Tájékoztatás a kerti kutak engedélyezéséről 2019. évtől

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatás a kerti kutak engedélyezéséről 2019. évtől

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a

  • 01.01. napját megelőzően
  • engedély nélkül létesített kutakra
  • december 31-ig

fennmaradási engedélyt kell kérni, melynek elmaradása vízgazdálkodási bírság kiszabását vonhatja maga után.

 

Kerti kutak bejelentésére a  – MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ-t  a 2018. december 20-án kihirdetett 2018. évi CXXI. törvény teszi lehetővé.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges azon kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amelyek a következő feltételeket együttesen teljesítik:

  1. a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  3. nem gazdasági célú a vízigény.

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/03/1889-l/2018. tájékoztatója alapján Pázmándon a jegyzők hatáskörébe a házi ivóvízigényt vagy a háztartási igényt kielégítő ásott, fúrt kutak tartoznak, amelyek a talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek az alábbi feltételekkel:

Feltételek: Megjegyzés, magyarázat:
A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel. Nem történhet a vízkitermelés rétegvízből, vagy karsztvízből.
Magyarországon a talajvizek átlag mélysége a hegy- és dombvidéki területek kivételével ritkán haladja meg a 20 métert, ezért amennyiben a létesítési engedély iránti kérelemben ezt meghaladó mélység szerepel, vizsgálni kell, hogy a kút valóban talajvízadó rétegre létesül-e. E tekintetben a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető eligazítás.

Minden egyéb vízilétesítmény vonatkozásában az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik hatáskörrel, mely  Pázmánd tekintetében:

Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Tel.: 22/513-235
Kirendeltség-vezető: Vén Norbert tű. alezredes

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy 2019. év tavaszán várhatóan újraszabályozásra kerül az engedélyezéssel kapcsolatos eljárásrend is, amit feltétlenül érdemes megvárni a kérelem benyújtásával. Erről ismételten tájékoztatást adunk majd.

A jegyzői eljárással kapcsolatos részletes tájékoztató és az alkalmazandó nyomtatványok a honlapon letölthető lesz.

További információ ügyfélfogadás napokon a Pázmándi Polgármesteri Hivatalban (2476 Pázmánd, Fő utca 80.) vagy a 22/238-004 telefonszámon kérhető.

Járfás Andrea jegyző


2019-02-14