Tűzgyújtási szabályok

Print Friendly, PDF & Email

Tűzgyújtás a szabadban
Mindenfajta égetés tilos!

Kivétel, ha van helyi önkormányzati rendelet, amely ezt szabályozza. A rendeletben meghatározott időszakban és csak akkor, ha nincs viharos szél.
Akkor is csak száraz avar, gaz, kerti hulladék égethető, semmiféle más anyag nem tüzelhető!

Belterületen történő égetéshez nem kell külön engedély, külterületen történő égetéshez 10 nappal az égetés megkezdése előtt engedélyt kell kérni az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályától, 3000.-Ft illeték lerovása mellett.

Amennyiben tűzgyújtási tilalom van érvényben akkor a külterületen történő égetéshez nem kérhető és nem is adható engedély!
A területek meghatározásánál a zártkert nem értelmezhető, így a helyrajzi számok a mérvadók.
A 0-ással kezdődő helyrajzi számok minősülnek külterületnek, így engedélykötelesnek.

Nem engedélyezett égetés esetén a terület tulajdonosát 20.000.-Ft-tól 400.000.-Ft –ig. terjedő pénzbírsággal sújthatják!

A tüzeléseket a közterület felügyelők kötelesek ellenőrizni, szükség szerint intézkedni!


2017-05-25