Szüreti felvonulás Pázmándon! – Képek

A SZÜRETI FELVONULÁS ÚTVONALA! – Deák Ferenc utca-Fő utca-Vadász utca-Széchenyi utca-Határ utca. A Sipos kanyartól leszállva a lovakról indulnak menetben a fiatalok a sátor alá.
A Béke utca lezárva a Fő utca felől

Azonnali közlemény!  BÉKE UTCA LEZÁRVA FŐ UTCA FELŐL.

A polgármester elrendelte a Fő u. 82. szám alatti ingatlan azonnali bontását. Vélelmezetten az út alatt is búzaverem, pince vagy alagútrész található. Tervezetten 2018.09.24-ei héten vonul fel a cég a bontásra. Addig a közmű szolgáltatók végzik az ingatlan és az út érintett szakaszának közmű-lekötéseit. A lezárás a teljes bontásig tart. Köszönjük türelmüket!

Településképi Arculati Kézikönyv – Lakossági fórum

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát Pázmánd Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Pázmánd Község Önkormányzatának  9/2017. (XI.23.) számú   Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a pazmand.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Pázmánd lakossága és a pázmándi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. szeptember 13.-tól – 2018. október 04.-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2018. szeptember 26-án, 16:00-tól – 18:00-ig

Helyszín: 2476 Pázmánd, Fő utca 80.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2018. október 4-ig

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a pazmand@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak:

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

 A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet (TkR):

 Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Település Arculati kézikönyv tervezet

Pázmánd Településképvédelmi rendelet tervezet