Európai Parlamenti választás 2019.

Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.

Az Európai Parlament tagjainak választásán szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár és ezirányú kérelme esetén az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő nagykorú állampolgára, amennyiben szavazati joga nincs korlátozva (http://www.valasztas.hu/kinek-van-valasztojoga-).

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

A kérelmek benyújthatóak:

 • elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. fsz.).

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

 1. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását május 2-án 16.00 óráig kérheti. E választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe, a kérelmet a Nemzeti Választási Iroda részére elektronikusan vagy postai úton a1397 Budapest, Pf.: 547 címre lehet benyújtani
 2. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, ennek törlését pedig 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti.
 3. A fogyatékossággal élő választópolgár május 17-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

A 2019. március 21-től benyújtható kérelmek:

 1. Ha a szavazás napján lakóhelyétől eltérő magyarországi településen szeretne szavazni, az átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.
 • A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható: május 22-én 16.00 óráig.
 • Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. március 24-én 16.00 óráig.
 1. Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik és a külképviseleten szeretne szavazni, külképviseleti névjegyzékre vételét kérheti.

A kérelem benyújtható, módosítható 2019. május 17-én 16.00 óráig. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 1. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthatja be.

A kérelem benyújtható:

 • május 22-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
 • május 24-én 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • május 24-én 16.00 óra és 2019. május 26-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • május 26-án 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

Helyi Választási Iroda

Lehet jelentkezni az idei Pázmándi Horgásztáborba!

Pázmánd Község Önkormányzata idén is megrendezi a nagy sikerű horgásztáborát 2019. július 8-12 és 2019. július 29-augusztus 2 között 2 turnusban. A táborra kizárólag online lehet jelentkezni!

ONLINE JELENTKEZÉS!

FIGYELEM! 2019. április 15-ig kizárólag pázmándi gyermekek jelentkezését tudjuk elfogadni. 2019. április 16-tól bárki jelentkezhet a táborra. Amennyiben 2019. április 16 előtt nem pázmándi lakcímmel rendelkező gyermek jelentkezik, azt automatikusan töröljük, új jelentkezés szükséges! Ha KÉT TÁBORRA SZERETNE JELENTKEZNI, 2 JELENTKEZÉSI LAPOT KELL ELKÜLDENI!

A táborok maximális létszáma 40-40 fő.
A tábor díja napi 3x étkezéssel pázmándi lakcímmel rendelkező gyermekeknek 9.000 Ft / hét, nem pázmándi lakcímmel rendelkező gyermekeknek 12.000 Ft/fő

A jelentkezőket általános iskola 1 osztálytól fogadjuk.

ÁLLAMI HORGÁSZENGEDÉLY
A táborban táborozó csak érvényes 2019-es állami horgászengedéllyel vehet részt. (Akinek megvan a tavalyi, az nem megfelelő, minden évben újra ki kell váltani!) Az állami horgászengedély kiváltása államilag kötelező regisztrációhoz kötött. A regisztráció elvégezhető a http://mohosz.hu oldalon, vagy szinte bármelyik horgászboltban. A Regisztrációhoz szükség van minimum 1 törvényes képviselőre (és az adókártyájára) illetve a gyermek adókártyájára! Ha problémába ütközik a horgász regisztrációkor, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a lenti elérhetőségeken.

FIZETÉS
A jelentkezés után a tábor díja kizárólag átutalással, vagy Bank pénztári befizetéssel lehetséges a B3 takarék bankfiókjaiban. Helyszíni fizetésre nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a jelentkezés után 2 héten belül a tábor díjának fizetését tegyék meg, ellenkező esetben a jelentkezést automatikusan töröljük! FONTOS! A közleményben mindenképpen tüntessék fel a Gyermek nevét, tábor időpontját.

VISSZAIGAZOLÁS
FONTOS! MINDEN JELENTKEZÉSRŐL VISSZAIGAZOLÁST KÜLDÜNK! AMENNYIBEN 5 MUNKANAPON BELÜL NEM KAPJA MEG A VISSZAIGAZOLÁST, KÉRJÜK VEGYE FEL A KAPCSOLATOT VELÜNK!

Ameddig nem kapja meg a visszaigazolást, addig kérjük ne fizesse be, vagy utalja át a tábor díját.

ONLINE JELENTKEZÉS!

Bármilyen kérdéssel forduljon a technikai szervezőhöz:
Simon János
info@pazmandtv.hu
+3620 467 3339

Letölthető adatkezelési tájékoztató!

Aranyember-díj Dr. Kerkuska Lászlónak!

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöksége által megbízott Aranyember – díj Bizottság, Aranyember-díjat adományozott, melyet ebben az évben többek között Dr. Kerkuska Lászlónak, Pázmánd Község Díszpolgárának ítéltek oda. Gratulálunk!

 

Közlemény – Óvodai beiratkozás

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Pázmándi Pitypang Óvodába (2476 Pázmánd, Fő u. 25). a gyermekeket a 2019/2020-as nevelési évre 2019. április 24–án (szerdán) 8.00- 17.00 óráig, 2019. április 25–én (csütörtökön) 8.00- 17.00 óráig lehet beíratni.

A 2019/2020-as nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

 • 2016. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét
 • a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáshoz be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Azon kisgyermekek esetében, akik 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

Az alapító okirat szerint az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek estében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

Felhívom a Szülők figyelmét arra, hogy a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, szeptember 01-től napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Szabálysértést követ el az a szülő, és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

A napi 4 órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhely, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapig. A szülő a döntés ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Pázmánd Község Jegyzőjéhez.

A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Fenntartóváltással kapcsolatos szülői véleménynyilvánítás eljárásrendje

A köznevelési intézményeket érintő fenntartói döntést a jogszabályokban meghatározott egyeztetési és véleményezési eljárásnak kell megelőznie.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (3) bekezdése alapján akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők több mint fele azt támogatja.

Az iskolába a 2018/2019-es tanévre beíratott kiskorú gyermekek esetén az a szülő-gondviselő (szülők-gondviselők) nyilváníthat(nak) véleményt, aki (akik) a felügyeleti jogot gyakorolja, (gyakorolják).

Minden beíratott gyermek után 1 szavazatot lehet leadni. (Ha 2 gyermek jár az iskolába, 2 szavazatot kell leadni)

Ha a szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, egyeztetik a véleményüket és megegyezés alapján egyikük szavazhat. Ha az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ő szavazhat.

A szavazás 2019. március 29-én 07:00-19:00 között lesz a Kempelen Farkas Általános Iskola Igazgatói Irodájában

Akkor érvényes a véleménynyilvánítás, ha golyóstollal egyetlen választási lehetőség van bekarikázva. Minden más esetben érvénytelen!

Véleményt nyilvánítani csak a helyszínen, személyesen lehet a következők szerint:

 1. A véleménynyilvánításra jogosult szülő aláírja a véleménynyilvánításra jogosultak névjegyzékét
 2. majd jelenlétében lepecsételik a szavazócédulát.
 3. A szülő a kitöltött szavazócédulát elhelyezi az urnában.

2019. március 29-én 19:00-órai urnazárást követően a szavazatok azonnal összeszámlálásra kerülnek. A véleménynyilvánításra jogosultak jegyzéke alapján összesítésre kerül, hogy hány szavazócédula került kiadásra. Az urnában nem lehet a névjegyzéken szereplő aláírásoknál több cédula. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a véleménynyilvánítás eredménye, amiről a szülők hivatalos értesítést kapnak. A szavazással kapcsolatos dokumentumok és a jegyzőkönyv az intézmény irattárába kerülnek, a szavazócédulák az eljárás végéig az intézmény irattárában megőrzésre-, az eljárás befejezése után pedig megsemmisítésre kerülnek.

Jelentkezés az ” Útravaló Ösztöndíjprogram”- 2018/2019. tanév II. félévére

Az Európai Uniós forrásból támogatott „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogramot” ajánljuk szíves figyelmébe, és kérjük segítségét, együttműködését.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019. tavaszi félévre vonatkozóan (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) ismét meghirdeti 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a Versenyképes Magyarország Operatív Program -VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 projekttel egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai- tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatást fogalmazta meg.

Az „Út a középiskolába” alprogram célja, a résztvevő tanulók felkészítése, az érettségit adó középiskolákban való továbbtanulásra.  Az „Út az érettségihez” alprogram célja, a résztvevő tanulók támogatása, a középiskola sikeres befejezése érdekében és a felsőoktatásba való bekerülés elősegítése. Várjuk mindazon iskolák jelentkezését, akik részt kívánnak venni az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramban.

A pályázat ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni. A program a mentoroknak ösztöndíjat és szakmai háttértámogatást biztosít.

A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

További információk:

www.ukir.emet.gov.hu
www.emet.gov.hu

A tájékoztatók letölthetők:
EFOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13 (003)
VEKOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13

TESZEDD akció Pázmándon!

Több ponton lesz a gyűjtés az országos TESZEDD akció keretében. Az önkormányzat és  Veliczky Zoltan is regisztrált a Teszedd re 2019 ben is az elmúlt évekhez hasonlóan.
Idén is több csapat indul a település teljes egészét lefedve a Tiszta Pázmándért. Március 23 án 9:00 -kor indulnak a csapatok az Önkormányzattól. A polgármester Erdő Bela közterületfelügyelő és Veliczky Zoltán egyeztették a feladatokat. Polgármester az elszállítást végző VHG Kft vezetőjével szervezi a begyűjtő pontokat és a mihamarabbi elszállítását a hulladéknak mentesítve ezzel lakókörnyezetet. Köszönet minden jelentkezőnek. Az önkormányzat egytál étellel hálálja meg az önkéntes munkát. A jelentkezőket várják a polghiv@pazmand.hu es a zoli@aprokertek.hu email címen.