Pályázat Jegyző munkakör betöltésére

Print Friendly, PDF & Email

Pázmándi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pázmándi Polgármesteri Hivatal Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 80.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Pázmánd Község Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogkörök gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyzői hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

A hivatalt fenntartó önkormányzat munkájának előkészítése, végrehajtásának szervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Pázmánd Község Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogkörök gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyzői hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pázmándi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Magyarország helyi örnkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, és a helyi közszolgálati szabályzatban foglaltak az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, igazgatásszervezői vagy állami jogtudományi képesítés,vagy okleveles közigazgatási menedzser, közigazgatási vagy jogi szakvizsga,,
 •       jegyzői, aljegyzői vezetői tapasztalat, anyakönyvi szakvizsga, pályázati koordinátori végzettség, – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Közigazgatási szakvizsga,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       anyakönyvi szakvizsga, – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       jogi egyetemi végzettség, – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       jegyzői, aljegyzői vezetői tapasztalat, – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 •       ECDL
 •       önkormányzati ASP szakrendszerek haszánlatában szerzett gyakorlati tapasztalat,
 •       pályázati koordinátori végzettség szakmai tapasztalat,
 •       kiváló együttműködési képesség,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés, szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködési képesség,,
 •       Kiváló szintű empatikus bánásmód,,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,
 •       Kiváló szintű szakmai elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 4562012. (III.20.) Korm.rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 •       Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okirat másolata,
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány,
 •       Vezetői munkakör ellátására vonatkozó elképzelések,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, illetve azok nyilvánosságra hozatalához,
 •       Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati-tételi kötelezettség vállalásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Személyesen: dr.Virányiné dr.Reichenbach Mónika, Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 80. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Önkormányzat polgármestere bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Személyes elbeszélgetés a polgármester és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázó(k) között. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pázmánd Község Önkormányzata élen jár az innovatív településmenedzsment, egyedi módszertanok, eljárások, döntési mechanizmusok területén. Ezen szemléletmód, kutatásokban részvétel elvárás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pazmand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 26.


2020-06-30