220/2014.(XII.08.) képviselő-testületi határozat a 47/2014. (IV.29.) számú önkormányzati határozathoz kapcsolódóan a 1295/7. hrsz.-ú ingatlan lakóövezeti besorolásáról a rendezési terv módosítása kapcsán

Print Friendly, PDF & Email
Határozathozatal dátuma: 2014.12.08

2015-11-16