Erdőlátogatási korlátozás

Tisztelt Erdőlátogató!

 

Hivatkozva az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94.§(2) bekezdésére „A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.”

Ezúton tájékoztatom, hogy a Tradicionális Vadásztársaság, mint a 07403550 kódszámú vadászterület vadászatra jogosultja – a Budapesti Erdőgazdaság Zrt Lovasberényi Igazgatóság erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával – erdőlátogatási korlátozást rendel el a vadászattal érintett alábbiakban felsorolt községhatárok által érintett erdőterületeken.

Érintett községhatárok: Székesfehérvár, Pátka, Lovasberény, Sukoró, Pákozd.

Az alábbi időszakban a korlátozással érintett területeken nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyeztetheti.

A korlátozás 2018. december 08. napján 8.00.-tól 2018. december 08. napján 17.00 óráig tart.

 

Budapest, 2018. november 19.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Ecsedi Ferenc sk.

IB elnök

Szociális tűzifa felhívás!

A 2019-es év tűzifa támogatására 2018-ban az Önkormányzat 28 m3 kemény fát kapott kormányzati támogatásként. Az Önkormányzat rendelkezésére álló további kemény, illetve
puha tűzifa is a kérelmek alapján kiosztásra kerül. Tájékoztatjuk Önöket, hogy elsőbbséget élveznek azon kérelmezők, akik,
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel, vagy
– a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy
– tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy
– közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
– a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül egyik vagy mindkét szülő regisztrált munkanélkülivé vált, vagy
– 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
– szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesül, vagy
– az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
– Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti
települési támogatásban részesül.

A további kérelmek elbírálásáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a testület 2019. január 7. napját követően dönt. A tűzifa tervezett kiosztásának időtartama 2019. január
második fele – február eleje.

Kérelméhez az alábbi igazolásokat szükséges csatolni:

  • személyigazolvány és lakcímkártya (A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni.)
  • jövedelem/munkáltatói vagy nyugdíj igazolás (A kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges a saját, illetve a vele egy háztartásban lakó jövedelem vagy nyugdíj igazolását.

A kérelmeket 2019. január 07. napjáig lehet benyújtani a Pázmándi Polgármesteri Hivatalnál.

Pázmánd Község Önkormányzata

Letölthető kérelem

 

A gyerekorvosi rendelés változik

Figyelem !

 

VELENCE, SUKORÓ, NADAP, KÁPOLNÁSNYÉK, PÁZMÁND GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS !

2018.11.05.tól – 2018.11.07.ig

 

 

Rendel:Dr.OSZVALD ÉVA

Mobil:20/9565551

 

HÉTFŐN           8.00  –   9.00      Kápolnásnyék rendelés

10.00 –  11.00     Velence T. adás

11.30 –  12.00     Pázmánd rendelés

13.30 –  16.00    VELENCE Balatoni u.65 rendelés

 

KEDD:              8.00  –  9.30      Sukoró

10.00  – 10.45      Nadap

12.00 –  13.30      VELENCE Balatoni u.65  rendelés

Kápolnásnyéken a T.adás elmarad.

15.00  – 16.00      Kápolnásnyék  Rendelés

 

 

SZERDA:         8.00 – 9.00         Kápolnásnyék rendelés

10.00 – 11.00        Pázmánd Tanácsadás

11.00 – 12.00        Pázmánd rendelés

13.30  – 16.00       VELENCE rendelés

Október 31-én 17 órától november 5-én reggel 7 óráig ügyelet van!

Velence Balatoni u.65 Telefon: 311-104