ISMERJÉK MEG A TÉNYEKET FEKETÉN FEHÉREN IV.

Zichyújfalu volt az utolsó tankerületi térségi “kis” iskola melyben jelenleg 94 gyermek tanul, a férőhelye 150 fő befogadására alkalmas.A polgármester mindent megtett az iskola helyben tartásáért, megtartásáért, fejlesztéséért:

“kihangsúlyozták, milyen sokat jelentett az elmúlt két évben Füzesiné Kolonics Ilonának, Zichyújfalu polgármesterének elkötelezett támogatása az iskola megtartásának és megújításának megkezdett munkájában.”

“A község nem szeretett volna lemondani az iskolájáról, ezért új fenntartót keresett, választása pedig – bár a falu katolikus – a Gárdonyi Református Egyházközségre esett.”

Tájékoztatásul közöljük a Székesfehérvári Egyházmegye egyetlen intézményében sem kell a pedagógusoknak fogadalmat tenniük, és semmilyen felekezeti kötelezettséget vállalniuk. Ez a református intézményeknél van!

ISMERJÉK MEG A TÉNYEKET FEKETÉN FEHÉREN III.

SMERJÉK MEG A TÉNYEKET FEKETÉN FEHÉREN III.
Tordason felekezeti hitoktatás van. Mindenki saját vallását (katolikus, református, evangélikus, …) gyakorolja heti egy óra időtartamba és etika is van heti egy óra időtartamban. Emellett minden gyermeknek (az etikát választóknak is!) heti + 1 óra időtartamban van oratórium.
A rend Budapest 30 km-es körzetében keresett iskolát, mert szeptemberig csak óvodájuk volt. A rend 16 fővel dolgozik, nem kíván bővíteni, nem kíván új intézményt átvenni. A tordasi iskolában 284 szavazásra jogosult szülő döntött és a gyúrói 41 szülő többsége is megszavazta az iskolaátadást. 

Ez a pázmándi iskolai létszám kétszerese!
Az iskola vezetése szerint “Még életükben nem voltak ilyen jó helyzetben.”

Fenntartóváltásról dönthetnek a tordasi iskola kapcsán

ISMERJÉK MEG A TÉNYEKET FEKETÉN FEHÉREN II.

A II. Tájékoztató Fórumon felolvasásra került Alsószentiván iskolavezetőjének levele. Alsószentivánon időben léptek. Megmaradtak, működnek, gyarapodnak. Új termeket, székeket, asztalokat, labort, játszóteret kaptak az egyházmegyétől, hogy a minimális feltételek és azon túli igények is biztosítva legyenek a színvonalas oktatáshoz.
Olvashatóbb formában a mellékelt levél:

“Tisztelt szülők és érdeklődők!

A Fatimai Boldogasszony Általános Iskola Igazgatójaként köszöntöm Önöket! Személyesen nem tudok jelen lenni a fórumon, de írtam néhány gondolatot, ami nálunk felvetődött a fenntartóváltás során. Bízom benne, hogy így is tudok segíteni. Bármilyen kérdésükkel megkereshetnek később is, ha tudok, nagyon szívesen segítek, ahogy az igazgató kollégák és az egyházmegye dolgozói nekem is segítettek/segítenek.

Hogyan jött létre ez a kapcsolat az egyház és az iskola közt?

Az iskola megmaradása egyben a település jövőjét is meghatározza. Hosszú távú fenntartóra gondolva vetődött fel bennünk, hogy a katolikus egyházat kell megkeresnünk elsőként, hiszen Alsószentiván a Fatimai Szűzanya kegyhelyének búcsújáró helye is egyben. Ezért az október 13-i búcsújárás alkalmával megkerestük Spányi Antal megyéspüspök atyát, aki lehetőséget adott arra, hogy a püspökségen az egyházmegye oktatással foglalkozó szakembereinek (Ugrits Tamás, Szalma István) is bemutassuk iskolánkat, elmondhassuk elképzeléseinket. Kérésünk és a Székesfehérvári Egyházmegye jó szándéka találkozott, s ennek köszönhetően iskolánknak és településünknek egyaránt lehet jövője.

Mit kell tudni a Fatimai Boldogasszony Általános Iskoláról? (GYIK, azaz Gyakran ismételt kérdések)

1) Hány évfolyammal működik az iskola? Helyben maradhat a felső tagozat?

A fenntartó által előkészített alapító okirat egyértelműen 8 évfolyamról szól. A fenntartóváltás végre megadja számunkra a stabilitást, az évtizedekre tervezhetően kiszámítható, hosszú távú működést. Az egyházmegyének a többi iskolája is 8 évfolyamos vagy általános iskola és gimnázium / óvoda.

2) Jó a váltás Alsószentivánnak is?

A település számára is megnyugtató, hogy a felső tagozat, így az iskola helyben maradásával, Alsószentiván is esélyt kapott a túlélésre, s nem fog Somogyszentimre sorsára jutni. (Somogyszentimre: párszáz fős kistelepülés volt, amely előbb a vasútállomását, majd az iskoláját veszítette el, mára pedig teljesen kihalt.) Az oktatási intézményekben rejlik a települések megtartó ereje, nem véletlenül támogatta a fenntartóváltást Alsószentiván Község Önkormányzata, illetve az alsószentiváni egyházközség képviselőtestülete sem.

3) Kell-e lemondanunk valamelyik megszokott szolgáltatásunkról azzal, hogy egyházi iskola leszünk?

Egyáltalán nem. Minden olyan vonásunkat megtarthatjuk (szeretetteljes légkör, családias légkör, gyermekközpontúság, programok), amelyek eddig is erősségeink voltak. Mindig hangoztattuk, hogy szükség van az olyan családias kisiskolákra, ahol mindenki ismer mindenkit, a nagyok segítik a kisebbeket, a nyolcadikosok lepacsiznak az elsősökkel s a gyerekeknek van életterük, jó közösséget alkotva boldogan érzik magukat. Ezt is jelképezni szeretnénk az új nevünkkel, mint Boldogasszony.

4) Most akkor a tanulóknak kötelező lesz a templomba járás?

Nem lesz kötelező. Ami kötelező lesz, az a hit-és erkölcstan órákon való részvétel, de az mindenki számára ismert, hogy az erkölcstan vagy a hittanórák közötti választás az állami iskolákban is évek óta kötelező. Egyházi iskolaként a hitoktatással és a keresztény értékrend közvetítésével egy olyan modellt szeretnénk tanulóink számára mutatni, amely az élet nagy kérdéseire ad választ. Ez természetesen nem jelent erőszakos térítést, választható lesz más felekezeti hitoktatás is, református tanulóink ugyanúgy a református hitoktatóktól tanulhatnak majd a jövőben is. Azt pedig főleg nem szeretnénk, hogy bárki képmutató legyen emiatt és megjátssza a buzgó hívőt. Viszont a belülről fakadó hit alapjait megismerhetik a tanulók, amelyből később saját meggyőződésük alapján építkezhetnek, erőt meríthetnek életük során.

5) Változik valami az oktatásban?

Az biztos, hogy még színvonalasabb lesz az oktatás, mint eddig, ezt a fenntartó el is várja tőlünk, és ehhez minden segítséget meg is ad. Elkészítettük a fejlesztési és felújítási beruházások tervezetét, amelyekből már több megvalósult, a szakos ellátottság biztosítása érdekében pedig új álláshelyek kerültek meghirdetésre. A régi tanári kar is maradhatott. A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonyra változott, de a bértábla, a pótlékok, sőt a jubileumi jutalmak kifizetése ugyanúgy megmaradt, mint az állami iskoláknál.
Amit a fenntartó cserébe elvár: katolikus iskolaként működjünk a jövőben.
6) Milyen a katolikus iskola?

Egy katolikus iskola az én meglátásom szerint alapvetően két fő tartóoszlopra épül: érték és tudás.
Az értékrend természetesen a keresztény értékrend, a Bibliában, főképp az újszövetségi evangéliumok és az apostoli levelek alapján megismerhető krisztusi értékek. Ezek kiállták az idő próbáját, nem változnak a divattal. A szeretetteljes légkörünkre és eddigi hagyományainkra alapozva kell kiindulnunk. Cél, hogy a tanulóknak keretet kínáljunk ehhez a világhoz és megkaphassa azt az erkölcsi hátteret, amelynek alapján saját belső döntését meghozva kialakulhat a hite, „valódi” (nem képmutató) kereszténnyé válhat. Ehhez természetesen nagyon fontos a személyes példamutatás.
A tudás pedig természetesen a színvonalas oktatásra utal. Nem szabad összetéveszteni az iskolát és a templomot. Természetesen az iskolai ima és mise is fontos, de a katolikus iskola attól is katolikus iskola, hogy a tanárok pontosan kezdik és fejezik be óráikat, lelkiismeretesen felkészülnek azokra. Igyekeznek tanítványaikból a legtöbbet kihozni, versenyeken szerepelnek, jól felvételiznek és sikeresen megállják a helyüket az életben. Ehhez minden tárgyi feltételt megkapunk, a többi rajtunk múlik.

7) Mi lesz a jól bevált régi programokkal?

Minden marad, a jövőben ugyanúgy lesz pl. tökfesztivál, mikulás, farsang, iskolabál, ki mit tud vagy diákhét, mint eddig. Emellett még bővül majd a kínálat: tanulóink számára hatalmas távlatok nyílhatnak meg a jövőben. Ennek példája volt az V. Egyházmegyei Ki Mit Tud? elődöntője is, ahol olyan produkciókat láthattak-hallhattak a gyerekek, akik nemzetközi fesztiválokon is díjakat nyertek már. Új kapcsolatokat építhetünk ki más intézményekkel, lehetőségünk lesz az egyházmegye többi iskoláját megismerni, különböző megyei és országos rendezvényeken részt venni. 3 hetedikes tanulónk pedig még Passauba is eljuthatott.
Az alsószentiváni egyházközséggel eddig is nagyon jó volt a kapcsolatunk, közös programokat (adventi felolvasások, templomi karácsonyok) valósítottunk meg eddig és még szorosabb együttműködést tervezünk a kegyhellyel (felvetődött pl. egy húsvéti passiójáték ötlete gyerekekkel). Közreműködünk a kegyhely ünnepi rendezvényein is, valamint a tereprendezésben, kisebb munkálatokban az iskola, a gyerekek segítségét is felajánlottuk.

8) Kell majd tandíjat fizetni az egyházi iskolában?

Ez a kérdés fel sem merült senkiben. Az elkészült alapdokumentumokban sem esik szó semmiféle térítési kötelezettségről. Vagyis az oktatás iskolánkban ugyanúgy ingyenes marad, mint eddig volt.

9) Mi van, ha az egyház el akar vinni valamit?

Az egyház nem akar elvinni semmit. Rendelkezik az egyházmegye elég ingatlannal, és eszközzel, ami nekik kell. Az egyházmegye a mi esetünkben küldetést teljesít és csak ad. Iskolafenntartóként vannak jelen, de az épületek tulajdonjoga a településé marad. Minden egyéb szolgáltatásra (pl. étkezés) pedig meg lehet állapodni az egyházmegyével. Ha megvan a közös szándék, a közös nevezőre jutás is meglesz .

10) Továbbra is iratkozhatnak be más településről bejáró tanulók?

Természetesen. Nemcsak Alsószentiván, hanem a környező települések irányába is nyitottak vagyunk: szeretnénk alternatívát kínálni azoknak a szülőknek, akik gyermekeiket a két évezredet túlélő keresztény erkölcsi alapelvek, a szeretetközpontúság, a megbocsátás és a tízparancsolat szellemében kívánják nevelni. Ez számunkra nem jelent gondot, eddig is hasonló légkörben és szellemben neveltük tanulóinkat. Megvan a több évtizedes rutinunk a más településről jelentkező diákok befogadásához is. Tanulóink 45 %-a jelenleg is bejáró, utaztatásukat is fizetjük, beilleszkedésük pedig gyakorlatilag zökkenőmentes, a helybeli gyerekek megszokták, hogy bejáró társaik is vannak, szeretettel fogadják őket.

Úgy gondoljuk – biológiai hasonlattal élve – hogy az iskola és az egyház, a búcsújáró hely szimbiózisban él együtt, amelynek előnyeiből a legtöbbet a település élvezheti.

Alsószentiván, 2018. november 26.
Tisztelettel:

Kiss Attila

Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

ISMERJÉK MEG A TÉNYEKET FEKETÉN FEHÉREN I.

Szülői kérésre ismételten közzétesszük az alábbiakat:
Mátyásdomb és Füle iskoláit bezárták, hivatalosan “szüneteltetik”.
Valamennyi cikkben szereplő nyilatkozatot kérjük olvassanak el figyelmesen. Kiemelten azon nyilatkozatokat, melyekben 2018.06.12-én hivatalosan tájékoztatta a fenntartó a szülőket, pedagógusokat és az önkormányzatokat.
A tények ezzel ellentétesek. A gyermekeket Mátyásdombról két település iskoláiba osztották szét. Füle gyermekei Polgárdiba járnak szeptembertől. Fülén a vadonatúj sportközpont is gyermekzsivaj nélkül maradt. A szülők, pedagógusok, és az önkormányzat tehetetlen volt, már nem tudtak lépni.
Augusztus végén váratlanul jelentették be a “szüneteltetéseket”.
Üresek a falak. Majd 150 gyermek buszozik.
A szülők joggal hittek, hisz 2018.06.12-én megjelent: „a tanulók és a pedagógusok is helyben maradnak, a Fülei Általános Iskola nem szűnik meg” -nyilatkozta a tankerület…hasonlóan Mátyásdombról is. 

Mi lesz veled, fülei és mátyásdombi iskola?

Semmi más nem változik, csak a fülei intézmény státusza

A fülei oktatási intézmény is szünetelteti feladatellátását

Erdőlátogatási korlátozás

Tisztelt Erdőlátogató!

 

Hivatkozva az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94.§(2) bekezdésére „A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.”

Ezúton tájékoztatom, hogy a Tradicionális Vadásztársaság, mint a 07403550 kódszámú vadászterület vadászatra jogosultja – a Budapesti Erdőgazdaság Zrt Lovasberényi Igazgatóság erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával – erdőlátogatási korlátozást rendel el a vadászattal érintett alábbiakban felsorolt községhatárok által érintett erdőterületeken.

Érintett községhatárok: Székesfehérvár, Pátka, Lovasberény, Sukoró, Pákozd.

Az alábbi időszakban a korlátozással érintett területeken nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyeztetheti.

A korlátozás 2018. december 08. napján 8.00.-tól 2018. december 08. napján 17.00 óráig tart.

 

Budapest, 2018. november 19.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Ecsedi Ferenc sk.

IB elnök