Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Print Friendly, PDF & Email

A Pázmándi Pitypang Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése az óvodai Pedagógiai programban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§         Főiskola, óvodapedagógus,
§         óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Kreatív, rugalmas, együttműködő, innovatív, kezdeményező.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domak Tiborné nyújt, a 06/304803144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Pázmándi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (2476 Pázmánd, Fő utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 216/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes interjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pazmand.hu honlapon szerezhet.


2014-08-19