Energiatudatos és Energiahatékony Önkormányzat díj Pázmándnak!

Áder János köztársasági elnök jelenlétében adták át a Virtuális Erőmű Program díjait a Parlament Felsőházi termében.

A Pannónia Szíve térség az Energiatudatos Mentor Térség díjat, Fejér Megyei Önkormányzat pedig az Energiatudatos Mentor Megye címet nyerte el. Pázmánd település részére pedig Energiatudatos és Energiahatékony Önkormányzat díjat adtak ár.

KEMPP évadnyitó

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely 10. évadának ünnepélyes megnyitására 2019. március 09-én, szombaton 10 órától kerül sor, melyre tisztelettel várjuk az érdeklődőket.

Program

09.45   „Emlékfutás a hősökért” – kegyeleti futás beérkezése az Emlékparkba

10.00   Himnusz,

Tavaszköszöntő dallamok

Dr. Görög István ügyvezető köszöntő gondolatai

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi és évadnyitó beszéde

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntő gondolatai

Katonai Emlékparkért Emlékérmek átadása

Székesfehérvár Helyőrség Zenekara ünnepi műsora

Szózat

11.00  Hét évtized a békéért és szabadságért című kiállítás megnyitása.

Köszöntőt mond Dr. Vezekényi Csaba HM védelempolitikai helyettes államtitkár

11.30 séta a Parkban

Ajánlom szíves figyelmébe az egész éves nagyközönségi rendezvényeinket felsorakoztató ismertetőnket, mely ITT érhető el.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a 10., ünnepi évadnyitónkon!

Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely

Tájékoztató a háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosokat, hogy

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C-44/J §-ai, valamint
 • Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete, és a
 • Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya közérdekű szolgáltatóként történő kijelölése alapján

Pázmánd település területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 2019. február 1-től csak a kijelölt vállalkozóval lehet elvégeztetni.

A közszolgáltató adatai:

HAZAI KOMMUNÁLIS  KFT
Székhely/ IRODA: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.
Telefonszám: 06/20/ 805-9009

A kijelölő határozat alapján a szállítása díja:
alapdíj: 2000,- Ft/hó + Áfa
ürítési díj: 1000 Ft/m3+ÁFA

Tájékoztatom továbbá, hogy ettől az időponttól kezdve a talajterhelési díjat csak a fenti vállalkozó által kiállított számla alapján lehetséges csökkenteni.

Amennyiben nem a fenti szolgáltató útján történik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása, szabálysértést követ el.

A szállítás díjáról a szolgáltatónak nyugta, illetve számlaadási, és az elszállított szennyvíz mennyiségéről a képviselő-testület felé beszámolási kötelezettsége van.

Aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, önkormányzati rendelet alapján talajterhelési díj fizetésére köteles. A talajterhelési díjnál beszámításra kerülhet a számla alapján fizetett díj.

A talajterhelési dj kivetéséhez az önkormányzatnál jelenleg folyamatban vannak az előkészítő munkálatok.

Fentiek alapján kérünk minden lakost, hogy a tájékoztatásnak megfelelően járjon el.

Járfás Andrea – jegyző

Víz világnapja a DRV Zrt-nél

A víz világnapja alkalmából az idén megalakulásának 110. évfordulóját ünneplő Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként ebben az évben is színes oktató- és szabadidős programokkal készül a működési területén lévő számos településen, a 110 éves jubileum jegyében.

Az idei programsorozat központi rendezvényét 2019. március 22-én (pénteken) 9.30 és 15.00 között tartjuk Siófok Fő terén.

Egész napos ismeretterjesztő rendezvényre invitáljuk az érdeklődőket, ahol a pályázatok eredményhirdetése és díjátadója mellett gyermekkoncert, sok izgalmas játék, vizes és laboratóriumi kísérletek, kutyabemutató és kiállítás színesíti majd a programot.

A programsorozat egyik eleme a víz világnapja alkalmából szervezett rajz-, videó- és verspályázat, melyet a működési területén élő óvodások és általános iskolások számára hirdet meg vállalatunk.
A legötletesebb és legkreatívabb pályamunkák alkotóit az idei évben is értékes nyereményekkel jutalmazzuk.

A pályázatok jelmondata a rendezvény mottójához igazodva: VIZET MINDENKINEK!, emellett kiemelt szempont, hogy a pályamunkák a DRV 110 éves jubileuma jegyében készüljenek.

verseket 2019. március 17-ig kérjük beküldeni a kommunikacio@drv.hu e-mail-címre. rajz- és videópályázatra készített alkotások2019. február 15-től legkésőbb 2019. március 17-ig feltölthetők http://www.drv.hu/viz-vilagnapja-2019 internetes oldalra az ott megadott paraméterek szerint.
Az elkészített rajzok óvodánként/iskolánként összesítve az alábbi címre is beküldhetők:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Igazgatási és Kommunikációs osztály

8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

A pályamunkákra vonatkozó kritériumok:

 • Minden pályázó egy-egy művel pályázhat.
 • A kiírásnak nem megfelelő pályaműveket kizárjuk a versenyből.

RAJZPÁLYÁZAT

 • Maximális képméret: A/4.
 • Online feltöltés formátuma: jpg; png; pdf.
 • A postai úton beküldött alkotásokon a feliratokat a frontoldalon helyezzék el (név, cím, iskola, osztály / óvoda, csoport, életkor).

VIDEÓPÁLYÁZAT

 • A VÍZKLIP műfaja: reklámspot/videóklip/animáció/bemutató film.
 • A videó időtartama: min. 30 mp – max. 2 perc.
 • Formátum: avi, mp3, mpeg-4, mp4.
 • Maximális méret: 30 Mbyte.

VERSPÁLYÁZAT

 • Általános iskolások számára hirdetett pályázat.
 • Maximális terjedelem: 24 verssor.
 • A dokumentumok nem tartalmazhatnak rajzokat, fotókat.
 • A verseket Word-, jpg-, png- vagy pdf-formátumban kérjük beküldeni a kommunikacio@drv.hu e-mail-címre 2019. március 17-ig.

A beküldött/feltöltött alkotásokat óvodás, alsó és felső tagozatos iskolás kategóriákban szakmai zsűri bírálja el. Az elbírálás során elsőrendű szempont, hogy mi a pályázó mondanivalója, illetve milyen módon kapcsolódik az alkotás a víz világnapja ez évi jelmondatához, valamint a DRV 110 éves jubileumi évfordulójához. A pályázat eredményéről levélben értesítjük a nyerteseket, akiket értékes nyereményekkel díjazunk, és alkotásaikat 2019. március 22-én bemutatjuk a víz világnapján ingyenesen látogatható, a siófoki víztorony legfelső szintjén található SAMSUNG élményközpontban.

Tájékoztatom továbbá, hogy a víz világnapi programsorozat részeként a DRV Zrt. 2019. március 19. és 2019. március 22. között Nyílt Napokat tart, melynek keretében 15 helyszínen biztosít lehetőséget az érdeklődők számára, hogy előzetes bejelentkezést követően betekintsenek a víztermelési és a szennyvíztisztítási folyamatokba.

A látogatásokra szervezett formában, csoportosan van lehetőség.

A rendezvények részleteivel kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Rákóczi Zsuzsa kommunikációs főmunkatárstól kérhető a 84/501-016-os és a 30/324-4225-ös telefonszámokon, vagy a rakoczi.zsuzsa@drv.hu e-mail-címen.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2019. évi támogatására

Pázmánd község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

 • működési kiadásaik finanszírozásához,
 • a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,
 • a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,
 • hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.
 1. Működési kiadásaik finanszírozásához, különösen az alábbi célok érdekében részesíthető támogatásban:

 

 1. a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 2. irodatechnikai berendezések, a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása,
 3. kommunikációs költségek, honlap szerkesztése és fenntartása, kiadványok beszerzése,
 4. a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek – kivéve a munkabért és közterheit, valamint a megbízási díjakat,
 5. a tagság, a partnerek, a segítők kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége, szállásdíja,
 6. a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános tájékoztatási és marketing költségek,
 7. a civil szervezet tagjait érintő – a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó – képzés költsége, útiköltség és szállásdíj.

 

 1. A civil szervezetek által szervezett rendezvények, programok megvalósításához igényelhető támogatások:
  1. tiszteletdíj kifizetésére,
  2. fogyóeszköz, papír, írószer beszerzésére,
  3. szolgáltatás igénybevételére,
  4. úti- és szállásköltség megfizetésére nyújtható.

 

 1. A civil szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez, megvalósításához igényelhető támogatások:
 2. megvalósuló programok úti- és szállásköltsége

 

 1. Pályázatot nyújthat be:

A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett és pázmándi székhellyel rendelkező – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől, és a pályázat beadása előtt legalább egy (2) éve bejegyzésre kerültek, azóta aktívan működnek, és nincs köztartozásuk. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Pázmánd Község Önkormányzatának 10/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Pázmánd község Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a Pázmándi Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.pazmand.hu internetes honlapról.

 

Kötelező mellékletek:

 1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 2. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
 5. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 8. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
 9. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. március 20.

 

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Gazdasági Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit a 10/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete rögzíti.

 

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a jegyző biztosít ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 22/238 005-ös telefonszámon.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

 

Pázmánd község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Záradék:

Jóváhagyta Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2018.(II.21.) önkormányzati határozatával.

Pázmánd, 2019. február 25.

Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS HATÁROZAT KIVONAT

LETÖLTHETŐ IGÉNYLŐLAP