Kápolnásnyék – Pázmánd között kialakítandó kerékpárút

A kedvezményezett neve: Pázmánd Község Önkormányzata

A projekt címe: Kápolnásnyék – Pázmánd között kialakítandó kerékpárút

A szerződött támogatás összege: 320 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Alapvető cél egy hatékonyan működő, összefüggő kerékpáros úthálózat megvalósítása, melynek legfontosabb lépcsőfoka egy összefüggő, a térségi céloknak leginkább megfelelő gerinc úthálózat kialakítása. A térségi települések közötti kerékpáros elérhetőség javítása a mindennapos, munkába járó (hivatásforgalmi) forgalom mellett a turisztikai kerékpáros közlekedés fellendülését, térnyerését eredményezi. A térség tervezett gerinchálózatának egyik alapvető elemeként, egy észak-déli irányban húzódó nyomvonal kialakításának lehetőségeit vizsgáljuk. A vizsgált nyomvonal a 811. főút mentén kerül kialakításra, Bicske – Felcsút – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény – Vereb – Pázmánd –Kápolnásnyék útvonalon. Az érintett települések felfűzésén túl a nyomvonal kapcsolódik a Velencei-tó körüli kerékpárúthoz, és közvetlen elérést biztosít Székesfehérvár felé. A javasolt nyomvonal a szomszédos települések összekötésével, az érintett települések forgalmat generáló területeinek összekapcsolásával alapvetően hivatásforgalmi célokat szolgál. A hálózati adottságok miatt, a tervezett nyomvonal vonalvezetése megfelelően kiszolgálja a turisztikai kerékpáros közlekedés igényeit is.

Jelen pályázat Pázmánd-Kápolnásnyék nyomvonal fejlesztését tűzte ki célul első ütemként.

A fejlesztés eredményeként 5,1 km kialakított kerékpárforgalmi létesítmény jön létre, ezen belül pedig a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 1,33 km, illetve 2 db kialakított új, forgalomcsillapított övezet kerül kialakításra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projektazonosító száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015

01

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Tisztelt Érdeklődők!

A Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei csoportjának indulása 2018. január 2-tól várható az engedélyezés lezárulását követően.

A felvétellel kapcsolatos igényüket írásban szíveskedjenek benyújtani a Pázmándi Pitypang Óvoda címére: 2476 Pázmánd, Fő u. 25., vagy elektronikus formában: ovoda@pazmand.hu címre.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

  • a felvétel indoklását,
  • másolatban a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi azonosító okmányát
  • lakcímkártyáját
  • a szülő személyi azonosító okmányát
  • lakcímkártyáját
  • telefonos elérhetőségét.

Jelentkezési határidő: 2017. december 15.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KIS BÖLCSŐDÉST!

Fedorné Baracsi Judit
Mb. óvodavezető

Hirdetmény – Pázmánd, 837 hrsz alatti részterület

HIRDETMÉNY

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2017.(IV. 24.)önkormányzati határozata alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A 2476 Pázmánd, 837 hrsz alatti, „kivett közterület és közpark”művelési ágú belterületi ingatlan 661m2 területrészét eladásra a helyben szokásos módon meghirdeti.

Az ingatlan vételára: 1.983.000 forint
(Csak egy összegben történő kifizetés lehetséges)

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017. július 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. július 25. napját követő soron
következő Gazdasági Bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülés.
A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 60 napon belül köteles a teljes
vételárat átutalni az önkormányzat B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 57800019-10057096 számú számlájára.

Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

Bővebb felvilágosítás a Pázmándi Polgármesteri Hivatal polgármesterétől, jegyzőjétől személyesen (2476 Pázmánd, Fő u. 80.), illetve a 06/22/238004-es telefonszámon kérhető.

Országos tűzgyújtási tilalom

A Földművelésügyi Minisztérium az ország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A 2017. március 3-tól érvényben lévő tűzgyújtási tilalom részleteit IDE KATTINTVA lehet elérni. A tilalom visszavonásig érvényes!

Az ország területén érvényben lévő aktuális tűzgyújtási tilalmakról és további információkról IDE KATTINTVA olvashat részletes információkat.

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai szóló tájékoztatód IDE KATTINTVA tudja letölteni.

Letölthető dokumentum:
Kérelem – külterületi irányított égetés engedélyezéséhez
7/2000.(VII.1.) önkorm.rendeletet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról,
A 7/2000 (VII.1) rendelet, 6/2011.(XI.28.)  számú módosítása

2016. június 21. Testületi ülés meghívó

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 21. napján 20:30 órai kezdettel rendes nyílt és zárt képviselő-testületi ülést tart melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pázmánd Község Önkormányzata (2476 Pázmánd Fő utca 80.)

Nyílt ülés napirendi pontjai

1. Pályázatok

  • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak, járdák)
  • önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása
  • Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

Zárt ülés napirendi pontjai

1. Kamarai állásfoglalásokkal szemben benyújtott kifogások

Előterjesztő: Járfás Andrea Jegyző

Pázmánd, 2016. június 17.

Tisztelettel:

Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

 Értesítjük, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2015. augusztus havi természetbeni juttatását (Erzsébet utalványban) folyósítjuk.

2015.08.28-án (pénteken) 8 órától 12 óráig valamint 2015.08.31-én (hétfőn) 8 órától 18 óráig áll módjában átvenni a Pázmándi Önkormányzat épületében 2476 Pázmánd, Fő utca 80. szám alatt.

Az utalványokat személyesen, személyi igazolvány felmutatásával, vagy meghatalmazással áll csak módunkban, az arra jogosult személynek átadni.

Pázmánd, 2015.08.25.

Járfás Andrea s.k.
jegyző

 

2015.08.10.-i Képviselő-testületi ülés meghívója

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2015. augusztus 10. napján (hétfő) 20:00 órai kezdettel (Gazdasági Bizottsági ülések után) rendes nyílt és zárt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pázmánd Község Önkormányzata (2476 Pázmánd Fő utca 80.)

Nyílt ülés napirendi pontjai

1.)        Adverticum Kft.-vel kötendő bérleti szerződés tervezet
             Előterjesztő: Radványi Gábor Gazdasági Bizottság Elnökhelyettese

2.)        Kormányhivatali észrevételek – adórendelet felülvizsgálatára felhívás.
              Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző

3.)        Közvilágítás korszerűsítés
             Előterjesztő: Sárkány Zoltán alpolgármester

4.)        Pázmándi Pitypang Óvoda alapító okirat módosítása
              Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző

5.)        Gördülő fejlesztési terv elfogadása
              Előterjesztő: Zámbóné Vajda Adrienn alpolgármester

6.)        Közbeszerzési terv elfogadása
              Előterjesztő: Zámbóné Vajda Adrienn alpolgármester

Zárt ülés napirendi pontjai

1.)        Szolgálati lakásokkal kapcsolatos kérelmek
            Előterjesztő: Radványi Gábor Gazdasági Bizottság Elnökhelyettese
Meghívott: Tóth Lajos és Nagy Judit Pázmánd, Széchenyi u. 38. sz. alatti bérlők
Mataczné Törjék Leonóra Pázmánd, Gesztenye fasor 1. sz. alatti bérlő
özv. Gáncs Andrásné Pázmánd, Fő utca 67. sz. alatti bérlő

 2./        2015. augusztus 20.-i ünnepség alkalmával átadandó kitüntetésekről döntéshozata
               Előterjesztő:    dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

3./        Óvodavezetői pályázatra beérkezett pályázatok
              Előterjesztő: Radványi Gábor Gazdasági Bizottság Elnökhelyettese

4./        Köztartozás-mentes adózói adatbázisba (KOMA) felvétel igazolás, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése és összeférhetetlenségi nyilatkozatról határozathozatal
              Előterjesztő: Járfás Andrea jegyző

5.)        Szociális kérelmek előzetes vizsgálata
              Előterjesztő: Radványi Gábor Gazdasági Bizottság Elnökhelyettese
Lukácsné Sipos Szilvia köztisztviselő

Pázmánd, 2015. augusztus 06.

Tisztelettel:
Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester