Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Print Friendly, PDF & Email

Pázmándi Pitypang Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása az ÓNAP és a helyi pedagógiai program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, legmagasabb iskolai végzettséget és egyéb szakirányú végzettséget igazoló oklevelek másolatai. Sikeres pályázás estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.n

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fedorné Baracsi Judit nyújt, a 06/70 520 0095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Pázmándi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (2476 Pázmánd, Fő utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Fedorné Baracsi Judit részére a ovoda@pazmand.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 14.


2018-01-24