Álláspályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pázmándi Pitypang Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pázmándi Pitypang Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyerekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása az ÓNAP és a helyi pedagógiai program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola,
  •       óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, legmagasabb iskolai végzettséget, és egyéb szakirányú végzettséget igazoló oklevelek másolatait. Sikeres pályázás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Pázmándi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (2476 Pázmánd, Fő utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Fedorné Baracsi Judit részére a ovoda@pazmand.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       pazmand.hu – 2017. szeptember 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


2017-09-21