2016.09.19.-i Gazdasági Bizottsági ülésének meghívója

M E G H Í V Ó

Pázmánd Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága
2016. szeptember 19. napján 18:00 órai kezdettel
nyílt és zárt Gazdasági Bizottsági ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Pázmánd Község Önkormányzat tanácsterme (2476 Pázmánd Fő utca 80.)

Nyílt ülés napirendi pontjai

1. Önkormányzat gazdálkodása, 2016. I. félévi beszámolója
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
Gránitzné Szendrei Éva pénzügyi vezető
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Pályázathoz
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
3. Fogorvosi ellátás helyzete
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
Meghívott: dr. Sármásy Árpád fogorvos
4. Jégkárt elszenvedett településen élő családok részére segítség nyújtása
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
5. 2017-2031 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
6. Szociális étkeztetés, szakmai program elfogadása
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
7. Háziorvosi körzetek meghatározására rendeletalkotás (második olvasatban)
Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző
Meghívott: FM ÁNTSZ
8. Szociális tűzifa támogatásra pályázat benyújtása, valamint önrész biztosítása
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
9. Helyi népszavazás kezdeményezéséről rendeletalkotás
Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző
10. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző
11. Támogatás könyvkiadáshoz
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
12. Helyi védettségről szóló rendeletalkotás
Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző
13. 1285. és 1286. hrsz.-ú ingatlanokhoz közvilágítás biztosításának kérése
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
14. Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző

Zárt ülés napirendi pontjai

1. Köztartozásmentes adatbázis felülvizsgálata
Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző
2. Kulhanek Attila által benyújtott kifogás elbírálása kamarai véleménnyel szemben (0316/21 hrsz.-ra vonatkozóan)
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
3. Szociális kérelmek
Előterjesztő: Tóth László Gazdasági Bizottság Elnöke

Pázmánd, 2016. szeptember 15.

Tisztelettel:

Tóth László s.k.
Gazdasági Bizottság Elnök

Kézilabda mérkőzések

Tisztelt Támogatónk!

Köszönjük szépen eddigi támogatását és reméljük, hogy személyesen is találkozhatunk csapataink őszi fordulójában lejátszott mérkőzésein.

A hazai mérkőzéseinket a Gárdonyi Géza Általános és alapfokú Művészeti Iskolában (2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/b) játsszuk.

Reméljük megtisztel minket jelenlétével.

Biró Tamás
társelnök

Madár Gabriella
technikai vezető

kezilabda

 

Népszavazási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke a 233/2016.(VII.5.) KE határozatában az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti a központi névjegyzékbe bejegyzését, illetve a bejegyzés törlését.

1. szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

1. Személyes adatok kiadásának megtiltása
A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Aki nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig megküldték.

Átjelentkezés:
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Mozgóurna iránti kérelem:
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016.szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2016. október 2-án (szavazás napján), legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazni csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda honlapján.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Választási szervek elérhetőségei
Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) vezetője: Járfás Andrea jegyző tel: 70/8664420
HVI vezető helyettese: Lukácsné Sipos Szilvia tel.: 22/238-004

HVI elérhetősége:
2476 Pázmánd, Fő u. 80. (Pázmándi Polgármesteri Hivatal épülete)
tel: 22/238-004, fax: 22/999525, e-mail: jegyzo@pazmand.hu
internet: www.pazmand.hu

Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2016. október 3-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.
A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2016. október 3-tól 2016. október 7-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Kampány
A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható.
2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható.
2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

 nepszavazas

Kultúrális Örökség Nap Pázmándon

SÉTA ORISEK FERENC FAFARAGÓVAL,
A NÉPMŰVÉSZET MESTERÉVEL, PÁZMÁNDON TALÁLHATÓ ALKOTÁSAI HELYSZÍNEIN

Orisek Ferenc, pázmándi születésű fafaragó 28 műve látható a Tájházi állandó kiállításán. Ezeken kívül több szabadtéren, illetve különböző intézményekben is találhatók faragásai, melyeket a séta folyamán maga a művész mutat be. Megtekintjük az óvodában a “Négy évszak”, az iskolában az “Utolsó vacsora”, a Művelődési ház falán a “Pázmándi Szüreti Bál” és a Tűzoltószertár falán lévő “Szent Flórián” című faliképeit, valamint kisbusszal kimegyünk a Szőlőhegyre, az ott található két alkotásához: a “Szent Orbán”szoborhoz és a faragott “Krisztus kereszthez”.
A séta vége a Tájházi állandó kiállításnál lesz. A Tájház udvarán a résztvevőket kemencében sült kenyérlángossal vendégeljük meg.
Orisek Ferenc 1937-ben született Pázmándon. Jelenleg Csemőn él, de műveiben a pázmándi emberek, a paraszti munkák jelennek meg. A Népművészet Mestere kitüntető cím mellett büszke a Pázmánd község által adományozott díszpolgári címre.

Találkozó helyszíne: 2476 Pázmánd, Fő u. 25. Napköziotthonos Óvoda, 14 órakor

unnamed

Gyermekorvosi rendelés helyettesítés miatt változik!

Gyermekorvosi rendelés helyettesítés miatt változik 2016. szeptember 7-9-ig!

Rendel: Dr. Oszvald Éva
Telefon: 06 20 9 565551

Szerda: változatlan!
Csütörtök: Pázmándon a rendelés elmarad!
14 – 15 Kápolnásnyék
Péntek: 8 – 9 Kápolnásnyék
10 -11 Velence
11.30 – 12 Pázmánd

Az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő kevezménye nyugdíjasoknak

Az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő az alábbi kedvezményt ajánlja az Ön számára: 2016. szeptember 1-től 2016. december 23-ig a fürdő TB általtámogatott balneoterápiás gyógykezeléseit (medencefürdő, iszappakolás, víz alatti csoportosgyógytorna, súlyfürdő, gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz alatti sugármasszázs) ismét különös kedvezménnyel és pihentetően komfortos környezetben nyújtjuk Fejér megye nyugdíjasai számára. Abban az esetben, ha a maximálisan igényelhető, 60 db kezelést igényli, úgy a 24.000- 27.000Ft helyett most 13.200Ft-ért (220 Ft / kezelés) veheti igénybe a szolgáltatásokat.

Mit kell tennie?
1. Keresse fel háziorvosát és kérjen beutalót reumatológiai szakrendelésre!
2. Keresse fel az ország bármely reumatológusát és írassa ki a 60 kezelést az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdőbe (megjegyzés: a fürdő rendelkezik reumatológiai szakrendeléssel, időpont egyeztetés minden hétköznap 13.00-15.00 óra között a 22/579-248- as telefonszámon)
3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdő recepcióján és regisztráltassa magát a kezelésekre (regisztráció minden hétköznap 8.30-15.00 között személyesen)!
4. Végezetül élvezze a fürdő kényeztető és regeneráló gyógyszolgáltatásait!

Fontos tudni valók:
– A kezelés regisztrációja 2016. szeptember 1-től kell, hogy történjen. A kedvezmény első és utolsó napján jelentkezőknek is jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy a kezeléseket korábban írta ki az orvos (lényeg, hogy érvényes legyen a beutaló), vagy majd csak a kedvezmény utáni időszakban járja le a kezeléseket.
– A 60 kezelés 4X15 kezelésből áll (egy nap 4 féle kezelés – medencefürdő + 3 kezelés- 15 alkalommal)
– A napi 4 db kezelés egyike minden esetben a medencefürdő (01)
– a gyógykezelések hétköznap, 8.05-16.35 között vehetők igénybe
– A beutalók minden esetben (háziorvosi és reumatológusi) 30 naptári napig érvényesek, a kezeléseket pedig azok megkezdésétől számítva 56 naptári napon belül le szükséges járni!
– Az akció keretén belül kizárólag kórházi igazolás vagy kontra indikációs okok előfordulása esetén áll módunkban pénzvisszafizetéssel és/vagy kezeléspótlással élni!
– A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett igényelhető

Szeretettel várjuk!

agard

Bán Tibor festőművész kiállítása a Művelődési Házban!

Meghívó

2016. augusztus 19-én pénteken, 18.00 órára
a pázmándi Hét Forrás Művelődési Házba

BÁN TIBOR
festőművész

 önálló kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja: Zsírosné Pallaga Mária, Hernád Nagyközség polgármestere
Közreműködnek: Zsíros Réka fuvolaművész és Farkas-Barabás Szabolcs gitárművész

A vendégeket köszönti:
dr.Virányiné dr.Reibach Mónika polgármester

A kiállítás megtekinthető:
augusztus 20-ától 22-éig 9.00-18.00 ,23-ától szeptember 2-áig (hétköznap) 15.00-19.00 óra között.

Hét Forrás Művelődési Ház,Pázmánd / Fő u.66./
Sztana Károly (70) 210 6411 • P.A.G.

000