Sportközpont beruházás dokumentáció

Sportközpont beruházás dokumentáció – 2015.

Érkezett                Dokumentum
2015. május 13. HÉSZ mód. záró-véleményezés
2015. május 12. Pázmánd Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 496 és 497-es hrszú ingatlanokra vonatkozóan
2015. május 12. Állami Főépítésznek HÉSZ mód. záró-véleményezésre megk.
2015. május 11. Együttműk.megáll. C tornateremre.pdf
2015. május 4. Határozat kivonat, és összeférh. megküdés
2015. május 4. HÉSZ módosítás állásáról érdeklődés
2015. április 24. Forster Központ HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 20. Közbesz.Bíráló biz.elnökének jelölése
2015. április 17. Erdészeti Igazg. HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 15. FM földhivatal – HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 14. FM Kat.véd. – HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 13. FM Rendőr-főkapitányság HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 13. Duna-Ipoly HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 10. Sipos J-nak eljárás felfüggesztés kérése
2015. április 10. FM Kormányhiv. HÉSZ mód.véleményezés
2015. április 10. FM Kormányhiv. HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 9. Dr. Wagner – kieg.talajmech.vizsg. nyilatkozat
2015. április 9. KD.Vízügyi Ig. HÉSZ mód. véleményezés.
2015. április 9. Főépítész HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 9. Dr. Wagner – talajmechanikai kieg.vizsg.megend.
2015. április 8. Katasztrófavéd. – HÉSZ mód.
2015. április 8. ÁNTSZ HÉSZ mód. vélemény
2015. április 3. EO-N Gáz tornaterem közműigény megküldése
2015. április 3. Közútkezelői hozzájárulás ivóvíz és tűzcsapok
2015. április 2. HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 2. HÉSZ mód. véleményezés
2015. április 2. HÉSZ mód. véleményezés
2015. március 30. Meghatalmazások és aláírási címpéldány megküldése
2015. március 30. Közműszolgáltatókra vonatkozó meghatalmazások kérése
2015. március 30. Tűzcsapok ügyében ismételet megkeresés
2015. március 26. NMHH véleményezés
2015. március 25. Tornaterem nyilatkozatok
2015. március 25. Járás Építésügyi Hiv- nyilatkozat kapcs.tartás módjáról
2015. március 24. Járási Építésügyi Hiv. építési eng. ügye
2015. március 20. MNSK – HÉSZ mód. visszaigazolása
2015. március 19. Tervezői szerződés
2015. március 19. 18. címzettnek Pázmánd HÉSZ mód.egyszerűsített elj.
2015. március 17. 496. hrsz. HÉSZ mód. (2015.03.17.-i kiadás)
2015. március 17. Albaexpert Bt. árajánlat
2015. március 16. Határozat kérése a Levéltártól
2015. március 16. Megújuló energia
2015. március 16. HÉSZ mód. egyszerűsített elj.
2015. március 16. Albaexpert árajánlat
2015. március 16. HÉSZ és szab. terv. (első változat – javításra szorul)
2015. március 13. Jkv. Járási Ép.és Örökségvéd.hiv. helyszíni bejárásról
2015. március 13. Albaexpert – tornacsarnok tervek megküldése
2015. március 12. Zilaj Bt-nek megrendelés és tervezői szerződés
2015. március 11. Gárdonyi Jegyző – kizáró ok bejelentése
2015. március 11. Értesítés e-mail cím változásról
2015. március 5. Tornaterem engedélyezési folyamathoz benyújtása – dokumentáció
2015. március 5. Tornaterem engedélyezési folyamathoz benyújtása
2015. március 5. MNSK-nál változás bejelentés
2015. március 3. Zilaj Bt. árajánlat
2015. március 3. Tűzcsap telepítésére árajánlat kérés
2015. március 3. E.ON – dokumentumok
2015. március 3. Tűzcsapokkal kapsolatos válaszlevél
2015. március 2. E-ON áram és gáz, DRV megkeresés tűzcsapok miatt
2015. március 2. Tornaterem közmű igény dokumentumok
2015. március 2. Tornaterem közmű igény
2015. február 27. DRV-nek tűzcsapok mérési jkv
2015. február 27. Tűzcsapok mérési jegyzőkönyve
2015. február 26. Sportszervezetekről kimutatás kérése
2015. február 25. Kiss Norbertnek írt levél
2015. február 23. Megújuló energetika
2015. február 23. Közigazg.és Elekro.Közszolg.Hiv. határozat kérése
2015. február 23. Tornacsarnok tervdokuk és látványterv
2015. február 23. Tornacsarnok rendezési terv mód.
2015. február 23. Ingatlancím átvezetésének elutasítása
2015. február 16. Vörös hadsereg u. átvezetés kérése
2015. február 12. Utca név pontosítás
2015. január 7. Parkoló igény számításhoz adatkérés

Sportközpont beruházás dokumentáció – 2014.

Érkezett                Dokumentum
2014. december 3. Cservári G. E.on 2 ajánlatának megküldése
2014. december 2. E.ON hálózat – előzetes áramszolgált.tájék.ajánlat vill.energia vételezés 424.800,- Ft
2014. december 2. E.ON hálózat – előzetes áramszolgált.tájék.ajánlat vill.energia vételezés 748.800,- Ft
2014. december 2. Héjj Dávid úrnak írt támogatás kérelem
2014. november 28. Vígh L – a módosult tornaterem típusterveinek költségvonzatainak ismeretében a szüks. többletköltségek finansz. von. észrevét.
2014. november 28. Cservári Gábor – finanszírozási megoldásra válasz kérő levél
2014. november 21. Cservári Gábor – tornaterem építés új költségbecslések
2014. november 19. Horváth István részére – kérdésére tájékoztatás megküldése
2014. november 10. DRV – Pamminger úr
2014. november 10. EON Gázszolgáltató
2014. november 10. EON Áramszolgáltató Rajz
2014. november 10. EON Áramszolgáltató Táblázat
2014. november 10. EON Áramszolgáltató
2014. november 10. Dr. Orbán Viktor – 2 db labda aláírásának kérése
2014. november 4. Sipos Judit – közmű teljesítmények
2014. november 4. Cservári Gábor – nyilatkozatok és vállalk.szerz.megküldése aláírásra kitöltésre
2014. november 4. Cservári Gábor – tornaterem közműbekötések
2014. november 3. Cservári G.- feladatok, menetrend – Pázmánd
2014. október 30. Nemzeti Sportközpontok – A típ. oltóvíz igény
2014. október 30. KLIK által megküldött elektromos szerződés
2014. október 29. Nemzeti Sportközpontok – A típ.tornateremre vonatkozó közmű teljesítmény adatainak megküldése
2014. október 22. Cservári Gábor részére – Nyilatkozat megküldése
2014. október 21. Horváth István – képviselő úr érdeklődése sportcsarnok ép. bejárással kapcs.-ban
2014. október 15. Cservári Gábor – Pázmánd tornaterem tervek helyszínre adaptálása
2014. szeptember 9. Cservári G. – talapmechanikai és genodéziai vizsgálatok gépi anyagának kérése
2014. szeptember 9. Emberi Erőforrások Min.Köznev.fel.h.államtitkár – Támogatási kérelemre válaszlevél
2014. augusztus 29. FM Építésügyi és Örökségvéd.Hiv. – végzés- tornacsarnok építése ügyében érkezett előzetes véleménykérés áttétele
2014. augusztus 26. Járási Építésügyi és Örökségvéd.Hiv. – építési eng. 496. hrsz.-re
2014. augusztus 10. Igari Antal – főépítés – előzetes véleménykérés
2014. augusztus 10. Kozári Mihály FM Építésügyi Hiv. – előzetes véleménykérés
2014. augusztus 10. Szfvári Járási Hivatal Dancs N. – előzetes véleménykérés
2014. augusztus 5. Sportcsarnok Együttműködési megállapodás Önerő nélkül
2014. július 31. Vígh L. kormánybiztos – tornaterem látványterv és műszaki tartalom véleményezése, vélemények bekérése
2014. július 30. Nemzeti Sportközpontok – emlékeztető a 2014.július 14-i egyeztető tárgyalásról
2014. július 24. Vigh László úrnak írt határidő kérése az alapmin.átsor.döntésig
2014. július 23. Sipos Imre államtitkár úr felé küldött levelünk
2014. július 23. Sipos Imre h.államtitkár úrnak írt kérvényünk
2014. július 22. Vígh L. kormánybizt. – együttműködési megállapodás-tervezet megküldése
2014. július 14. Cservári G. – nyilatkozatok pontosításának kérése
2014. július 10. Végh L .kormánybiztos – nyilatkozatok megküldése
2014. július 10. Cservári G. – Pázmánd költségvetés és tipusterv személyes egyeztetése
2014. június 30. Cservári G. – pázmándi tipusterv és költségvetés véleményezésére, szem.egyeztetés szervezés C tornateremre.pdf
2014. június 26. Ironteam Egyesület – támogatói levél
2014. június 25. Ironteam Egyesület – támogatási kérelem megküldése
2014. június 25. Emberi Erőforrások Min Sportért fel.h.államtitkár – támogató levél megküldése
2014. június 19. Nemezeti Sportközpontok – együttműködési megállapodás visszaküldése
2014. június 11. Nemzeti Sportközpontok – együttmű.megáll.tornaterem beruházás tárgyában – aláírásra
2014. május 22. Geofény Bt. – vállalkozási szerződés, teljesítés igazolás és számla megküldése
2014. május 22. Dr. Simicskó István államtitkár – köszönetnyilvánítás és támog.kérés
2014. május 22. Vigh L. kormánybizt. – köszönetnyilv. és tám.kérése
2014. május 21. Wágner Kft – szerződés talajmechanikai vizsg. elvégzésére
2014. május 20. Geofény Bt. – geodéziai vizsgálatok megrendelése
2014. május 20. Geofény Bt – árajánlat geodéziai felmérésre
2014. május 20. M. Kosárlabd. O. Szöv. – támogatói levél
2014. május 20. Dr. Wágner – Bővített talajvizsgálati jelentés Pázmánd tornacsarnok építéshez
2014. május 14. Wagner Kft. – megrendelés talajmechanikai vizsgálatok végzésére
2014. május 14. Dr. Wágner – árajánlat talajmechanikai vizsg. végzésére
2014. május 13. Ajánlatkérés geodéziai és talajmech. vizsgálatokra Dr.Wágner és Fényes T.-tól
2014. május 13. M.Tű.Szöv. – ajánlólevél
2014. május 13. Pénzügyőr SE. – ajánlólevél
2014. május 9. Cservári Gábor – Geodéziai talajmechanika 2.
2014. május 9. Cservári Gábor – Geodéziai talajmechanika 1.
2014. május 9. Cservári Gábor – tornaterem elők. megáll.tervezet és nyilatkozat átláthatóságról
2014. május 9. KÖFÉM Sport Club – ajánlólevél.pdf
2014. május 9. M.Diáksportszöv. – ajánlólevél
2014. május 5. Magyar Rögbi szöv. – ajánlólevél
2014. május 5. Pénzügyőr Szöv. – szándéknyilatkozat kérés
2014. április 24. Magyar Diáksport szöv. – szándéknyilatkozat kérés
2014. április 24. M. Kézilabda Szöv. – szándéknyilatkozat kérés
2014. április 24. Magyar Labdarúgó Szöv. – szándéknyilatkozat kérés
2014. április 24. M. Tű. Szöv. – szándéknyilatkozat kérés.pdf
2014. április 24. M. Rögbiszövets. – szándéknyilatkozat kérés
2014. április 24. M.Kézilabda Szöv. Gyermek kézilabda – szándéknyilatkozat kérése
2014. április 24. Szakmai vez. dobd a kosárba program Zsolnai Gy. – szándéknyilatkozat kérés
2014. április 24. FM Diáksportszöv. – szándéknyilatkozat kérése
2014. április 24. M.Kosárlabd.O. Szöv. szándéknyilatkozat kérése
2014. április 22. Vigh László kormánybiztos – válaszlevél megküldése tornaterem ép.projekt kapcsán
2014. március 24. Vígh László Kormánybiztos – Köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások – sportpálya – megbeszélés 2014.03.25-én

Sportközpont beruházás dokumentáció – 2013.

Érkezett                Dokumentum
2013. december 20. EMMI Szekeres Pál államtitkár levele
2013. november 11. BM Gasparics Emese levele
2013. szeptember 24. Gasperics Emesének írt levél
2013. Sportcsarnok adatszolgáltatás
2013. A játéktér