Az ország legnagyobb jezsuita birtokának újraálmodása „Jesuit Pazmaneum”

A kedvezményezett neve: Pázmánd Község Önkormányzata

A projekt címe: Az ország legnagyobb jezsuita birtokának újraálmodása „Jesuit Pazmaneum”

A szerződött támogatás összege: 57 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Pázmánd Község évszázadokra visszatekintő keresztényi hitéletét támogató, megerősítő és a generációkon átívelő zarándoklatra kiterjesztésre kerülő projekt keretében alapvető cél egy lelki utak meditatív állomásokkal megújuló zarándokközpont létrehozása, a Kálvárián elhelyezett stációképek elkészítésével.

A program alapvetően három egységre bontható.

Egyrészt elkészítésre kerülnek a Zsidókőhegy oldalában elhelyezett Kálvárián a stáció oszlopokra a domborművek. Így a hegy tetején található három, Krisztusi-kereszt Jézus mennybe menetelét megörökítő stáció domborművek között válik megközelíthetővé.

Másrészt a Kálváriától a településközpont irányába meditatív „lelki utak” kerülnek megvalósításra. A 14 állomásból 5db interaktív-játékos, spirituális, ökumenikus, vallási tanítási tábla segít az önmagunkban való elmélyülésben, valamint megerősít minket a szereteten alapú életvitelünkben.

Harmadrészt a községen átívelő, a Zsidókőhegyet a településközponttal összekötő „lelki utak” a megújult zarándokközpontba vezetnek, ahol lehetőség nyílik a megfáradtak pihenésére.

Hazánkban egyedülálló eredményképpen a turizmus fejlesztést, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzést ötvöző támogatás révén megvalósul a településtest bevonása a szereteten alapuló életvitel fejlesztésébe és megerősítésébe.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.
A projektazonosító száma: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00009
Projekt felelős: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

szechenyi_2020