Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok a Pázmándi Kempelen Farkas Általános Iskolában

Kedvezményezett: „A Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért” Alapítvány
A projekt címe: Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok a 
Pázmándi Kempelen Farkas Általános Iskolában
A szerződött támogatás összege: 19 999 975 HUF
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Tervezett megvalósítási időszak: 2018.02.01. – 2019.05.31.
Azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00233

A projekt bemutatása:

A projekt célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének érdekében fontos, hogy a szülők bevonásával, azok tudatos táplálkozásra nevelésével és mozgás-gazdag életstílus kialakításával hozzájáruljunk a testi, lelki, szellemi fejlődés harmonikus megvalósulásához. Célunk továbbá, hogy a köznevelésben résztvevő gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeit úgy alakítsuk ki, hogy az hozzájáruljon az egészséges életmód elsajátításához szükséges készségek és ismeretek megszerzéséhez.
A projekt keretében beszerzésre kerül 2 db falra szerelhető ivókút, sor kerül az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztésre, a tankonyha fejlesztésére és a tankert kialakítására. Sor kerül 10 db ismeretterjesztő és 10 db szemléletformáló program megrendezésére. A projekt megvalósítása alatt alkalmazásra kerül egy dietetikus szakember.

 

Célunk az egészséges életvitellel, életvezetéssel kapcsolatban olyan nagy mennyiségű, hiteles információ, és tudásbázis átadása, amely a gyermekek szemléletformálásának kialakulását nagyban elősegíti. Bízunk abban, hogy a szemléletformálás eredményeképp vásárlásaikban is tudatosabbak lesznek, odafigyelnek a környezetükben élők egészségére, egészséges táplálkozására és egészségtudatos magatartására.

01