Sportcsarnok alapkőletétele Pázmándon

A rendezvény meghívója már sokkal korábban olvasható volt a helyi boltok kirakatában, több villanyoszlopon, a pázmándi önkormányzat színes újságjában. A falu valamennyi lakosát invitálták a sportcsarnok ünnepélyes alapkőletételére, az általános iskola szomszédságába.

A hangulatból nem volt hiány, az időjárás is kedvezett. Az ünnepségre kivitték az általános iskolásokat, az apró óvodásokat, sokan érkeztek a lakosok közül is, akik részt akartak venni a rendkívüli alapkőletételi eseményen. Daloltak az ötödik osztályos fiatalok, a helyi népdalkör a citerazenekar kíséretében lépett fel, ünneppé emelve ezt a napot. A munkálatok már korábban megkezdődtek, így lehetett, hogy az alapkőletétel, a kapszula elásása már a több emeletes daru, a kiásott alapoknál történt. Az álom megvalósulni látszik, hiszen korábban már elindult az 1600 négyzetméteres sportcsarnok építésének első munkafolyamata. Ott, ahol eddig még tornaterem sem volt, ott most egy minden igényt kielégítő, magas színvonalú, „C” típusú – legnagyobb méretű – sportlétesítmény épül. Az elképzelés és a tervek szerint egy év múlva ismét lehet ünnepelni, ekkor adják át a megépült csarnokot, amely többek között alkalmas lesz a kézilabdások, a teremfoci, a röplabda kedvelőinek.

E. Várkonyi Péter

1 éve ….

Egy évvel ezelőtt kaptuk a hírt, hogy falunk szeretett nyugalmazott plébánosa Lengyel Sándor c. kanonok, püspöki tanácsos, életének 90., és pappá szentelésének 61. évében, visszaadta lelkét az Úrnak. Kedves atyánk emlékéért ajánljuk fel a szentmisét 2016. május 8­-án vasárnap 10­ órakor!

„Édes Jézus szállj szívemben, mikor eljő halálom
Midőn testem földbe mégyen, lelkem hozzád fölszálljon.”

Testületi ülés meghívó

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 19. napján 06:00 órai kezdettel rendkívüli nyílt és zárt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Pázmánd Község Önkormányzata (2476 Pázmánd Fő utca 80.)

Nyílt ülés napirendi pontjai

  1. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

  1. Pályázatok

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester


Zárt ülés napirendi pontjai

  1. Fellebbezés kamarai véleménnyel szemben

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

 

Pázmánd, 2016. április 18.

Tisztelettel:
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika s.k.
polgármester

 

Közforgalmú közösségi közlekedés – társadalmi egyeztetés

Kedves Tömegközlekedést Használó Lakosaink!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhatalmazása alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága végzi a közforgalmú közösségi közlekedés szervezését, társadalmi egyeztetését.

Megkezdődött a 2016/2017-es menetrendi évre vonatkozó menetrendek szakmai előkészítése és önkormányzati egyeztetése.
Lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság a menetrend módosítását igénylő javaslatait, észrevételeit megtegye és azokat az önkormányzat összegyűjtse a közösségi közlekedés színvonalának javítása érdekében.

A javaslatok leadásának határideje: 2016. április 24. 1800 óra
Kérjük Önöket, hogy személyesen utcabizalmiján keresztül, vagy írásban az alábbi elérhetőségeinken jelezzék a menetrendi egyeztetéshez szükséges javaslataikat, módosításaikat:

Pázmánd Község Önkormányzata
2476 Pázmánd, Fő utca 80.
Tel.: 06 (22) 238 004
polghiv@pazmand.hu

Szívből köszönjük előre is együttműködő észrevételeiket, javaslataikat!

Pázmánd Község Önkormányzata nevében:

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Tóth László
Gazdasági Bizottság elnöke