 12. hét 13. hét 14. hét
Dunaújváros, Sárbogárd 37,0 16,8 6,7
Mór, Bicske 5,7 0,0 0,0
Székesfehérvár 74,0 46,3 57,4
FEJÉR MEGYE 51,3 29,6 32,5

Székesfehérvár, 2017. április 12.

A tájékoztatást adta a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya

Civil szervezetek pályázati kiírása – 2017.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2017.évi támogatására

Pázmánd község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére

 „Pázmándi civil szervezetek programjainak támogatása 2017.”*— címmel

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

 1. működési kiadásaik finanszírozásához,
 2. a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,
 3. a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,
 4. hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.
 1. Működési kiadásaik finanszírozásához, különösen az alábbi célok érdekében részesíthető támogatásban:
  1. a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek,
  2. irodatechnikai berendezések, a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása,
  3. kommunikációs költségek, honlap szerkesztése és fenntartása, kiadványok beszerzése,
  4. a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek – kivéve a munkabért és közterheit, valamint a megbízási díjakat,
  5. a tagság, a partnerek, a segítők kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége, szállásdíja,
  6. a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános tájékoztatási és marketing költségek,
  7. a civil szervezet tagjait érintő – a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó – képzés költsége, útiköltség és szállásdíj.
 1. A civil szervezetek által szervezett rendezvények, programok megvalósításához igényelhető támogatások:
  1. tiszteletdíj kifizetésére,
  2. fogyóeszköz, papír, írószer beszerzésére,
  3. szolgáltatás igénybevételére,
  4. úti- és szállásköltség megfizetésére nyújtható.
  1. A civil szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez, megvalósításához igényelhető támogatások:
   1. megvalósuló programok úti- és szállásköltsége

Pályázatot nyújthat be:
A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett és pázmándi székhellyel rendelkező – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől, és a pályázat beadása előtt legalább egy (2) éve bejegyzésre kerültek, azóta aktívan működnek, és nincs köztartozásuk. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Pázmánd község Önkormányzatának 10/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Pázmánd község Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a Pázmándi Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.pazmand.hu internetes honlapról.

Kötelező mellékletek:

      1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
      2. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
      3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
      4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
      5. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
      6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
      7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
      8. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
      9. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2016. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.

 

A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Gazdasági Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen. A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit a 10/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete rögzíti. A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Pázmánd község hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a jegyző biztosít ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 22/238 005-ös telefonszámon.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:
A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadási kötelezettséget, a számadás benyújtásának módját Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (VI.25.) önkormányzati rendeletének 12.§ szerint kell végrehajtani. Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottságához kell benyújtani, amely a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.

A támogatás elszámolásának határideje: tárgyévet követő hó január 15. illetve január 31.

Pázmánd község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Záradék:

Jóváhagyta Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2017. (III.13.) önkormányzati határozatával.

Pázmánd, 2017.  március 14.

Dr. Virányiné Dr Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

Mellékletek:
Együttműködési megállapodás
184-2017.(III.13.) Civil szervezetek 2016. elszámolásáról beszámoló elfogadása
185-2017.(III.13.) Civil szervezetek 2017. évi pályázati kiírása
186-2017.(III.13.) civil szervzezetek együttműködési megállapodásról

Állami kitüntetést kapott Dr. Nagy Lajos, Pázmánd díszpolgára

Örömmel számolunk be arról, hogy tegnap, március 14-én, a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett ünnepségen a Pesti Vigadó Dísztermében a “Magyar Érdemrend Tisztikeresztje” kitüntetést vehette át Dr. Nagy Lajos, orvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Alapellátási Intézetének egyetemi tanára, Pázmánd Község díszpolgára.

A kitüntetésre a PTE Általános Orvoskarának dékánja és az egyetem rektora terjesztett fel.

A több évtizedes szakmai pályafutásom befejezése előtt különösen jól esik számomra ez az elismerés valamint az okiraton szereplő indoklás:

…hivatása iránti példás elkötelezettséggel végzett, különösen az egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítése, és a pályakezdő orvosok szakmai ismereteinek bővítése terén kimagasló színvonalú oktatói, valamint jelentős tudományos és gyógyító munkája elismeréseként…” – Dr. Nagy Lajos.

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/balog-zoltan-allami-kitunteteseket-adott-at20170314