Pályázat gyógypedagógus munkakör betöltésére

Print Friendly, PDF & Email

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 14.00 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

SNI gyermekek fejlesztése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, gyógypedagógus,
  •       Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  •       Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

  •       Kiváló szintű Jó kommunikációs készség, türelem, segítő attitűd

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), valamint hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhet, továbbításához. A pályázó aláírt nyilatkozata, hogy sikeres pályázat esetén hozzájárul adatainak nyilvántartásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pordány-Horváth Ágnes nyújt, a 0670 520 0095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2476 Pázmánd, Fő utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2020 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.
  •       Elektronikus úton Pordány-Horváth Ágnes részére a ovoda@pazmandmail.hu E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Pordány-Horváth Ágnes, Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pazmandovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 25.


2020-06-23