Beiskolázási támogaztás

Print Friendly, PDF & Email

Kedves Pázmándi Szülők!

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri beiskolázási támogatást nyújt pázmándi állandó lakcímmel rendelkező és a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, vagy pázmándi alapfokú oktatási intézménybe járók, illetve a 24. évet be nem töltött közép- és felsőoktatásban résztvevő tanulók részére.

A támogatást a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) rendelet alapján a pázmándi állandó bejelentett lakóhelyén legalább kettő éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy lakóingatlan tulajdonnal és pázmándi állandó bejelentett lakhellyel rendelkező legalább 3 hónap életvitelszerű tartózkodó személy igényelheti.

A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a tanévkezdést követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérelemhez csatolni kell:

  • gyermek lakcímkártyájának másolata
  • kérelmező személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolatát
  • gyermek iskolalátogatási igazolását

A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 5.000, – Ft.

A nyomtatvány elérhető Pázmánd Község Önkormányzatánál (2476 Pázmánd, Fő u. 80.).

A kérelem letölthető ide kattintva

Virányiné dr. Reichanbach Mónika
polgármester távollétében

Sárkány Zoltán
alpolgármester


2019-08-16