Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (intézményfenntartó társulás)

2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22 470 288,
Fax: 22 589 157
e-mail: human01@freemail.hu

Gyermekjóléti szolgáltatás:
Segítséget ad a szülőknek, hogy biztosítani tudják a gyermekek testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésének feltételeit. A településen működő intézményekkel együttműködve elősegíti a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetését

Családsegítés:
Segítségnyújtás azon személynek, akiknek a családjában működési zavar, konfliktus illetve krízis helyzet alakult ki.

Segítségnyújtás:

  • Hivatalos ügyek intézésében
  • Nyomtatványok, kérelmek kitöltésében
  • Jogi ügyekben segítségnyújtás, továbbirányítás
  • Családtámogatási ellátások igénybevételében

Családgondozó: Halász Károlyné 06 (30) 361 9662
Fogadó óra: szerda: 13.00-14.00
Polgármesteri Hivatal Pázmánd Fő út. 80.