ISMERJÉK MEG A TÉNYEKET FEKETÉN FEHÉREN I.

Szülői kérésre ismételten közzétesszük az alábbiakat:
Mátyásdomb és Füle iskoláit bezárták, hivatalosan “szüneteltetik”.
Valamennyi cikkben szereplő nyilatkozatot kérjük olvassanak el figyelmesen. Kiemelten azon nyilatkozatokat, melyekben 2018.06.12-én hivatalosan tájékoztatta a fenntartó a szülőket, pedagógusokat és az önkormányzatokat.
A tények ezzel ellentétesek. A gyermekeket Mátyásdombról két település iskoláiba osztották szét. Füle gyermekei Polgárdiba járnak szeptembertől. Fülén a vadonatúj sportközpont is gyermekzsivaj nélkül maradt. A szülők, pedagógusok, és az önkormányzat tehetetlen volt, már nem tudtak lépni.
Augusztus végén váratlanul jelentették be a “szüneteltetéseket”.
Üresek a falak. Majd 150 gyermek buszozik.
A szülők joggal hittek, hisz 2018.06.12-én megjelent: „a tanulók és a pedagógusok is helyben maradnak, a Fülei Általános Iskola nem szűnik meg” -nyilatkozta a tankerület…hasonlóan Mátyásdombról is. 

Mi lesz veled, fülei és mátyásdombi iskola?

Semmi más nem változik, csak a fülei intézmény státusza

A fülei oktatási intézmény is szünetelteti feladatellátását

Erdőlátogatási korlátozás

Tisztelt Erdőlátogató!

 

Hivatkozva az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94.§(2) bekezdésére „A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.”

Ezúton tájékoztatom, hogy a Tradicionális Vadásztársaság, mint a 07403550 kódszámú vadászterület vadászatra jogosultja – a Budapesti Erdőgazdaság Zrt Lovasberényi Igazgatóság erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával – erdőlátogatási korlátozást rendel el a vadászattal érintett alábbiakban felsorolt községhatárok által érintett erdőterületeken.

Érintett községhatárok: Székesfehérvár, Pátka, Lovasberény, Sukoró, Pákozd.

Az alábbi időszakban a korlátozással érintett területeken nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyeztetheti.

A korlátozás 2018. december 08. napján 8.00.-tól 2018. december 08. napján 17.00 óráig tart.

 

Budapest, 2018. november 19.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Ecsedi Ferenc sk.

IB elnök

Szociális tűzifa felhívás!

A 2019-es év tűzifa támogatására 2018-ban az Önkormányzat 28 m3 kemény fát kapott kormányzati támogatásként. Az Önkormányzat rendelkezésére álló további kemény, illetve
puha tűzifa is a kérelmek alapján kiosztásra kerül. Tájékoztatjuk Önöket, hogy elsőbbséget élveznek azon kérelmezők, akik,
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel, vagy
– a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy
– tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy
– közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
– a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül egyik vagy mindkét szülő regisztrált munkanélkülivé vált, vagy
– 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
– szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesül, vagy
– az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
– Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti
települési támogatásban részesül.

A további kérelmek elbírálásáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a testület 2019. január 7. napját követően dönt. A tűzifa tervezett kiosztásának időtartama 2019. január
második fele – február eleje.

Kérelméhez az alábbi igazolásokat szükséges csatolni:

  • személyigazolvány és lakcímkártya (A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni.)
  • jövedelem/munkáltatói vagy nyugdíj igazolás (A kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges a saját, illetve a vele egy háztartásban lakó jövedelem vagy nyugdíj igazolását.

A kérelmeket 2019. január 07. napjáig lehet benyújtani a Pázmándi Polgármesteri Hivatalnál.

Pázmánd Község Önkormányzata

Letölthető kérelem