Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Print Friendly, PDF & Email

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-6 éves gyermekek óvodai nevelése, oktatása a helyi Pedagógiai Program és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

  •       Jó szintű Jó kommunikációs készség, türelem, magabiztosság, szakmai tudás, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pordány-Horváth Ágnes nyújt, a 304849484 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2476 Pázmánd, Fő 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2476 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Pordány-Horváth Ágnes részére a pehorvathagi@gmail.com E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Pordány-Horváth Ágnes, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Új csóri út 104. 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pazmandovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


2020-06-22