Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Print Friendly, PDF & Email

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-6 éves gyermekek óvodai nevelése, oktatása a helyi Pedagógiai Program és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Jó kommunikációs készség, türelem, magabiztosság, szakmai tudás, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pordány-Horváth Ágnes nyújt, a 06705200095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Pordány-Horváth Ágnes részére a ovoda@pazmandmail.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Pordány-Horváth Ágnes, Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pazmandovi.hu honlapon szerezhet.


2020-10-09