A megyében élőknek állít ki hatósági bizonyítványt a járási hivatal

A korábbi gyakorlattól eltérően megváltoztak a taj-kártya, EU-kártya, valamint a családok otthonteremtési kedvezményének, illetve otthonteremtési kamattámogatás (csok) igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó illetékességi szabályok.

2017. január 1-jétől kizárólag Fejér megye területén lakóhellyel rendelkezők kérhetik a fenti dokumentumok kiállítását a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályától személyesen, postai úton vagy a kormányablakokon keresztül.

(Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály)

A hét közepétől beengedik a látogatókat a megye kórházaiba

A megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2017. március 9-ével kezdődően megszűnik a 2017. január 19-től elrendelt kórházi látogatási tilalom.

Mindezt az tette lehetővé, hogy a 100 ezer lakosra vonatkoztatott úgynevezett megyei morbiditás a megelőző négy hétben folyamatos csökkenést mutatott és az elmúlt heti adatok alapján a járványos küszöbértékre esett vissza.

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2017. február 27. és március 5. között (2017. 9. hetében) a megye területén a 635 fő, az előző hetinél 38,9%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 151,8%ooo volt, a járványos küszöbértékre esett vissza. Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz forduló betegek aránya egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén enyhén emelkedett, két járási népegészségügyi osztály illetékességi területén csökkent.

A területi megbetegedési arány legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 192,5%ooo (előző héthez képest 42,2%-os csökkenés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 114,4%ooo (előző héthez képest 6,3%-os emelkedés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 90,6%ooo (előző héthez képest 60,0%-os csökkenés).

A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi négy hétben folyamatos csökkenést mutatott. Az influenza aktivitás az átlagos megbetegedési arány alapján a mérsékelt tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között a fiatal felnőttek körében csökkent, a gyermekeknél, a középkorúaknál és az időseknél nőtt az arány. Az orvoshoz forduló betegek 43,5%-a a 0-14 éves; 22,7%-a a 15-34 éves; 20,1%-a a 35-59 éves és 13,6%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek közel felét változatlanul a gyermekek köréből jelentették. Az influenzaszerű megbetegedések ezen a héten is a 3-5 évesek, az 1-2 évesek és a 6-14 évesek között fordultak elő leggyakrabban.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 9. héten és az azt megelőző két hétben sem érkezett jelentés.

Magyarországon 2016. év 40. – 2017. év 8. hete között a feldolgozott légúti mintákból 845 betegnél igazoltak influenza A és 49 betegnél influenza B vírus okozta fertőzést. Harminckét esetben adenovírus, 115 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.

Megyénk területéről a jelentés írásáig 36 influenza A, 1 influenza B és 7 légúti óriássejtes vírus került azonosításra. Az influenza pozitivitási arány 52,1%. Az idei járványban országosan a H3N2 altípusú influenza A vírus a domináns kórokozó, megyénkben az eddigi virológiai vizsgálatok alapján a virológiai vizsgálattal megerősített esetek 38,9%-áért ez a vírus a felelős.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2016/2017. évi influenza szezonban, Fejér megyében

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

7. hét

8. hét

9. hét

Dunaújváros, Sárbogárd

306,1

107,6

114,4

Mór, Bicske

288,8

226,5

90,6

Székesfehérvár

564,4

333,1

192,5

FEJÉR MEGYE

440,7

248,5

151,8

Összefoglaló a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 2017. január 20-i sajtótájékoztatójáról

Fejér megyei népegészségügyi szakemberek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, megtartották évzáró-évnyitó sajtótájékoztatójukat. Az eseményen a megyei tiszti főorvos, a járási tiszti főorvosok és a népegészségügyi főosztály szakmai irányítói értékelték a 2016. évi munkájukat, valamint előre vetítették 2017. évre tervezett feladataikat.

Dr. Müller Cecília megyei tiszti főorvos köszönetét fejezte ki a média képviselőinek az elmúlt évi együttmunkálkodásért, a hiteles tájékoztatásért. Köszönetet mondott továbbá Dr. Simon László Kormánymegbízottnak a népegészségügyi munka támogatásáért és nem utolsó sorban kollégáinak, akik társai a munkában. A főorvos tájékoztatást adott arról, hogy 2016-ban is megtartott volt a közegészségügyi-járványügyi biztonság a megyében. Ivó- és fürdővizeink megfelelő minőségűnek bizonyultak a hatósági ellenőrzések, laborvizsgálatok során. Tapasztalatok szerint a közétkeztetési jogszabály betartása még nem teljes, de fokozatosan javuló tendenciát mutat. A nemdohányzók védelmében végzett ellenőrzések során alapvetően jogkövető magatartással találkoztak a szakemberek. A járványügyi helyzet – az életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendszernek köszönhetően is –, kedvezően alakult.

Elkészült a “Fejér megye lakosságának egészségi állapotáról” szóló tájékoztató, mely segítséget nyújthat a települési egészségtervek kidolgozásához.

2016. egyik nagy eseménye volt a Guinness-rekord döntési kísérlet az egy időben történő kézhigiénés oktatás terén, 1100 fölötti résztvevővel megyében. Az eljárás még nem zárult le, azonban a résztvevők száma alapján joggal van remény a sikerre.

Dr. Müller Cecília elmondta: számos eredményre büszke, de különösen kiemelésre méltónak tartja, hogy a gyermekek védelmében, javaslatuknak is köszönhetően történt jogszabály változtatás, amely kötelezővé tette a kora gyermekkori szűrővizsgálatok elvégzését,- mely korábban csak ajánlott volt,- továbbá szigorúbban szabályozza a szülő részéről elutasított védőnői szolgálat esetében követendő eljárásrendet. A cél az, hogy a tragédiák megelőzése érdekében a gyermek ne kerülhessen ki az egészségügyi ellátó rendszer látóköréből.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 2017. változásokkal indult: Dr. Peukert Erika járási tiszti főorvos került a móri Népegészségügyi Osztály élére. Ezzel teljessé vált Fejér megye járási tiszti főorvosainak köre. A Népegészségügyi Főosztály egy Laboratóriumi Osztállyal bővült, a főosztályon három osztály működik: közegészségügyi, járványügyi és laboratóriumi osztályok. Utóbbi vezetője Alföldi Attila. A laboratóriumok jelentős részben a „zöldhatóságtól” integrálódtak a népegészségügybe. Az osztály elsődleges feladata a környezeti elemek mérése, értékelése, e mellett a munkahelyi zajt, rezgést és megvilágítást is vizsgálja.

Dr. Pásztor László egészségfejlesztő hangsúlyozta, hogy a Semmelweis-emlékév sikere a Guinness-rekord döntési kísérlet, melyhez csatlakozva az e-Bug.eu és a játékos tudomány révén mintegy 3000 fiatal ismerkedett meg a mikrobák világával és a kézmosás fontosságával.

A lakosság egészségi állapotáról szóló tájékoztató alapján 2017-ben a népegészségügy kiemelt programja „2017 – együtt a rák ellen” néven indul. Ennek legfontosabb része a vastagbél szűrés megkezdése. Fejérben 108 háziorvos csatlakozott önkéntesen az Országos Tisztifőorvosi Hivatal EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001. „Komplex népegészségügyi szűrések” című kiemelt projektjéhez, melynek során az 50-70 éves korúaknak lesz lehetőségük vastagbél szűrésen részt venni. A program 2019-től válik teljes körűvé. A szűrővizsgálat várhatóan egy falunyi lakosságot menthet meg évente Magyarországon.

Dr. Bella Ferenc egészségügyi igazgatási szakügyintéző elmondta, hogy az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok 2016. évben is megoszlottak a kormányhivatal járási hivatalai és népegészségügyi főosztálya, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal között.

Fejér megyében az alapellátással és a kórházakhoz nem tartozó járóbeteg szakellátókkal kapcsolatos panaszok kivizsgálása érdekében 20 szakfelügyelő főorvosi felkérés történt. A kivizsgálások eredményéről és a tett intézkedésekről panaszosok minden esetben tájékoztatást kaptak. Egy egészségügyi szolgáltatóval szemben egészségügyi bírság kiszabása is szükséges volt.

Ápolásszakmát érintő panasz miatt két esetben történt helyszíni, és dokumentáció ellenőrzéssel egybekötött panaszkivizsgálás. Mindkét esetben hatósági intézkedés volt, végzésben.

Az ápolási szakfelügyelet kiemelt munkatervi feladatként elvégezte a fekvőbeteg intézményekben a gépi lélegeztetett betegek ellátásának hatósági ellenőrzését. Az ellenőrzések 6 fekvőbeteg ellátó osztályt érintettek. 100 %-ban teljesültek, hatósági intézkedés kezdeményezésére nem került sor.

Kiemelt munkatervi feladata volt ezen kívül a stroke ellátás és az oxigénterápia ellenőrzése, amelyre összesen 18 fekvőbeteg osztályon került sor. Hatósági intézkedésre két esetben volt szükség.

A védőnők szakmai irányítása körében az elmúlt évben a koragyermekkori kiemelt projekt fenntartási feladatainak megvalósítása kapta a legnagyobb hangsúlyt. Ennek célja a területi védőnői ellátásában a korszerű módszerek bevezetése, egységes alkalmazása.

Fontos feladat volt ezen kívül a védőnők szakmai irányítása a védőnői méhnyakszűrés végzésében, melynek célja a védőnői méhnyakszűrésre kiképzett részvételének támogatása a szűrésben.

Dr. Krisztián Erika járványügyi osztályvezető értékelése szerint Fejér megye járványügyi helyzete az elmúlt évben kedvezően alakult. A 2015. évben nagy számban jelentkező bárányhimlő esetek előfordulása csökkent. 2016. év folyamán országosan és megyénkben is magasabb számban jelentkeztek skarlát megbetegedések.

Megyénkben az életkorhoz kötött kötelező védőoltások eredményei változatlanul igen jók, az átoltottság 99% feletti, néhány tized, illetve század százalékkal térnek el a 100%-os oltottsági aránytól. Az eltérések túlnyomó többségét betegség miatti védőoltás halasztás jelenti. A védőoltások felügyeletét ellátó munkatársak ezeket az eseteket folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a védőoltások a betegség lezajlása után mihamarabb megtörténjenek.

A kisgyermekek körében súlyos agyhártyagyulladást, tüdőgyulladást okozó Pneumococcus baktérium elleni védőoltások esetében az oltottsági arány 100 %-os. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások magas oltottsági aránya országunk járványügyi biztonságának egyik jelentős alapköve.

A méhnyakrák megelőzési program részeként bevezetésre került Human Papillomavírus elleni védőoltások esetében is nagyon jók az eredmények. A szülők több mint 80 %-a kérte leánygyermeke számára a védőoltást.

A következő évben is kiemelt feladataik közé tartozik a fertőző betegségek felügyelete, megelőzése, az életkorhoz kötött kötelező védőoltások magas teljesítési arányának megőrzése, az egészségügyi intézmények ellenőrzése, a kézhigiéne fejlesztésének elősegítése.

Dr. Belláné Apostol Mária közegészségügyi osztályvezető kiemelte, hogy az éves ellenőrzési terv témavizsgálataiban a közegészségügyi biztonság megtartása volt az elsődleges cél. Az élelmiszer és kozmetikum minták laboratóriumi vizsgálatait ütemterv szerint elvégeztették. 34 db mintát vettek, kifogásoltság miatt 7 esetben vált szükségessé hatósági intézkedés. A fertőtlenítőszerek hatásosságát laboratóriumi vizsgálatokkal kontrolláltatták. A bevizsgált fertőtlenítőszerek hatásosnak bizonyultak. Az új közétkeztetési rendelet alapján az iskolai, óvodai étkeztetést, a gyermekek étrendjét 32 főzőkonyhán tápanyagszámítással vizsgálták. Az egészséges életmód szemszögéből a változás pozitív. A települési ivóvíz minták laboratóriumi vizsgálatára közel 3000 alkalommal került sor, 143 vizsgálatot hatóságuk kezdeményezett. Az ivóvizek 95%-a megfelelő minősítést kapott, 15 esetben hoztak határozatot a vizsgálatot követően. Ellenőrizték valamennyi szezonálisan működő medencés fürdőt, strandfürdőt, a fürdővizek laboratóriumi vizsgálatával kiegészítve. 133 fürdővíz és tápvíz minta hatósági laboratóriumi vizsgálata történt meg, 5 esetben volt szükség intézkedésre. A természetes fürdőhelyeken végzett helyszíni ellenőrzések száma 36 volt, az ellenőrzések hatósági laboratóriumi vizsgálattal is kiegészültek.

2016. évben Fejér megyében 508 személy került ellátásra mérgezés miatt, ami jelentősen meghaladja a 2015. évi esetszámot (422), de lényegében megegyezik a 2014. évivel (541). Élelmiszer eredetű megbetegedések száma az előző évhez képest jelentősen nem változott 7 esemény került bejelentésre, közöttük 2 gombamérgezés.

Dr. Varga Erika, Székesfehérvár januártól kinevezett járási tiszti főorvosa beszámolt arról, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2016. évi szezonban is kiemelt figyelmet fordítottak a Velencei- tó partján üzemelő természetes fürdőhelyek ellenőrzésére. Társhatóságok bevonásával egyeztetéseket folytattak, tájékoztatást adtak a területileg illetékes önkormányzatok képviselőinek, üzemeltetőknek, rendezvényszervezőknek. Tárgyévben 12 kijelölt természetes fürdőhelyre adtak ki fürdővíz használati engedélyt. A fürdővíz vizsgálati eredmények alapján a tó vízminősége minden strandon megfelelő volt. A vendégek számára heti rendszerességgel egészségügyi szűréseket szerveztek.

Szakmai segítséget nyújtottak több településen az egészségnap lebonyolításához. Egyik legsikeresebb rendezvényük az AIDS világnapján, a felelős szexuális magatartásról rendezett vetélkedő volt.

A zenés – táncos rendezvények esetében a szervezők részéről a bejelentési fegyelem javulást mutat. Az illetékességi területükön megrendezésre került rendezvények (EFOTT, FEZEN, Királyi Napok, stb.) a jogszabályokban előírtak betartásával zajlottak.

Dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos (Dunaújváros) elmondta, hogy a közegészségügyi-járványügyi helyzet biztonsága illetékességi területükön megfelelő volt, jelentősebb megbetegedési számmal járó járvány, egészségügyi válsághelyzet nem következett be.
Az egészségügyi alapellátásban tapasztalható az ellátó orvosok nyugdíjba vonulása miatt praxisok megüresedése, de szerencsére többnyire viszonylag hamar betöltésre kerülnek. Sajnos ennek ellenére a kis települések háziorvosi praxisainak betöltésére kevés esély mutatkozik. Ez jelenleg három kisebb települést jelent a sárbogárdi járásban.

Az elmúlt év eseményeiből fontosnak tartotta megemlíteni a Dunaújvárosban már harmadik alkalommal megrendezett mellrák elleni sétát és a sétához  kapcsolódó rendezvényt, melyeknek köszönhetően az elmúlt három évben emelkedett az emlőszűrésen részt vett nők aránya. A programot természetesen ebben az évben is megrendezik.

Nyáron, Dunaújvárosban “Rockmaraton” volt, augusztusban Igar-Dádpusztán az „OZORA-fesztivál”.

A közegészségügyi feltételek biztosítása és az egészségügyi ellátás a jogszabályoknak megfelelő módon megtörtént a rendezvények idején.

Dr. Peukert Erika, a Mór-Bicskei járás januártól kinevezett járási tiszti főorvosa elmondta, hogy családorvosi és egészségpénztári gyakorlattal rendelkezik, nagy lelkesedéssel vág új munkájába.

Az elmúlt évről ezért csak közvetett tudomással bír. A bicskei menekülttábor decemberi bezárását említette, mint olyan eseményt, mely jelentősen hozzájárult a lakosság járványügyi biztonságérzetének növekedéséhez.

Még nem ismeri a területet, de szándékában áll minél előbb felkeresni a hozzá tartozó településeket, vezetőiket.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Fotók: M.-Kiss Anikó
Fotók: M.-Kiss Anikó
Dr. Varga Erika székesfehérvári járási tisztifőorvos
Dr. Varga Erika székesfehérvári járási tisztifőorvos

3

Dr. Müller Cecília megyei tisztifőorvos
Dr. Müller Cecília megyei tisztifőorvos

Fotók:M.-Kiss Anikó

Látogatási tilalom Fejérben – influenza jelentés

kórházi látogatási tilalom – influenza járvány a megyében

Sajtóközlemény az influenza helyzetről, 2017. január 18.

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2017. január 09 és január 15. között (2017. 02. hetében) a megye területén 1246 fő, az előző hetinél 88,8%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 297,8%ooo volt. A Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 338,7%ooo (előző héthez képest 56,4%-os emelkedés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 336,4%ooo (előző héthez képest 203,3%-os emelkedés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 107,6%ooo (előző héthez képest 90,0%-os emelkedés). Mindhárom népegészségügyi osztály illetékességi területén növekedés volt tapasztalható. A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 3 hétben fokozatos növekedést mutat, a 2. héten elérte a járványos küszöb érték közel kétszeresét.

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek 40,1%-a a 0-14 éves; 34,1%-a a 15-34 éves; 19,2%-a a 35-59 éves és 6,6%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek több mint egyharmadát a gyermekek, több mint egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 2. héten a Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén lévő egy óvodából érkezett jelentés. A megbetegedések a hét elején kezdődtek magas lázzal, felsőlégúti hurutos tünetekkel, hányással. A hiányzások aránya elérte az 55%-ot.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 2017. év harmadik hetében a jelentést megelőzően érkezett jelzés 2 óvodai közösséget érintően. A Móri Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén egy óvodában észlelték a légúti megbetegedések nagyobb számát. A megbetegedések a 3. hét elején kezdődtek, lázzal, köhögéssel, torokfájással, fülfájással, orrfolyással. A hiányzások aránya 72%-os volt. A Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén lévő óvodában a megbetegedések a 2. hét végén kezdődtek magas lázzal, végtagfájdalommal, felsőlégúti tünetekkel. A hiányzások aránya 38%-os

Magyarországon 2016. 40. hetétől a jelentés elkészítéséig a beküldésre került légúti mintákból 63 betegnél igazoltak influenza A és egy betegnél influenza B vírus okozta fertőzést. Négy esetben adenovírus, egy esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg. Magyarországon az európai helyzethez hasonlóan a H3N2 altípusú influenza A vírus dominanciája figyelhető meg, jelen szezonban azonosított influenza vírusok 75%-a ehhez az altípushoz tartozott.

Megyénk területéről a jelentés írásáig 3 influenza A(H3N2) vírus került azonosításra.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány100 ezer lakosra) 2016/2017. évi influenza szezonban, Fejér megyében

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

52.hét

01.hét

02.hét

Dunaújváros, Sárbogárd

111,0

111,0

336,4

Mór, Bicske

45,3

56,6

107,6

Székesfehérvár

120,3

216,5

338,7

FEJÉR MEGYE

104,5

157,8

297,8

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében 2017. január 19-től kórházi látogatási tilalom elrendelésére hívtuk fel a megye valamennyi fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményét, minden osztályra kiterjedően. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az influenza figyelőszolgálat adatai szerint a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány két járási hivatal népegészségügyi osztály és a megye illetékességi területén jelentősen meghaladta a járványos küszöb értéket, egy járási hivatal illetékességi területén jelentős emelkedés volt látható és a beküldött mintákból influenza vírus is kimutatásra került. A megye területéről származó több légúti mintából már kimutatásra került influenza vírus, valamint légúti tünetekkel járó közösségi halmozódások kerültek jelentésre. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelyén saját hatáskörben 2017. január 18-tól látogatási tilalmat rendelt el.

Európában már megkezdődött az influenza vírusok terjedése. A Járási Népegészségügyi Osztályoktól beérkezett heti jelentések alapján megyénkben influenza járvány van.

Az influenza megelőzésének legfontosabb eszköze a védőoltás, hatékony védelmet jelent a megbetegedés és annak súlyos, akár halálos szövődményeivel szemben is. A védőoltást ajánlott minden szezon előtt évente megismételni a vírus rendkívüli változékonysága miatt.

Az influenza megbetegedés súlyos lefolyása szempontjából fokozottan veszélyeztetettek a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri, légúti, máj és vesebetegek, anyagcsere betegségben szenvedők, cukorbetegek, daganatos betegek és immungyengeségben szenvedők, rehabilitációs, ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápoltak, gondozottak, várandós kismamák, 60 év felettiek. Számukra az influenza elleni védőoltás térítésmentesen a háziorvosoknál rendelkezésre áll. Az influenza védőoltás élővírust nem tartalmaz, betegséget nem okoz, beadása nem jelent veszélyt a fejlődő magzatra.

Térítésmentes influenza védőoltásra jogosultak az állattartó telepeken dolgozók, akik baromfi, sertés tartásával foglalkoznak, illetve ezen állatok szállításával, feldolgozásával, megsemmisítésével foglalkoznak.

A védettség 10-14 nap alatt alakul ki. A védőoltást még érdemes az elkövetkező napokban beadatni.

Megyénkben a térítésmentes influenza elleni védőoltás kétharmada már beadásra került, a jogosultak számára azonban még rendelkezésre áll a szükséges mennyiség.

A megbetegedettek forduljanak orvoshoz, tartsák be kezelőorvosuk tanácsait, a mihamarabbi gyógyulás és a további fertőzések elkerülése érdekében.

A következő intézményeket érinti a látogatási tilalom:

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, Dunaújváros

Sirály Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., Kincsesbánya

Hársfalevél Egészségügyi Nonprofit Kft., Alcsútdoboz

Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona,
Ráckeresztúr

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály részéről

Mammográfiás szűrő kamion indul Fejérben

A mobil szűrőállomással érkező szakemberek ebben a hónapban három településen végeznek mammográfiás vizsgálatot.

2017. január 25-én Bodméron, január 26, 27-én, és 30-án Pusztavámon, valamint január 31-én Nagyvelegen vehetnek részt szűrésen a meghívóval rendelkező hölgyek. A rendelési idő hétfőtől péntekig 9:00-15:30 között lesz. A mobil emlőszűrő kamion telefonszáma: 06-20/456-4256

A mammográfiás szűrőállomás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Radiológiai szakrendelésén a Hunyadi utcában továbbra is fogadja a hölgyeket. Ide várják 2017. január hónapban Székesfehérvárról mammográfiás vizsgálatra azokat, akik tavaly vagy idén meghívó levelet kaptak, de még nem vettek részt az emlőszűrésen.

A rendelési idő hétfőn és pénteken 7:30-13:30-ig, kedden, szerdán és csütörtökön 7:30-17:00-ig tart. A meghívólevélen szereplő időpont az alábbi telefonszámon módosítható: 06-20/387-7996.

MammAlba kamion2

Elhelyezték a Bicskei Járási Hivatal alapkövét

Ünnepélyes keretek között december 12-e hétfő délelőtt írta alá Dr. Petrin László a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke valamint Pálffy Károly Bicske Város Polgármestere az alapkőletételről szóló dokumentumot, majd közösen helyezték el a kapszulát a megépülő hivatal helyszínén.

A Bicskei Járási Hivatal jelenlegi épülete 1974-ben épült. Az épülettömbben a járási hivatalon kívül orvosi rendelő, gyógyszertár, valamint a Magyar Távközlési Rt. és a Tigáz Zrt. használaton kívüli irodái is megtalálhatók.

A Fejér Megyei Kormányhivatal egy igazgatási centrum kialakítását célozta meg a Bicske önkormányzatával együttműködve, az új épület a polgármesteri hivatal közvetlen szomszédságában épül meg. A költöztetéssel kapcsolatban a legcélszerűbb az volt, ha az önkormányzat a járási hivatalnak otthont adó ingatlan vegyes tulajdonának megszüntetésével telket ad egy új járási hivatal felépítéséhez. A kormányhivatal munkatársai tervezték meg az épületet.

A járási hivatalba 14 településről érkeznek ügyfelek, havonta összesen közel háromezren. Velük jelenleg 63 hivatali munkatárs foglalkozik Bicskén. A szervezeti egységek mellett kormányablak is helyet kap az új épületben.

A megépülő hivatal alapterülete 2333 m2 lesz. Ez az eddig használt épületek alapterületénél mintegy 100 m2-rel kisebb, de tartalmaz egy többfunkciós 133 m2 alapterületű, (86 fő befogadására alkalmas) előadótermet, továbbá az ügyfélterek megnövelésével, kulturált ügyfélkiszolgálásra ad lehetőséget. A szakemberek korszerű építőanyagokat alkalmaznak majd, így az épületkomplexum éves fűtési költsége 3,75 millió Ft-ra kalkulálható, a megtakarítás évi 3,97 millió Ft lesz.

Az új járási hivatal megépülése a térség lakói számára is bizonyítja, hogy a kormányzat sokat tesz a modern közigazgatás megteremtése érdekében. Fontos azonban az is, hogy a Bicskei Járási Hivatal dolgozói a nagyon leromlott állapotú mostani épület után végre méltó körülmények között végezhetik munkájukat – tájékoztat a Fejér Megyei Kormányhivatal.

Szakonyi Balázs

kommunikációs referens

Fejér Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti Kabinet

Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefon: (+36) 22/526-916

Mobil: (+36) 20/539-2237

E-mail: szakonyi.balazs@fejer.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Sajtóközlemény az influenza helyzetről, 2016. december 7.

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2016. november 28. és december 04. között (2016. 48. hetében) a megye területén 363 fő, az előző hetinél 37,5%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 86,8 %ooo volt. A Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 111,0%ooo; (előző héthez képest 81,8%-os emelkedés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 90,8%ooo (előző héthez képest 3,6%-os csökkenés), a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi osztály illetékességi területén pedig 5,7%ooo (előző héthez képest 50%-oscsökkenés). A 48. héten a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány a megye illetékességi területén a járványos küszöb érték alatt van, nincs influenza aktivitás.

Az orvoshoz forduló betegek 28,4%-a a 0-14 éves; 30,7%-a a 15-34 éves; 30,7%-a a 35-59 éves és 10,2%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki.

A jelentés írásáig 2016. 40. hetétől megyénkből beküldésre került légúti mintákból influenzavírus jelenléte nem igazolódott.

Közösségi halmozódásról nem érkezett jelentés.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2016/2017. évi influenza szezonban, Fejér megyében

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

46.hét

47.hét

48.hét

Dunaújváros, Sárbogárd

70,6

97,5

90,8

Mór, Bicske

5,7

11,3

5,7

Székesfehérvár

68,5

61,1

111,0

FEJÉR MEGYE

58,2

63,1

86,8

Székesfehérvár, 2016. december 7.

Tájékoztatást adta a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály részéről:

Dr. Müller Cecília s.k. Dr. Krisztián Erika s.k.

megyei tiszti főorvos járványügyi osztályvezető főorvos

Tisztelettel:

Dr. Simon László

kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Dr. Krisztián Erika

járványügyi osztályvezető főorvos

Felkészülés a téli rendkívüli időjárási helyzetekre

November 25-én pénteken megtartotta őszi ülését a Fejér Megyei Védelmi Bizottság Dr. Simon László kormánymegbízott, a védelmi bizottság elnöke vezetésével.

A Magyar Közút NZrt. Fejér Megyei Igazgatóság tanácstermében megtartott ülésen részt vettek a bizottság állandó és meghívott tagjai, valamint a meghívott vendégek. Az egyik legfontosabb, legaktuálisabb témát a téli rendkívüli időjárási helyzetekre való felkészüléssel kapcsolatos kérdések jelentették.

A téli rendkívüli időjárási helyzetre felkészülés aktuális feladatairól Molnár István, a Magyar Közút NZrt. Fejér Megyei igazgatója és Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója tartott beszámolót. Molnár István arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy november 10-e óta a közútkezelő minden mérnöksége napi 24 órás szolgálatban látja el feladatát. Elhangzott, hogy Fejér megyében a tél 110 napjából 70 olyan van, amikor be kell avatkozni, és nagyjából 20 napot esik a hó.

Téli útüzemeltetésen a jövőben módosítás szükséges – hangsúlyozta Molnár István. A szakember hozzátette: ennek lényege a teljes úthálózat – nem csak a főbb utak – síkosság, és hó mentesítése. A közútkezelő gépparkja nagy teljesítményű járművekkel egészült ki, jelenleg több mint 70 gép van. Előszerződéseket is kötött vállalkozókkal a közútkezelő, így szükség esetén 160-170 gép tisztíthatja majd az utakat. Molnár István fontosnak tartotta elmondani, hogy körzetbejárási terv alapján dolgoznak a gépek, ha valaki felemelt kotróval közlekedő járművet lát az azt jelenti, hogy az éppen a körzete felé tart. Az útmeteorológiai állomások több helyszínről szolgáltatnak adatokat ez is nagyban segíti a védelmi munkát, aminek azonban legfontosabb eleme az együttműködés – fejezte be tájékoztatóját Molnár István.

Magosi Lajos tűzoltó ezredes arról beszélt, hogy a katasztrófavédelmi igazgatóság felvette a kapcsolatot az önkormányzatokkal, az elakadt személyek mentése biztosított, az elhelyezésükben a települések segítenek. A vasúti személyszállítás régiós szinten működik, a szolgáltatónak tájékoztatási kötelezettsége van a katasztrófavédelem felé, és az utazó közönséget is megfelelően tájékoztatniuk kell. Az általános téli tájékoztatásról a Magosi Lajos elmondta, hogy fontos a lakosság figyelmének felhívása, hogyan készüljenek a télre és mit tegyenek veszély esetén. Ebben a katasztrófavédelem vállal jelentős szerepet.

A téli rendkívüli időjárási helyzettel összefüggő felkészülési feladatok fontosságáról, valamint a megyei védelmi bizottság idén végrehajtott feladataival kapcsolatban szóbeli kiegészítéseket tett és a teendők jelentőségét hangsúlyozta Hári László alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály képviseletében és Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főosztályvezetője a testület ülésén.

A tájékoztatókat a megyei védelmi bizottság tudomásul vette, a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

Az ülést követően a Magyar Közút NZrt. Fejér Megyei Igazgatóság udvarán a téli síkosság és hómentesítés korszerű eszközeit tekintették meg a résztvevők – tájékoztat a Fejér Megyei Védelmi Bizottság.

Üdvözlettel:

Szakonyi Balázs

kommunikációs referens

Fejér Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti Kabinet

Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefon: (+36) 22/526-916

Mobil: (+36) 20/539-2237

E-mail: szakonyi.balazs@fejer.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer